6. moodlemoot Hrvatska - najava

Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) ove godine organizira šesti MoodleMoot Hrvatska. MoodleMoot je godišnje okupljanje moodlera, odnosno svih koji se bave sustavom Moodle (alat za e-učenje) ili su zainteresirani za njega.

MoodleMoot Hrvatska 2016. održat će se u petak, 10. lipnja 2016. u 10 sati u Sveučilišnom računskom centru (Srce), Josipa Marohnića 5.

Cilj događanja je razmjena iskustava, suradnja te stvaranje regionalne mreže korisnika povezanih sa sustavom Moodle u interaktivnu suradničku mrežu, a ove godine, uz Srce, suorganizator je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Europska unija je u svojim dokumentima, posebice kroz Opening up Education Initiative, europski program poticaja visoke kvalitete, inovativnih načina poučavanja i učenja pomoću novih tehnologija i digitalnih sadržaja te kroz strateški okvir za obrazovanje i osposobljavanje 2020 definirala primjenu ICT i tehnologije e-učenja u obrazovanju kao jedan od prioriteta. Stoga je itekako važno osigurati nastavnicima tehnologije i alate e-učenja kao i pružiti im sustavnu podršku pri njihovom integraciju u obrazovni proces.

Uz zanimljive prezentacije autora iz Hrvatske i regije na teme ovogodišnjeg MoodleMoota, sudionici će moći čuti i pozvane predavače:

  • Domi Sinclair, University College London, koja će putem sustava za webinare održati predavanje na temu Digital Learning Landscape: How we use Moodle and more to support teaching and learning
  • Lidiju Kralj, OŠ Veliki Bukovec, Hrvatska, s predavanjem na temu: Cjelovita kurikularna reforma i uporaba IKT
  • izr. prof. dr. Viktoriju Florijančić, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Slovenija, koja će putem sustava za webinare održati predavanje: Magičnih 12 godina sa Moodlom.

Događanja i konferencije Moodlemoot organiziraju se diljem svijeta, a organizacijom ovog događanja Hrvatska želi biti aktivan član globalne Moodle zajednice.

Sustav Moodle važan je i sve prisutniji alat za e-učenje te je trenutno najraširenije rješenje za e-učenje i održavanje nastave na daljinu, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Moodle je LMS, (engl. Learning Management System), odnosno sustav za upravljanje obrazovnim sadržajem i pomoćnim alatima, a izgrađen je na platformi otvorenog koda (engl. Open Source).

Program ovogodišnjeg MoodleMoota možete naći i na web stranicama: www.srce.unizg.hr/moodlemoot-2016.

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja