24 godine Interneta u Hrvatskoj

Uspostavljena internetska veza Hrvatske sa svijetom bila je veza iz Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu prema Sveučilištu u Beču kapaciteta 9.6kbps (9600bit/s). Veza je uspostavljena u sklopu projekta izgradnje nacionalne akademske mreže.

(Zagreb, 17. studenoga 2016.) Prije 24. godine, 17. studenoga 1992. na ceremoniji u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža, utemeljena na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu Internet. Taj dan se računa kao službeni datum spajanja prve, u nacionalnim razmjerima, mreže bazirane na internetskom protokolu na Internet.

Uspostavljena internetska veza Hrvatske sa svijetom bila je veza iz Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu prema Sveučilištu u Beču kapaciteta 9.6kbps (9600bit/s). Veza je uspostavljena u sklopu projekta izgradnje nacionalne akademske mreže.

Projekt je pokrenulo tadašnje Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike u listopadu ratne 1991. godine uz neposrednu potporu prof. dr. sc. Branka Jerena, tada zamjenika ministra znanosti, tehnologije i informatike, kasnije ministra znanosti i rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na jesen 1991. godine formiran je Odbor za akademsku mrežu kojeg je vodio mr. sc. Predrag Pale s tadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta (danas FER) Sveučilišta u Zagrebu, a u odboru su još bili Ivan Marić i Velimir Vujnović iz Sveučilišnog računskog centra (Srca), Darko Bulat s Instituta Ruđer Bošković i Ljubimko Šimičić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu. Odbor je na svojem prvom sastanku, održanom 3. listopada 1991. godine, Srcu povjerio izgradnju i administriranje mreže i podršku korisnicima, prepoznajući u Srcu instituciju koja je svojom tradicijom, postignućima i kapacitetima mogla osigurati uspješnost i održivost ovoga velikog projekta. Mreža je kasnije dobila i svoje ime: CARNet - Croatian Academic and Research Network (Hrvatska akademska i istraživačka mreža).

Voditelj tima koji operativno obavio taj veliki posao i operativno uspostavio prvu internetsku vezu bio je Ivan Marić, tada voditelj Odjela za računalne mreže u Srcu, a danas zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Srca.

Prve ustanove koje su bile uključene u nacionalnu akademsku i istraživačku mrežu i koristile međunarodnu internetsku vezu u Srcu bile su Ekonomski fakultet u Osijeku, Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Institut Ruđer Bošković, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Tehnički fakultet u Rijeci. Putem javnog računala u Srcu, pristup Internetu bio je omogućen i svim građanima Hrvatske.

Prisjećajući se prvih koraka Interneta u Hrvatskoj uz Ivana Marića, svakako trebamo spomenuti i ostatak tima u Srcu koji je od 1991. godine pionirski gradio Internet u Hrvatskoj: Davorin Gabriel, sistem-inženjer u Srcu, Josip Derado (trenutno predaje na Georgia Institute of Techology, Atlanta/SAD); Marija Maletić (DB analitičar na Queensland University of Technology, Brisbane/Australija); Stanka Gašić (Austrijska lutrija, Beč/Austrija); Lada Smoljanović (Švicarska); Velimir Vujnović (Cisco, Sidney/Australija). Vrlo brzo nakon završetka školovanja imali su priliku započeti s implementacijom (servisa i aplikacija) novog (internetskog) protokola u Srcu ali i u nacionalnoj mreži (koju je Srce dugi niz godina gradilo i održavalo). U godinama koje su slijedile nova tehnologija je nužno uvjetovala i dodatno ekipiranje Srca novim snagama pa tako 1992. dolaze Dobriša Dobrenić i Darija Meter, a nakon njih, pa sve do današnjih dana, Srcem su prošle i prolaze mnoge mlade osobe. Nova tehnologija je odredila i reorganizaciju tadašnjeg Srca. Možemo slobodno reći da je tih godina započelo novo, internetsko razdoblje Srca. Upravo ta mlada ekipa činila je jezgru novog mrežarskog tima koji je iznio prvi val izgradnje akademske mreže – instalaciju nacionalne jezgre (WAN) i gradskih mreža (MAN) u pojedinim sveučilišnim gradovima.

Vlada Republike Hrvatske je 1995. godine donijela odluku o osnivanju ustanove CARNet, ali je Srce nastavilo graditi i održavati akademsku i istraživačku mrežu sve do 2009. godine kada je prekinuta suradnja na navedenim poslovima.

 

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja