Na Sveučilištu u Zagrebu održan sedmi sveučilišni Dan e-učenja

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak, 10. prosinca 2015. održao se sedmi sveučilišni Dan e-učenja.

Središnja tema ovogodišnjega Dana e-učenja bila je važnost mrežnih stranica u funkciji promocije i odnosa s javnošću sveučilišta te webometrics kao važan faktor rangiranja sveučilišta. Također, na skupu je bilo riječi o metodama vrednovanja u e-kolegiju te je predstavljen katalog e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Sedmi sveučilišni Dan e-učenja otvorio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Na početku događanja red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje u kojem se posebno osvrnuo na različite ljestvice i rangiranja svjetskih sveučilišta. Posebno je dan naglasak na različite parametre koji su važni za dobar rang na Webometrics ljestvici. Na predavanje prorektora Janjanina nastavilo se predavanje dr. sc. Zorana Bekića, ravnatelja Sveučilišnog računskog centra o tome kako poboljšati Webometrics rang. Kao vrlo važan segment u rangiranju je izražavanje pripadnosti Sveučilištu u Zagrebu, a ne samo pripadnost pojedinom fakultetu ili akademiji. Također je istaknuta važnost poticanja nastavnika i sastavnica na sustavnu objavu kvalitetnih materijala koji predstavljaju rezultate pojedinaca, istraživačkih skupina i ustanova te uspostava digitalnih repozitorija. Tome će svakako pridonijeti i uspostava i provođenje politike otvorenog pristupa istraživačkim podacima kao i stvaranje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Nakon toga slijedio je dio posvećen novim web stranicama Sveučilišta u Zagrebu i važnosti web stranica koju one imaju u promociji Sveučilišta u Zagrebu. O važnosti weba govorio je prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.  U prezentaciji je istaknuo i važnost da se dosljedno provodi odluka Senata da sva sjedišta sastavnica Sveučilišta trebaju biti unutar domenskog prostora Sveučilišta uključujući web sjedišta projekata, časopisa, konferencija, zavoda i drugih organizacijskih jedinica sastavnica Sveučilišta. Nakon prorektora prof. dr. sc. Šimprage, novi koncept web stranica Sveučilišta u Zagrebu predstavio je dr.sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Središnji dio ovogodišnjega Dana e-učenja bila je panel-diskusija na temu Web stranice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u studije. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u panel-diskusiji sudjelovali su ravnatelj Sveučilišnoga računskoga centra dr. sc. Zoran Bekić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva i posebni savjetnik rektora za područja STEM i međunarodne projekte prof. dr. sc. Mislav Grgić, prof. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. Goran Bubaš s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica panel-diskusije bit će prorektorica za studije, studente i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. Na panelu je istaknuto da je važno osigurati adekvatnu prisutnost kvalitetnih i ažurnih informacija o aktivnostima Sveučilišta i sastavnica na web stranicama te na najvažnijim društvenim mrežama. Zaključak panela je da je prisutnost Sveučilišta u Zagrebu na društvenim mrežama i aktualnost i ažurnost web stranica sastavnica danas nužnost, jer studenti očekuju brzu i aktualnu informaciju. Rektor je posebno istaknuo važnost isticanja pripadnosti sastavnica te nastavnika i studenata Sveučilištu te da je potrebno raditi na tome da se i na web stranicama, u radovima i u komunikaciji naziv sastavnice povezuje sa Sveučilištem u Zagrebu.

Sveučilišni Dan e-učenja organizira se svake godine kako bi se zainteresiranima omogućila razmjena iskustava te stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Također, taj je događaj izvrsna prilika za okupljanje i zajedničko druženje te za raspravu kako e-učenje iskoristiti za podizanje kvalitete nastave i obogaćivanje studentskoga iskustva.

U drugom dijelu događanja Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima iz Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu govorila je o tome koje metode vrednovanja primijeniti u e-kolegiju i predstavila aplikaciju koja je izrađena u okviru međunarodnog projekta TALOE (Time to Assess Learning Outcomes in E-learning) na kojem je Sveučilišni računski centar  Sveučilišta u Zagrebu partner. U okviru projekta izrađena je aplikacija koja je javno dostupna na webu i može pomoći nastavnicima u promišljanju koje metode vrjednovanja koristiti za pojedine ishode učenja. Sandra Kučina Softić također je predstavila Katalog e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Katalog je uspostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji sa Srcem i središnje je mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u RH. Podaci se još pune u katalog, ali u ovom trenutku u Katalogu, koji je javno dostupan, nalaze se podaci o 8.866 e-kolegija s 79 ustanova u sustavu visokog obrazovanja u RH.

Dan e-učenja svake godine zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra. Cilj je ovoga skupa naglasiti važnost kvalitete nastave na sveučilištu i važnost dobre primjene ICT-a u njezinom postizanju, te dalje poticati izvrsnost u sveučilišnom obrazovanju.

Organizacijom Dana e-učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju vodeću ulogu u okruženju u unapređenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te tehnologija e-učenja.

 

Sveučilišni računski centar
Ured za odnose s javnošću
Nataša Dobrenić, voditeljica

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja