Kronologija događanja

Sedamdesete

Godina Događanje

1970.

Formirana radna grupa na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu sa zadatkom izrade Idejnog projekta Srca (ožujak).

1970.

Izrađen 'pretprojekt Srca', koji je poslan na raspravu svim zainteresiranim subjektima - Srce dobilo svoj popularni skraćeni naziv (lipanj).

1971.

Izrađen dokument "Sveučilišni računski centar - Idejni projekt" - nosioci: U. Peruško, S. Turk, L. Budin, B. Stefanini (ožujak).

1971.

Odluka Savjeta Sveučilišta u Zagrebu (tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj) o osnivanju Sveučilišnog računskog centra (29. travnja).

1971.

Savjetovanje o Srcu u Privrednoj komori Hrvatske (lipanj).

1971.

U Službenom listu objavljen Tender za računalnu opremu za Srce i raspisano javno prikupljanje ponuda (lipanj).

1971.

1971./1972. - prva akademska godina u kojoj Srce započinje obrazovne aktivnosti poznate kao Tečajevi Srca.

1972.

Održani prvi tečajevi u organizaciji Srca (siječanj).

1972.

Potpisan ugovor s tvrtkom UNIVAC o isporuci prve računalne opreme za Srca (ožujak).

1972.

Započeo s radom privremeni kompjuterski sustav UNIVAC 1106 na privremenoj lokaciji Srca u Savskoj 16 (lipanj).

1972.

Uspostavljena konzultantska služba, koja pomaže korisnicima pri uporabi računalnih resursa i programskih sustava Srca.

1973.

Savjet Sveučilišta potvrdio prvi Statut Srca (lipanj).

1973.

Izabran Savjet Srca u užem sastavu sastavljen od radnika izabranih u samom Srcu, a obavlja ustavnu funkciju radničkog savjeta radne organizacije (lipanj).

1973.

Dovršeno konstituiranje Srca kao radne organizacije bez osnovnih organizacija udruženog rada u svom sastavu

1973.

Izlaze prve Obavijesti, prvi bilten u izdanju Srca

1973.

Srce sudjeluje u projektu COST 11 - Europska informatička mreža (1973-1979)

1974.

Instalirano i počelo se koristiti računalo UNIVAC 1110 - tada najveće i najbrže računalo u ovom dijelu Europe (prosinac)

1974.

Prva međunarodna konferencija "KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU" (održana u Zagrebu)

1974.

Srce je započelo s nastavom i u jednoj srednjoj školi (I. gimnazija) u Zagrebu

1974.

Useljenje u novu zgradu Srca u Marohnićevoj ulici (tada Engelsova bb)

1974.

Prezentiran sustav SS (Statistical System) - programski sistem za multivarijantnu analizu podataka, izrađen u Srcu

1974.

Prezentirana biblioteka SRCE-SS-macro - koristila se sve do 1990. kada je sadržavala više od 200 nestandardnih statističkih algoritama razvijenih u Srcu

1975.

Uspostavljena terminalska mreža Srca u sveučilišnim centrima i na značajnim ustanovama sustava znanosti i visokog obrazovanja

1978.

Srce daje informatičku potporu na XIV Svjetskom prvenstvu u padobranstvu u Zagrebu

1979.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom prvenstvu u umjetničkom klizanju u Zagrebu

1979.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom prvenstvu u veslanju na Bledu

1979.

Srce izradilo cjelovit mrežni informacijski sustav za potrebe VIII. mediteranskih igara u Splitu

Osamdesete

Godina Događanje

1980.

Sistem UNIVAC 1110 zamijenjen sistemom UNIVAC 1100/42

1980.

Druga međunarodna konferencija "KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU" - prva konferencija održana u Cavtatu

1980.

Srce sudjeluje u projektu COST 11-BIS - Razvoj protokola za prijenos datoteka (1980-1983)

1980.

Srce izradilo i održavalo Informacijski sistem cestovnog prometa SR Hrvatske (1080-1983)

1981.

Započeo rad na Sustavu znanstvenih informacija Hrvatske (SIZIF), za koji se Srce brinulo sve do 1991. godine

1981.

Potpisan Ugovor o izradi programske podrške za Osmojezični enciklopedijski rječnik JLZ (Srce podržavalo projeku u razdoblju1981-1991)

1982.

Svjetski kup u gimnastici - Zagreb

1982

Svjetsko prvenstvo u umjetničkom klizanju za juniore - Sarajevo

1982.

Isporučeno i instalirano računalo IBM 4341-2 kao paralelni sigurnosni sistem XIV zimskih Olimpijskih igara Sarajevo 1984.

1983.

Započeti radovi na projektiranju i izvedbi informacijskog sistema za pripremanje materijala i praćenje zaključaka sjednica Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske

1983.

S. Pavlin, V. Čerić: Modeliranje i simulacija zračnog dijela aerodroma, Suvremeni promet, Vol. 5, No. 4-5, 1983.

1983.

V. Čerić: Poštanski centar kao sustav masovnog posluživanja sa upravljanjem, Suvremeni promet, Vol. 5, No. 6, 1983

1983.

Srce sudjeluje u projektu COST 11-TER - Mehanizam za zaštitu podataka u mrežama računala (1984-1987)

1983.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom kup u alpskom skijanju na Bjelašnici

1983.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom kupu u biatlonu na Igmanu

1983.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom kupu u nordijskom skijanju na Igmanu

1983.

Srce daje informatičku potporu na Svjetskom kupu u ritmičkoj gimnastici u Beogradu

1984.

Kupljena i instalirana dva mikro-računala TERA (proizvodnje TEHNIČAR Zagreb) koja su korištena za razvoj programa i izvođenje obrade sportskih rezultata na Olimpijskim igrama u Los Angelesu

1984.

Izrađena gotovo kompletna programska podrška za potrebe obrada Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika za Jugoslavenski leksikografski zavod

1984.

Završen i prihvaćen glavni projekt Informacijskog sistema za pripremanje materijala i praćenje zaključaka sjednica Izvršnog vijeća Sabora, Sabora i Predsjedništva SR Hrvatske

1984.

Izrađen projekt Informacijskog sistema "Registar stanovništva A. R. Egipat" u okviru međunarodnog natječaja za projektiranje i izvedbu navedenog informacijskog sistema.

1984.

U okviru međunarodnog projekta COST-11-BIS, u suradnji sa institutom CREI, Milano, uspostavljena je veza između Srca i EURONET čvora u Rimu i preko mreže EURONET s računalom UNIVAC 1100/80 CILEA, Milano. (Testiran je rad sa standardnim X.25 protokolom.)

1984.

Srce daje informatičku podršku (cjelovit informacijski sustav) za potrebe Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu

1984.

Srce izradilo Informacijski sistem za 'on-line' upravljanje i praćenje gimnastičkih takmičenja na Ljetnim olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu za TV kompaniju ABC

1985.

Instalirano i počelo raditi računalo CONVEX - prvo superračunalo u Srcu

1985.

Srce izradilo Simulacijsku studiju prometa Aerodroma Zagreb (1984-1985)

1986.

Srce daje informatičku podršku (cjelovit informacijski sustav) za potrebe Igara dobre volje u Moskvi

1986.

Srce izradilo Simulacijsku studiju prometa u Sveučilišnom bolničkom centru, Zagreb (1985-1986)

1987.

Srce daje informatičku podršku (cjelovit informacijski sustav) za potrebe Univerzijade u Zagrebu

1987.

Srce sudjeluje u projektima EUREKA/8-COSINE-Europska znanstvenoistraživačka mreža (1987-1990) i YUNET-Jugoslavenska sveučilišna mreža kao dio COSINE-a.

1987.

Srce izradilo Idejni i glavni projekt Informacijskog sistema Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i izvelo podsistem za praćenje procesa odlučivanja (1984-1987)

1987.

Krajem prosinca isporučeni su i preuzeti sistemi WANG VS 65 i CONVEX-C1-XP2.

1988.

Prvi tečajevi za korisnike osobnih računala (PC DOS)

1988.

Računala CONVEX i WANG instalirana i pripremljena za redovitu uporabu u prva tri mjeseca, a nakon toga je počela redovita uporaba.

1988.

Instalirano računalo Micro VAX II i grafička radna stanica TEKTRONIX, povezana u lokalnu mrežu sa super računalom CONVEX.

1988.

U drugom semestru školske godine 1987/88. organiziran je seminar pod nazivom "Umjetna inteligencija i primjene". Ovaj seminar je prvi takve vrste u SR Hrvatskoj. Seminar je nastavio redovitim radom i u školskoj godini 1988/89.

1988.

Odlukom Skupštine SIZ-a znanosti SR Hrvatske započet je rad na projektu Informacijskog sistema znanosti i tehnologije SR Hrvatske (SIZIF2).

1988.

Donošenjem odluke za rad na projektu SIZIF2 Predsjedništvo i Skupština SIZ-a znanosti prihvatili su i rad na izgradnji Akademske mreže SR Hrvatske kao nužne transportne infrastrukture za pristup i korištenje baza podataka sistema znanstvenih informacija.

1988.

Srce je sudjelovalo u izradi projektnog zadatka kompjuterizacije NSB-a. Izrađeni projektni zadatak prihvaćen je od strane Republičkog Komiteta ZTI SR Hrvatske.

1988.

Izrađen projekt kompjuterizacije biblioteke JAZU i započeti radovi na uspostavljanju sistema za podršku rada biblioteke.

1988.

Srce potpisalo ugovor s Centrom za automatsku obradu podataka grada Zagreba - CAOP o zajedničkom razvoju i plasmanu Informacijskog sistema poslovnog odlučivanja (ISPO).

1988.

Za potrebe većeg broja republičkih organa i organizacija, na kompjuterskom sistemu Republičkog zavoda za statistiku SRH, instalirani su moduli Informacijskog sistema poslovnog odlučivanja (ISPO).

1988.

Završen je rad na projektu Informacijskog sistema republičkih organa i organizacija SR Hrvatske.

1988.

Informacijski sistem XIV zimskih olimpijskih igara Sarajevo 1984. prodan je organizatorima XV zimskih olimpijskih igara - Calgary 1988.

1988.

Započet je rad na izradi glavnog projekta informacijskog sistema Saveza udruženja samostalnih privrednika SR Hrvatske.

1988.

Započeta je izrada glavnog projekta Integralnog informacijskog sistema Vodoprivrede SR Hrvatske.

1988.

Započeta je izrada koncepcije informacijskog sistema psihijatrijskih bolnica Vrapče i Jankomir, Zagreb.

1988.

Izrađena je koncepcija Informacijskog sistema PPI Zdenka, Veliki Zdenci.

1988.

Za JUGOBANKU, OB Zagreb Srce je obavljalo poslove informacijskog i informatičkog savjetovanja (konzalting).

1988.

Za GRO V. GORTAN Srce je obavljalo poslove informacijskog i informatičkog savjetovanja (konzalting).

1988.

Srce sudjelovalo u izradi Idejnog projekta Informacijskog sistema Privrednih komora Hrvatske.

1989.

Sistem UNIVAC 1110/42 zamijenjen sistemom UNIVAC 1100/71 s komunikacijskim procesorom UNISYS DCP 40.

1989.

Zakupljen je priključak na JUPAK mrežu.

1989.

Srce je uključeno u jugoslavenski projekt YUNET/YUNAC za realizaciju akademske mreže i u sklopu toga radi na povezivanju Srce računala međusobno i na JUPAK mrežu po ISO standardima.

1989.

Nabavljena i instalirana programska podrška za relacijske baze podataka SUPRA i MANTIS/XA, tvrtke CINCOM, koja se rabi za projekt SISIF2.

1989.

U Projektu Informacijskog sistema poslovnog odlučivanja ISPO koji Srce održava i razvija u suradnji s Centrom za automatsku obradu podataka greda Zagreba, razvijen je modul "Materijalno poslovanje".

1989.

Završen je, i od investitora prihvaćen, Glavni projekt informacijskog sistema Privredne komore SR Hrvatske.

1989.

Završen, i od investitora prihvaćen Glavni projekt informacijskog sistema Saveza udruženja samostalnih privrednika SR Hrvatske.

1989.

Završen je, i od investitora prihvaćen Glavni projekt integralnog informacijskog sistema Vodoprivrede SR Hrvatske.

1989.

Završena je, i od investitora prihvaćena Koncepcija informacijskog sistema psihijatrijskih bolnica Vrapče i Jankomir, Zagreb.

1989.

Završen je, i od investitora prihvaćen Glavni projekt PPI Zdenka, Veliki Zdenci.

1989.

Završen je, i od investitora prihvaćen Izvedbeni projekt AIPK Bosanska Krajina - Svinjogojska farma.

1989.

Završena je, i od investitora prihvaćena Koncepcija informacijskog sistema INATOURS-a, Zagreb.

Devedesete

Godina Događanje

1990.

Srce ostvarilo prvu BITNET vezu - Hrvatska povezana u svjetsku mrežu znanstvenika.

1991.

Agencija za restrukturiranje i razvoj RH donijela Rješenje o uvođenju i imenovanju Upravnog odbora.

1991.

Početak rada Helpdeska Srca, koji je zamijenio dotadašnju konzultantsku službu za korisnike Srca.

1991.

Međunarodna konferencija Srca mijenja ime u INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES (ITI).

1991.

Prva UNIX računala u produkcijskom radu u Srcu.

1992.

U Srcu održani prvi tečajevi za sistem inženjere ustanova povezanih u akademsku mrežu

1992.

U Srcu uspostavljeni prvi IRC i FTP poslužitelji u akademskoj mreži, koje je Srce održavalo do 2005. godine.

1992.

Ostvaren priključak na globalnu mrežu Internet - u Srcu zaživio projekt Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, pokrenut 1991. godine (17. studenoga).

1992.

Svečano predana na uporabu oprema u sklopu IBM-ove akademske inicijative i održan simpozij o razvoju računarstva na hrvatskim sveučilištima (3. prosinca).

1992.

Zaživjela usluga javnog računala - pristup Internetu za članove akademske zajednice, ali i sve građane Hrvatske.

1993.

Izašao prvi broj biltena Glasilo Srca (siječanj).

1993.

Dobivena vršna .hr domena - stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu; srce.hr - prva hrvatska Internet domena (27. veljače).

1993.

Održan drugi simpozij u sklopu IBM-ove akademske inicijative, te predstavljena i predana na uporabu AIX platforma (16. ožujka).

1993.

Djelujući kao pravna osoba u društvenom vlasništvu Srce je, stupanjem na snagu Zakona o ustanovama, postalo javna ustanova (24. kolovoza).

1993.

Sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o visokim učilištima Srce postaje javna ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu (listopad).

1993.

Danom stupanja na snagu Zakona o visokim učilištima (NN 96/1993) Republika Hrvatska je prenijela na Sveučilište u Zagrebu vlasništvo i osnivačka prava nad Srcem, te ono postaje sveučilišna ustanova u sastavu Sveučilišta (2. studenog).

1993.

Počinje izdavanje znanstvenog časopisa CIT - Journal of Computing and Information Technology.

1993.

Pripremljen i održan prvi tečaj ULTRIX - osnove operacijskog sustava za sistem inženjere.

1993.

Prvi gopher.

1993.

Prvi tečajevi za korisnike sustava SAS, kao nastavak tradicionalnih aktivnosti Srca na primjenama statističkih metoda.

1993.

Prvi javni web Srca - www.srce.hr.

1993.

Održana prva Tribina Srca (tribine su se održavale sve do 1996).

1993.

Uspostavljen Referalni centar za programski sustav SAS.

1994.

Računalo HRZAGS11 (IBM ES9000-190, VM/ESA) - prvi (i jedini) stroj s hrvatskom oznakom u BITNET mreži (20. srpnja).

1994.

Prvi tečajevi za korisnike Interneta (listopad).

1994.

Pripremljen i održan prvi tečaj Uvod u UNIX za krajnje korisnike.

1994.

Srce preuzelo brigu o news serveru.

1995.

Stručnjaci Srca uspostavili prvu ATM vezu brzine 155 Mbps između Srca i Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (20. listopada).

1995.

Srce izradilo i izdalo prvo izdanje "Priručnika za korisnike CARNeta" (listopad).

1996.

Stručnjaci Srca sudjelovali u realizaciji prvog prijenosa videosignala putem CARNetove mreže (Animafest '96. - Zagreba-Rijeke-Osijek) (7. lipnja).

1996.

Srce suorganizator izbornih priprema (3.-8. lipnja u Srcu) reprezentacije učenika srednjih škola RH na 8. međunarodnoj olimpijadi u informatici 25. srpnja - 2. kolovoza, Veszprem, Mađarska.

1996.

Osnovan CARNetov CERT u čijem osmišljanju su sudjelovali i stručnjaci Srca (19. srpnja).

1996.

Dosadašnja veza na EBONE zamijenjena 256 Kbps vezom CARNeta na MCI (9. listopada).

1996.

Promocija drugog izdanja CARNetovog priručnika za korisnike - svi autori ponovno iz Srca (5. prosinca).

1996.

Otvoren Sun SITE Hrvatska - Sveučilište u Zagrebu uključeno u krug tridesetak svjetskih sveučilišta (12. prosinca).

1997.

Računalo HRZAGS11 istupilo je iz BITNET mreže (8 mjeseci prije konačnog gašenja BITNET-a u svijetu) (1. svibnja).

1997.

Ostvareno ubrzanje CARNetove mreže u "zagrebačkoj kocki" na brzine od 622 Mbps (22. svibnja).

1997.

Odlukom Upravnog vijeća Srca donesen je Statut Srca (16. lipnja).

1997.

Pripremljen i održan prvi tečaj Sistemska administracija mrežnih aplikacija (listopad).

1997.

10000-ti korisnik javnog računala (8. prosinca).

1997.

Trgovački sud u Zagrebu upisao je u svoj registar Srce kao MBS: 080159446 (11. ožujka).

1998.

U Srcu pripremljen i započeo novi obrazovni program za potrebe CARNeta "Tečajevi za inženjere računalnih sustava" (5. listopada).

1998.

Uspostavljena usluga CARNetovih javnih modemskih ulaza (JMU) (29. prosinca).

1999.

Prvi tečaj TtT (Training the Trainers) održan u suradnji s CARNetom (25. siječnja).

Dvijetisućite

Godina Događanje

2000.

Pripremljena i održana serija novih tečajeva za sistem inženjere ustanova članica CARNeta (20. ožujka).

2000.

Zajedno s CARNetom za potrebe CARNetove mreže uspostavljen poslužitelj točnog vremena (NTP) (ožujak).

2000.

Ostvareno spajanje mreže CARNet mreže na pan-europsku akademsku mrežu TEN-155 (21. studenog).

2000.

U Srcu udomljen i započeo s radom CIX - nacionalno središte za razmjenu Internet prometa.

2001.

Odlučeno da se Linux (distribucija Debian) uvodi kao službeno poduprt operacijski sustav za mrežne poslužitelje ustanova članica CARNeta (26. ožujka).

2001.

Odlukom Upravnog vijeća Srca donesen je Statut Srca (28. svibnja).

2001.

Početak rekonstrukcije zgrade Srca (srpanj).

2001.

Uspostavljen novi obrazovni program - Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije (danas Microsoftova IT akademija).

2001.

Uspostavljen Referalni centar za analizu podataka i statistiku, koji se temelji na tradiciji djelovanja Srca u tom području.

2001.

Uspostavljen Referalni centar za Microsoftove proizvode.

2002.

U Srcu uspostavljeno međunarodno čvorište paneuropske mreže GEANT u Hrvatskoj (1. svibnja).

2002.

Srce službeno preuzelo brigu o Informacijskom sustavu studentske prehrane i sustavu studentskih "X-ica" (5. lipnja).

2002.

ISSP sustav proširen na Osijek, Vinkovce, Varaždin, Čakovec i Križevce.

2002.

U ISSP sustavu uspostavljen govorni automat "X-phone", te izgrađene web stranice i wap servis.

2002.

Odnosi Srca i CARNeta (započeti još udomljavanjem projekta CARNet 1992. godine u Srcu) regulirani nizom ugovora.

2002.

Uspostavljen računalni klaster Isabella.

2002.

Obavljeno prvo mjerenje hrvatskog web prostora.

2002.

U ISSP krajem 2002. godine uključeno: 145 visokoškolskih ustanova; 52 prodajna mjesta; 120.000 studenata, od kojih 66.000 aktivnih korisnika sustava prehrane, tj vlasnika aktivnih studentskih kartica (Xica)

2002.

Uspostavljen Referalni centar za antivirusne proizvode Sophos.

2003.

U produkciji novi sustav za autorizaciju korisnika CARNetovih modemskih ulaza, koji su razvili stručnjaci Srca na Open Source platformi - Srce počinje promovirati uporabu LDAP imenika i AAI koncepta (3. veljače).

2003.

Uspostavljen Referalni centar za programski sustav Gaussian (25. ožujka).

2003.

Uspostavljen novi obrazovni program - Akademija mrežnih tehnologija prema CISCO programu - počela nastava za prvu generaciju polaznika (28. travnja).

2003.

Otvorena jubilarna 25. međunarodna konferencija ITI 2003 u Cavtatu (16. lipnja).

2003.

Pokrenut zajednički projekt CARNeta i Srca - Giga CARNet (23. lipnja).

2003.

Nabavljen i stavljen u uporabu novi (IBM) sustav za sigurnosnu pohranu (backup) podataka (studeni).

2003.

Tiskan prvi broj biltena Srca "Srce Novosti" (studeni).

2003.

Započeo nacionalni CRO-GRID projekt, unutar kojeg je Srce zaduženo za koordinaciju izgradnje nacionalne grid infrastrukture (3. prosinca).

2003.

Za potrebe projekta StuDOM ostvarene prve gigabitne veze u sklopu projekta GigaCARNet (18. prosinca).

2003.

Nabavljen i stavljen u uporabu prvi središnji diskovni sustav (EMC) kao središnji element Srce SAN-a (Storage Area Network) (prosinac).

2003.

Srce završilo prvu fazu projekta StuDOM - izgradnje lokalnih mreža svih studentskih domova u Hrvatskoj.

2003.

Širenje Informacijskog sustava studentske prehrane na Sveučilište u Splitu. Time je u ISSP uključeno novih 20.000 studenata, te obuhvaćeno 12 novih prodajnih mjesta.

2003.

Završetak rekonstrukcije zgrade Srca - potpuno obnovljena zgrada, novouređeni prostori u prizemlju.

2003.

U ISSP krajem 2003. godine uključeno: 115 visokoškolskih ustanova (2 novouvedene); 60 prodajnih mjesta; 145.000 studenata, od kojih 90.000 aktivnih korisnika sustava prehrane, tj. vlasnika aktivnih studentskih kartica (Iksica).

2004.

Pokrenut Data GRID čvor (EDG) u Srcu - postali smo dijelom europskog GRID projekta (2. veljače).

2004.

Klaster Isabella proširen s 24 dvoprocesorska čvora u "blade" izvedbi (veljača).

2004.

U okviru projekta Giga CARNet CARNet i Srce uspostavili 11 gigabitnih veza u "zagrebačkoj kocki" (3. ožujka).

2004.

Počeo s radom ECDL ispitni centar u Srcu (1. travnja).

2004.

Nova računalna platforma za javno računalo - nakon mvsrca, srcappa, aixese, oleha - novo izdanje jagora (5. travnja).

2004.

Nakon rekonstrukcije opet dostupna usluga javnog pristupa Internetu u zgradi Srca putem webomata i terminala (28. travnja).

2004.

Dan Srca i obilježavanje 33. obljetnice osnivanja okupilo osnivače i mnogobrojne korisnike Srca (29. travnja).

2004.

Podijeljene prve diplome u ECDL ispitnom centru (24. svibnja).

2004.

Započeo projekt AAI@EduHr - Srce predvodi izgradnju autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (27. svibnja).

2004.

Podijeljene diplome prvoj skupini polaznika Ciscove akademije u organizaciji Srca (1. srpnja).

2004.

U okviru projekta GigaCARNet puštene u produkcijski rad prve međugradske gigabitne veze (Zagreb-Split i Zagreb-Rijeka) (1. rujna).

2004.

Srce službeno preuzelo brigu o Informacijskom sustavu visokih učilišta (22. listopada).

2004.

Uspostavljen novi obrazovni program - Linux akademija (15. studenog).

2004.

Dovršen razvoj i pušteni u pogon prvi hrvatski sustavi za arhiviranje web publikacija temeljeni na open source programskoj podršci (DAMP i AMD).

2004.

ISSP sustav proširen na grad Sisak.

2004.

Završen projekt širenja ISSP i uporabe X-ca u Split, Osijek

2004.

U ISSP krajem 2004. godine uključeno: 130 visokoškolskih ustanova (13 novih); 65 prodajnih mjesta; 90.000 aktivnih korisnika sustava prehrane, tj. vlasnika aktivnih studentskih kartica (Iksica).

2005.

Nakon više godina odlukom CARNeta Srce prestaje razvijati i održavati CARNetove servise FTP i IRC (30. ožujka).

2005.

Prvi tečaj iz programa Linux akademije (18. travnja).

2005.

Klaster Isabella "narastao" na 160 procesora i više od 6 TB diskovnog prostora (12. svibnja).

2005.

Objavljeni rezultati 4. mjerenja web prostora (20. svibnja).

2005.

Stručnjaci Srca povezali hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u sustav eduroam (svibanj).

2005.

Srce u potpunosti preuzelo brigu o CIX-u (9. lipnja).

2005.

Zaživio prvi hrvatski grid - grid infrastruktura predana na uporabu (1. srpnja).

2005.

Srce izradilo Informacijski sustav za potporu vrednovanju studijskih programa za potrebe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje RH (srpanj).

2005.

Započeo Tempus projekt EQIBELT: Education Quality Improvement by E-Learning Technology (1. rujna).

2005.

Odlukom Upravnog vijeća Srca donesen je Statut Srca (12. rujna).

2005.

Srce postalo i službeno sudionik GEANT2 projekta na kojem surađuje s CARNetom od 2004. godine (rujan).

2005.

Srce predalo prijavu za EGEE-II (Enabling Grids for E-Science) projekt kao predstavnik RH (listopad).

2005.

Dvodnevnim sastankom projektnog konzorcija započeo rad na Tempus projektu EQIBELT (9. prosinca).

2005.

Implementirana imenička shema unutar projekta AAI@EduHr (prosinac)

2005.

U funkciju stavljeno računalo koje je donirao HP Hrvatska za potrebe akademskih projekata.

2006.

Proširen računalni klaster Isabella (siječanj).

2006.

Predstavljen HRČAK - portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima (veljača).

2006.

Od 1. ožujka 2006. godine AAI@EduHr je u punoj produkciji (ožujak).

2006.

Poceo EU FP6 projekt EGEE-II u kojem Srce sudjeluje kao predstavnik CRO-GRID projekta (CRO-GRID Joint Research Unit) (1. travnja).

2006.

Održana je prva sjednica Vijeća CIX-a (Croatian Internet eXchange) - nacionalnog središta za razmjenu Internet prometa udomljenog u Srcu (travanj).

2006.

Dan Srca i obilježavanje jubilarne 35. obljetnice osnivanja okupilo osnivače i mnogobrojne korisnike Srca (3. svibnja).

2006.

Potpisan ugovor za novo GÉANT2 čvorištu u Srcu kapaciteta prema GÉANT mreži do 10Gbit/s (svibanj).

2006.

Odlukom CARNeta Srce prestalo obavljati poslove iz područja upravljanja mrežnim poslužiteljima, sigurnosti i potpore CARNetovim sistem inženjerima (lipanj).

2006.

Certifikacijski autoritet u Srcu, pod nazivom SRCE CA 12. srpnja 2006. godine primljen je u EUGridPMA (srpanj).

2006.

Srce postalo ovlašteni Pearson VUE ispitni centar (rujan).

2006.

U Srcu je zaživio nadzor svih EGEE grid sjedišta federacije Središnje Europe (CE) (listopad).

2006.

Srce (opet samostalno) nastavlja sa seminarima za sistem-inženjere akademske zajednice (studeni).

2006.

Portal Srca za sistem-inženjere (studeni) nastavlja funkcionirati kao proizvod Srca.

2006.

Srce dobilo posebno priznanje Hrvatskog informatičkog zbora - Kristalni globus (prosinac).

2007.

Srcu je povjerno vođenje poslova uspostave i održavanja europske eduroam usluge u okviru paneuropske mreže GÉANT (siječanj).

2007.

Senat Sveučilišta u Zagrebu odlučio da se uspostavi Središnji sveučilišni ured za e-učenje, s tim da poslove iz nadležnosti toga ureda obavlja Centar za e-učenje koji se uspostavlja u Srcu u skladu s Planom rada za 2007. godinu (siječanj).

2007.

Održana Druga sjednica Vijeća CIX-a (travanj).

2007.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Srce potpisali Ugovor o radu na projektu "Usluge održavanja i unapređenja postojećeg središnjeg informacijsko komunikacijskog sustava studentskih domova RH, StuDOM centar potpore" (svibanj).

2007.

Završila nadogradnja klastera Isabella - 100 čvornih računala i 352 procesorske jezgre za zahtjevna znanstvena računanja (svibanj).

2007.

U Srcu predstavljen Hrvatski jezični portal - rezultat višegodišnjeg zajedničkog projekta Izdavačkog poduzeća Novi Liber i Sveučilišnog računskog centra (lipanj).

2007.

Usluga DOMUS usluga prvi puta predstavljena javnosti na sjednici senata SuZg (12. lipnja)

2007.

NOC CARNet mreže, smješten u Srcu, u pogon je pustio novu 10 gigabitnu vezu do paneuropske akademske i istraživačke mreže GÉANT2. Time je Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet povećala kapacitet IP veze na paneuropsku mrežu GÉANT2 s 2.5Gbit/s na 10 Gbit/s (27. lipnja).

2007.

Nakon više od 15 godina uspješne suradnje, Srce na CARNetov zahtjev prestaje za CARNet obavljati dvije usluge: "Pristup Internetu za osobe, ustanove i nekomercijalne projekte: javno računalo public.srce.hr" i "CARNetov helpdesk" (1. srpnja).

2007.

U Srcu je održan prvi sastanak Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI). Savjet CRO NGI-ja krovno je tijelo CRO NGI-ja koje raspravlja i donosi strateške odluke vezane uz CRO NGI. Odlukom MZOŠ-a Srce je koordinator CRO NGI-ja, te obavlja ulogu operativnog nositelja CRO NGI-ja i osigurava planiranje, izgradnju, održavanje i svakodnevno funkcioniranje CRO NGI-ja (10. srpnja).

2007.

Jubilarna 50. ustanova, Veleučilište u Karlovcu, implementirala ISVU (24. srpnja).

2007.

U organizaciji Srca i TERENA-e (Trans-European Research and Education Networking Association) 14. i 15. studenoga 2007. u Dubrovniku je održana EuroCAMP (European CAMPUS Architecture Middleware Planning) radionica (studeni).

2007.

U Srcu je s radom započeo Ispitni centar Prometric (5. studenog).

2007.

Svečano otvaranje Centra za e-učenje u Srcu (10. prosinca).

2008.

CIX postao članicom udruženja Euro-IX (1. siječnja).

2008.

Srce postaje član organizacije EuroPACE (25. siječnja).

2008.

Srce postalo član organizacije EDEN (26. veljače).

2008.

Obilježeno 15 godina vršne internetske domene .hr (27. veljače).

2008.

ISVU prešao granicu od 100.000 aktivnih studenata u sustavu (17. ožujka).

2008.

Svečano otvorena 30. jubilarna konferencija ITI (23. lipnja).

2008.

U eNewsletteru projekta EGI (European Grid Initiative) europskoj grid zajednici predstavljen CRO NGI (9. rujna).

2009.

Predstavljeni rezultati Tempus projekta EQIBELT „Education Quality Improvement by E-learning Technology“ (22. siječnja).

2009.

Završava Tempus projekt EQIBELT (31. siječnja).

2009.

Srce implementiralo IP telefoniju u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj (veljača).

2009.

Na sjednici Rektorskog zbora predstavljen dokument Srca - smjernice razvoja e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja 2009.-2011. (17. ožujka).

2009.

Završeno preseljenje računalnog klastera Isabella u novoinstalirane ormare s poluzatvorenim sustavom hlađenja (20. ožujka).

2009.

Održana prva sjednica Savjeta AAI@EduHr (26. ožujka).

2009.

Završava projekt GEANT2 (31.ožujka).

2009.

Počinje projekt GEANT3 (1. travnja).

2009.

Srce prestaje s obavljanjem poslova mrežnog operativnog centra CARNetove mreže (6. travnja).

2009.

Srce dobilo nagradu “Otvorena Informatika” za 2008. godinu (6. svibnja).

2009.

Na Popodne@CEU predstavljena nova usluga webinari (15. lipnja).

2009.

Srce se pridružuje inicijativi za promociju implementacije IPv6 na način da implementira IPv6 i time postaje prvi hrvatski web s logotipom programa “Ipv6 Enabled” međunarodne organizacije IPv6 Forum (2. srpnja).

2009.

Uspostavljeno novo sjedište CRO NGI-ja u Srcu (10. srpnja).

2009.

Uspostavljena nova infrastruktura računalnog klastera Isabella čime su značajno poboljšane performanse i povećana kvaliteta usluge koju klaster nudi korisnicima (rujan).

2009.

Srce dobilo status Akademije-ECDL (8. rujna).

2009.

Održan prvi Dan Hrvatske nacionalne grid infarstrukture (26. listopada).

2009.

Srce se pojavljuje na društvenoj mreži Facebook (12. studenog).

2009.

Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra organizirao je sveučilišni dan e-učenja "Dan e-učenja@CEU" koji se održao na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu (9. prosinca).

2009.

U Srcu uručene prve diplome e-Citizen u Hrvatskoj (17. prosinca).

2010.

 • AAI@EduHr: zabilježeno preko 100.000 obrađenih zahtjeva u jednom danu (25. siječnja).
 • VeriSign i Cogent u CIX-u: Croatian Internet eXchange postao je novo VeriSignovo RIR sjedište (22. veljače).
 • Završava projekt EGEE-III (30. travnja).
 • Počinje projekt EGI-InSPIRE (1. svibnja).
 • U Ispitnom centru za ECDL u Srcu održan tisućiti ispitni termin (15. lipnja).
 • Croatian Internet eXchange obilježava svoj deseti rođendan (8. rujna).
 • Srce ponovno postalo Local Internet Registry (RIPE NCC) (28. listopada).
 • Početak izgradnje podatkovne infrastrukture - prve usluge GSS i FileSender (listopad).
 • Srce tradicionalno pruža tehničku potporu na 15. smotri Sveučilišta u Zagrebu (4. studenog).
 • Srce obilježava 18 godina Interneta – Internet u Hrvatskoj punoljetan (17. studenog).
 • Predstavljena usluga SIP@EduHr koja omogućava besplatnu internetsku glasovnu i video-komunikaciju, slanje kratkih tekstualnih poruka u stvarnom vremenu te provjeru dostupnosti kao i druge funkcionalnosti (22. studenog).
 • Održan drugi Dan CRO NGI-ja (1. prosinca).
 • Održan Drugi sveučilišni dan e-učenja (8. prosinca).
 • Srce dobilo priznanje Srebrna djetelina HSIN-a za potporu programima povodom 25 godina HSIN-a (14. prosinca).
 • Srce osvojilo VIDI WEB TOP 100 nagradu za najbolji web u kategoriji "Vladine organizacije i državne institucije" (16. prosinca).
 • Organizacijski odbor 41. međunarodne fizičke olimpijade dodijelio je Srcu zahvalnicu za potporu provedbi 41. međunarodne fizičke olimpijade (22. prosinca).
 • Srce se uključilo u Program za cjeloživotno učenje Europske unije organizacijom vrlo uspješnih studijskih posjeta (održanih u 2012. i 2013. godini) u okviru Transverzalnog programa (27. prosinca).

2011.

 • Na sustavu za e-učenje Merlin otvoren je tisućiti kolegij. (26. siječnja).
 • Peti rođendan portala Hrčak (7. veljače).
 • Obilježeno pet godina produkcijskog rada sustava AAI@EduHr (1. ožujka)
 • Zabilježeno milijun prijava za rad na Studomatu (2. ožujka)
 • Hrčak portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima zauzeo je 10. mjesto na ljestvici portala Webometrics (4. ožujka)
 • Srce napravilo značajan doprinos Moodle zajednici kroz prilagodbu i izradu pojedinih modula, unapređenje rada na e-kolegijima i lokalizaciji novih inačica sustava. (8. ožujka)
 • Održano predavanje Borisa Sakača povodom 40. obljetnice Srca pod nazivom Od MIS-a 1979. do Londona 2012. (14. ožujka)
 • Srce započelo održavanje novih on-line tečajeva prema programu EUCIP Core. (17. ožujka)
 • Srce prisutno na društvenoj mreži Twitter (18. ožujka)
 • Održano predavanje Mladena A. Vouka povodom 40. obljetnice Srca pod nazivom Exascale Computing in the Cloud (28. ožujka)
 • Donesena odluka o objedinjavanju web prostora Sveučilišta u Zagrebu (29. ožujka)
 • Priručnici za osnovne ECDL-tečajeve certificirani po ECDL-programu (5. travnja)
 • Održano panel predavanje Kako je nastalo Srce - strateški plan koji je odredio 40 godina uspješnog razvoja pod vodstvom akademika Lea Budina povodom 40. obljetnice Srca (11. travnja)
 • Održana radionica i webinar na temu e-portfolija povodom 40. obljetnice Srca (27. travnja)
 • Održano okupljanje bivših zaposlenika Srca pod nazivom Srčeki u Srcu povodom 40. obljetnice Srca (27. travnja)
 • Održana rasprava pod nazivom 5 godina AAI@EduHr povodom 40. obljetnice Srca koju je vodio Miroslav Milinović (28. travnja)
 • Održana rasprava pod nazivom Kumulusi nad računalima - cloud computing povodom 40. obljetnice Srca koju je vodio Dobriša Dobrenić (28. travnja)
 • Obilježena 40. godišnjica Srca pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića (29. travnja)
 • Omogućeno spajanje članica CIX-a na Google Global Cache u Srcu (3. svibnja)
 • Obilježeno 10 godina ISVU-a (22. svibnja)
 • Održan prvi MoodleMoot Hrvatska (14. lipnja)
 • Održana 33. međunarodna konferencija ITI 2011 (27. lipnja)
 • Uz pomoć sustava DAMP kojeg je razvilo i održava Srce, započelo prvo harvestiranje nacionalne .hr internetske domene (13. srpnja do 18. kolovoza)
 • Srce prisutno na YouTubeu (19. kolovoza)
 • Srce predstavilo novu uslugu LimeSurvey (13. rujna)
 • Održan okrugli stol "E-učenje i cjeloživotno učenje" u sklopu sudjelovanja na 5. tjednu cjeloživotnog učenja (13.rujna)
 • Održano predavanje Ingrama Olkina u suorganizaciji Srca i Matematičkog odsjeka PMF-a (26. rujna)
 • Korisnicima dostupni GPU resursi na klasteru Isabella za potrebe naprednog računanja (22. rujna)
 • Ivan Marić izabran za predsjednika Izvršnog odbora GÉANT projekta (29. rujna)
 • 20 godina projekta CARNet (3. listopada)
 • Promet preko CIX preklopnika prvi put dosegao propusnosti od 5 Gbps (10. listopada)
 • Održana 1. sjednica Vijeća AAI@EduHr (11. listopada)
 • Promet preko CIX preklopnika prvi put prešao 1PT podataka unutar mjesec dana (31. listopada)
 • Započelo održavanje predavanja Microsoftove EDU IT Pro zajednice u Srcu (24. studeni)
 • Srce predstavilo novu podatkovnu uslugu Javne kolekcije podataka (30. studeni)
 • Održan treći sveučilišni Dan e-učenja (7. prosinca)
 • Održan treći Dan CRO NGI-ja (14. prosinca)
 • Srce na izložbi Tehničkog muzeja "Djeca tehnologije: elektronička računala" (21. prosinca)
 • Predstavljena DVD monografija 40. godina Srca (16. prosinca)
 • Prestanak rada HR-DNS službe u Srcu (31. prosinca)

2012.

 • Uspostavljena usluga Srca "Projekti razvoja e-kolegija" kojom se želi unaprijediti postojeća podrška nastavnicima u primjeni tehnologija e-učenja u nastavi i razvoju e-kolegija. (siječanj)
 • Srce započinje s održavanjem verificiranih programa osposobljavanja i usavršavanja za operatere i specijaliste uredske primjene računala. (ožujak)
 • Centar za e-učenje Srca započeo je međunarodni projekt na temu e-portfolija "Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastavi" u suradnji sa Sveučilištem u Portu, Portugal koj je financiran u okviru Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu (27. ožujka)
 • Uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Srce uspostavlja dvije nove usluge po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing): Virtual Private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VCL). (travanj)
 • U Srcu održano druženje povodom proslave 10 godina računalnog klastera Isabella. (svibanj)
 • Svečano obilježena 10-godišnjica sustava eduroam na konferenciji TERENA 2012 na kojoj je istaknuta uloga Srca koje je sudjelovalo u prvim razvojnim fazama (svibanj)
 • Hrvatski arhiv weba koji za NSK razvija i održava Srce postao je dijelom najveće europske zbirke kulturne baštine - Europske digitalne knjižnice - Europeane (lipanj)
 • Srce postalo ovlašteni ispitni centar Certiport (listopad)
 • Srce podržava „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“ što je i u skladu s djelovanjem Srca na području poticanja, promocije i omogućavanja otvorenog pristupa putem aktivnosti i usluga (HRČAK, JKP, Ara) (listopad)
 • Na proslavi Dana Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno posebno priznanje Sveučilišnom računskom centru za 40 godina djelovanja kao informatičkog središta Sveučilišta u Zagrebu (5. studenog)
 • Povodom obilježavanja 20 godina Interneta u Hrvatskoj (17. 11. 1992.) Srce organizira pričaonicu u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović pod nazivom Internet u Hrvatskoj 1992.-2012.-2032. (16. studenog)
 • Srce prvi put organizira i održava Dan e-infrastrukture (kao nastavak na Dan CRO NGI-ja koji se održavao 3 godine): program posvećen razmjeni znanja, iskustva te promišljanju potreba vezanih za daljnju izgradnju i uporabu svih elemenata e-infrastrukture (28. studenog)
 • Srce, u ulozi koordinatora sustava AAI@EduHr, po prvi puta organizira Dan AAI@EduHr - jednodnevno događanje kojem je cilj potaknuti razmjenu znanja i iskustava vezanih uz razvoj i korištenje sustava AAI@EduHr (5. prosinca)
 • Prijedlog projekta HR-ZOO uvršten je na indikativnu listu infrastrukturnih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (11. prosinca)
 • Vršni promet preko CIX-a "probio" 10 Gbit/s (18. prosinca)
 • Srce provelo drugo harvestiranje hrvatskog weba. Prikupljeni su i arhivirani javno dostupni sadržaji sa svih aktivnih web-sjedišta u domenama .hr, .com.hr i .from.hr. (prosinac)

2013.

 • Srce organizira radionicu o programiranju na GPU-resursima koji su sastavni dijelovi računalnog klastera Isabella i Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI. (siječanj)
 • U produkciju je pušten AAI@EduHr Lab - razvojna inačica sustava AAI@EduHr koja omogućuje razvoj i testiranje aplikacija u okolini koja je odvojena od produkcijskog sustava AAI@EduHr. (28. siječnja)
 • U akademskoj godini 2012./2013. otvoreno je više od 1000 e-kolegija na sustavu Merlin. (listopad)
 • Znanstveno-učilišni kampus Borongaj u potpunosti je pokriven IP-telefonijom. (27. veljače)
 • 5.000 istovremeno spojenih korisnika na infrastrukturu StuDOM. (18. ožujka)
 • Zamjenik ravnatelja Srca Ivan Marić izabran je za predsjednika Izvršnog odbora GN3plus projekta. (14. ožujka)
 • Srce prvi put organizira Tjedan roaming-usluge eduroam u hrvatskim gradovima. (travanj)
 • Ukupni promet preko CIX-a u ožujku prešao je 2 PB. (ožujak)
 • Srce u projektu GN3plus - dvogodišnjem međunarodnom infrastrukturnom projektu u sklopu 7. okvirnog programa Europske Unije (engl. Framework Programme - FP7). (1. travnja)
 • 100. ustanova, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, implementirala je Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU (25. ožujka)
 • Uspostavljena 100-ta lokacija s pristupom mreži eduroam u Hrvatskoj. (svibanj)
 • Studomat je dostupan na mobilnim uređajima (28. svibnja)
 • U Informacijskom sustavu visokih učilišta evidentiran je 10.000.000-ti ispit (12. lipnja)
 • Voditeljica Centra za e-učenje Srca i Ureda za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu Sandra Kučina Softić izabrana za člana izvršnog odbora EDEN-a (13. lipnja)
 • U Cavtatu počela 35. međunarodna konferencija Information Technology Interfaces – ITI 2013 (24. lipnja)
 • Srce pokreće novu uslugu Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) (lipanj)
 • Ukupni broj zapisa u Agregatoru hrvatskih repozitorija i arhiva (Ari) prešao je broj 100.000 (rujan)
 • Srce izdalo 50. jubilarni broj biltena Novosti (listopad)
 • Grad Čakovec prva lokalna jedinica koja je pristupila sustavu eduroam (listopad)
 • Zajednici korisnika sustava Moodle Srce omogućava uporabu testnog sustava Moodle2Demo (inačica sustava Moodle 2.4) (studeni)
 • Nova usluga Srca eduAdresar - usluga koja nudi pregled telefonskih brojeva zaposlenika, ustrojbenih jedinica i službi u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. (studeni)
 • Održan Peti sveučilišni Dan e-učenja (12. prosinca)
 • Svečano obilježeno 10 godina projekta StuDOM (13. prosinca)
 • U Hrčku objavljen 100.000-ti rad s cjelovitim tekstom (19. prosinca)
 • U suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom Srce provelo treće harvestiranje hrvatskog weba. (prosinac)

2014.

 • Stručnjaci iz Srca bežičnom mrežom eduroam pokrili su otvorene površine Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. (siječanj)
 • Stručnjaci iz Srca kroz savjetodavno-konzultacijske usluge Centra potpore StuDOM izradili su idejno rješenje računalno-komunikacijske mreže kao i specifikaciju aktivne mrežne opreme za potrebe umrežavanja smještajnih kapaciteta studentskog doma u Đakovu. (siječanj)
 • U Srcu je održano prvo okupljanje korisnika ISVU REST API-ja s ciljem razmjene ideja i iskustava u korištenju ovog alata. (22. siječnja)
 • Srce je partner na dvogodišnjem međunarodnom projektu TALOE Time to Assess Learning Outcomes in E-learning (Vrednovanje ishoda učenja u e-učenju). (siječanj)
 • Srce je kroz savjetodavno-konzultacijske usluge Centara potpore StuDOM pomoglo Studentskom centru u Splitu u realizaciji spajanja studentske mreže na infrastrukturu StuDOM u novoizgrađenom studentskom domu. (veljača)
 • U Srcu je održan prvi Dan digitalnih repozitorija (5. ožujka). Na Danu je najavljen početak rada na Dabru - sustavu digitalnih akademskih repozitorija i arhiva.
 • U sklopu „cloud" usluge Virtual Private Server u Srcu je otvoren 100. virtualni poslužitelj (ožujak)
 • U Srcu udomljeno superračunalo za projekt Integra-Life, istraživački projekt Sveučilišta u Zagrebu financiran sredstvima Sedmog okvirnog programa (FP7). (ožujak)
 • Srce i Sveučilište u Zagrebu domaćini su najveće europske akademske konferencije u području učenja na daljinu i e-učenja European Distance and E-Learning Network (EDEN 2014) (10. - 13. lipnja)
 • Srce je omogućilo korištenje elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr za usluge ponuđene u okviru sustava e-Građani koji je u produkciju pušten 10. lipnja 2014.
 • Srce je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu uspješno realiziralo projekt kojim je proširena pokrivenost bežičnom mrežom UNIZG-WLAN na postojećim i novim lokacijama sastavnica Sveučilišta. (kolovoz)
 • Na konferenciji za novinare 3. rujna u Srcu predstavljena je proširena i nadograđena Isabella koja je postala superračunalo.
 • Srce objavljuje Politiku otvorenog pristupa čime nastavlja ostvarivanje i operacionalizaciju načela i ciljeva otvorenog pristupa. (rujan)
 • U organizaciji NSK i pod pokroviteljstvom MZOS-a održan je stručni skup povodom 10. obljetnice Hrvatskog arhiva weba čiju ključnu ulogu u razvoju i održavanju nosi Srce. (26. rujna)
 • Hrvatski arhiv weba (HAW), sustav koji čuva prošlost hrvatskog weba, a kojeg u suradnji sa Srcem gradi Nacionalna i sveučilišna knjižnica, preseljen je na računalnu opremu Srca. (prosinac)

2015.

 • Zabilježeno otvaranje 4000. e-kolegija u istoj akademskoj godini (2014./2015.) (veljača)
 • Srce pokrenulo novi sustav za udaljeno pohranjivanje podataka – MojOblak (ožujak)
 • Srce sudionik projekta EGI-Engage (1. ožujka)
 • Rijeka postala eduroam™ grad (22. travnja)
 • Srce potpisalo The Hague Declaration on Knowledge Discovery In The Digital Age (20. svibnja)
 • Opatija je eduroam™ grad (10. lipnja)
 • Održan 5. MoodleMoot Hrvatska (16. lipnja)
 • Srce uspostavilo bežičnu mrežu u studentskim domovima u Osijeku (srpanj)
 • Srce je službeno pustilo u produkcijski rad sustav Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (17. kolovoza)
 • CIX proslavio 15. rođendan (8. rujna)
 • Uspostavljeni prvi institucijski repozitoriji u Dabru i počelo održavanje radionica za edukaciju za rad u repozitorijima (rujan)
 • Srce je obnovilo i uselilo opremu komunikacijskog čvorišta Kampusa Borongaj u objekt 210, time je stvoren temelji za uspostavu pričuvnog (sekundarnog) podatkovnog centra Srca - Srce2 (5. rujna)
 • Dabar svečano predstavljen javnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (5. studenog)
 • Prvo održavanje novog programa obrazovanja za IT-stručnjake edu4IT (9. prosinca)
 • Centar za e-učenje za završene tečajeve počinje dodjeljivati značke (prosinac)

2016.

 • Srce i FER potpisali sporazum o sinergijskoj suradnji projekata HR-ZOO i INCENT (16. veljače)
 • Svečano potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar (4. ožujka)
 • Srce je uspostavilo mini portal "Srce i otvoreno obrazovanje" (ožujak)
 • U Srcu se održavalo trodnevno događanje Dani e-infrastrukture (23. - 25. svibnja)
 • Srce, koordinator Croatian Internet eXchange (CIX), službeno u rad pustilo sjedište CIX2 na adresi Selska 93, Zagreb, u prostoru podatkovnog centra Altus IT (1. lipnja).
 • Javnosti predstavljen projekt Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH "Izrada Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj" u okviru kojega Srce udomljava i održava klaster visoke učinkovitosti VELEbit u svom podatkovnom centru na primarnoj lokaciji (15. lipnja)
 • Srce provelo i objavilo analizu softvera za otkrivanje plagijata (studeni)

2017.

 • U organizaciji Srca održala se nova stručna konferencija DEI 2017 (5. travnja)
 • Srce domaćin i suorganizator konferencije Drupal Heart Camp Zagreb 2017. (18. - 20. svibnja)
 • EUNIS na godišnjoj konferenciji dodijelio Srcu nagradu EUNIS Elite Award za rad "DABAR – the national infrastructure for digital repositories" skupine autora Draženko Celjak, Zoran Bekić, Marko Cundeković, Ljiljana Jertec, Miroslav Milinović i Alen Zubić (8. lipnja)
 • Početak projekta HR-ZOO (financiran iz EFR-a i ESF-a) (1. srpnja)
 • Svim korisnicima računalnog klastera Isabella omogućeno korištenje 50% procesorskih resursa VELEbita (32 radna čvora s ukupno 896 procesorskih jezgri, svaki radni čvor sadrži 28 procesorskih jezgri, 128 GB radne memorije i 900 GB lokalnog diskovnog prostora) (4. kolovoza)
 • U Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) upisan prvi standard zanimanja (11. rujna)
 • Srce objavljuje uspostavu servisa "Home for homeless" sustava AAI@EduHr (rujan)
 • Održana jubilarna 10. akcija Srce za brucoše (listopad)
 • U Srcu održan sastanak i rasprava hrvatskih istraživača s europskim ogrankom organizacije Research Data Alliance (RDA) (24. listopada)
 • Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske Srcu dodijeljena Povelja Republike Hrvatske (14. studenog)
 • Početak projekta ZTP/CroRIS (financiran iz EFR-a i ESF-a) (1. prosinca)
 • Srce ugostilo predstavnike ministarstava obrazovanja zemalja EU na radionici o podršci nastavnicima u visokom obrazovanju (7. i 8. prosinca)

2018.

 • Početak međunarodnog projekta EOSC-hub (1. siječnja)
 • Srce u suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj održalo tribinu na temu „Priznavanje neformalnog obrazovanja kao katalizator cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih“ (8. veljače)
 • U organizaciji Srca održana stručna konferencija pod nazivom: Dani e-infrastrukture - Srce DEI 2018 sa središnjom temom Izazovi (ne)otvorenosti (11. i 12. travnja)
 • Svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) (18. srpnja)
 • Početak projekta TTF (financiran iz EFR-a i ESF-a) (1. rujna)
 • Početak međunarodnog projekta ELPID (1. rujna)
 • Početak međunarodnog projekta ABC to VLE (1. rujna)
 • Srce je implementiralo novu inačicu ISVU modula "Studomat" (studeni)
 • U Dabru je implementirana podrška za pohranu i samoarhiviranje novog digitalnog objekta: skupa podataka (dataset), prvenstveno namijenjenog za pohranu, dugotrajno čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka) (studeni)
 • Tim Srca dovršio je novi razvojni ciklus Informacijskog sustava registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) (prosinac)

2019

 • Početak međunarodnog projekta GN4-3 (1. siječnja)
 • Svečano otvorena konferencija DEI 2019 (1. travnja)
 • Web Archiving Conference 2019 obilježava 15 godina HAW-a (lipanj)
 • Priznanje Srcu na EUNIS konferenciji za rad o digitalnim značkama (6. lipnja)
 • Održana radionica „Objava istraživačkih podataka u sustavu Dabar“ na Medicinskom fakultetu u Splitu (18. lipnja)
 • Olakšan pristup podacima o AAI@EduHr elektroničkom identitetu (MojAAI@Edu.Hr). (srpanj)
 • Ugašen sustav MojOblak i pokrenut novog sustava Puh (rujan)
 • Srce u međunarodnom projektu NI4OS-Europe (1. rujan)
 • Srce postalo nacionalni RDA čvor (10. rujna)
 • Nova usluga Srca - HTC Cloud (16. prosinca)
 • Softveri za provjeru autentičnosti dostupni svim javnim visokim učilištima u RH (31. prosinca)

2020

 • Održano prvo hrvatsko RDA događanje „Istraživački podaci – što s njima?“ (27. veljače)
 • Srce sudjeluje u nadzoru dostupnosti EOSC servisa (i na projektu EOSC-Hub) (ožujak)
 • Podrška statičarima – volonterima u aktivnostima nakon zagrebačkog potresa (travanj)
 • Novi Upisnik studijskih programa - ISRHKO (5. svibnja)
 • Srce postalo partner na projektu MyAcademicID (8. svibanj)
 • Početak međunarodnog projekta EURO-CC (1. rujna)