Potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar

(Zagreb, 4. ožujka 2016.) U Sveučilišnom računskom centru (Srcu), danas je svečano potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar - sustava digitalnih akademskih arhiva i repozitorija.

Sustav Dabar - digitalni akademski repozitoriji i arhivi je važna, otvorena nacionalna infrastruktura u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Dabar treba omogućiti svim subjektima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja prikupljanje, trajnu pohranu i diseminaciju različitih vrsta i oblika digitalnih sadržaja, ali i poticati i omogućiti otvoreni pristup rezultatima istraživanja i obrazovnim sadržajima.

Sporazum su u ime svojih institucija potpisali:

  • dr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Tome Antičić, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković
  • dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice
  • prof. dr. sc. Vlatko Previšić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Davor Ježek, prodekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ime dekana prof. dr. sc. Marijana Klarice.

Tim je Sporazumom pet vodećih institucija akademske zajednice ujedinilo svoja znanja i iskustva s ciljem postizanja sinergijskog učinka na razvoju i održavanju nedavno uspostavljenog sustava Dabar.

Dabar je nastao kao rezultat okupljanja šire akademske zajednice oko inicijative Srca pokrenute 2014. godine, a uz Srce i sve ustanove potpisnice su dale značajan doprinos nastanku Dabra. Više od 80 ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja do sada je prepoznalo Dabar i u njemu uspostavilo svoj repozitorij.

Na svečanom potpisivanju Sporazuma prisutnima se obratio i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, ukazavši na važnost brige za podatke i cjelokupnu digitalnu imovinu, kao i na osiguravanje otvorenog pristupa rezultatima istraživanja i obrazovnim sadržajima.

Formalno, Dabar je usluga Srca, koju Srce pruža akademskoj i istraživačkoj zajednici u Republici Hrvatskoj u suradnji s ustanovama potpisnicama Sporazuma. Funkcioniranje sustava Dabar uređeno je Pravilnikom. Potpisivanjem Sporazuma uspostavljen je i Koordinacijski odbor koji će raspravljati i aktivno sudjelovati u upravljanju razvojem i uporabom sustava Dabar. Valja naglasiti da je potpisani sporazum otvoren za pristupanje i drugim institucijama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, ukoliko se žele aktivno uključiti u razvoj i održavanje Dabra, a namjera je da se svi planovi razvoja i pravila uporabe Dabra kontinuirano raspravljaju sa zajednicom.

U praksi, Dabar omogućava svim institucijama i istraživačkim skupinama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske uspostavu, održavanje i razvoj institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija, te kombiniranje sadržaja različitih repozitorija u specijalizirane tematske repozitorije i portale.

Digitalni institucijski repozitorij je repozitorij koji obuhvaćaju radove zaposlenika i studenata akademskih i istraživačkih ustanova. Namjena institucijskih repozitorija jest olakšavanje dostupnosti građe koja nastaje pri akademskim i istraživačkim ustanovama, povećanje vidljivosti i ugleda znanstvenih ustanova i rezultata njihovog rada te evidencija i trajna pohrana tekuće produkcije ustanove. Takvi repozitoriji se osnivaju pri pojedinim akademskim i istraživačkim ustanovama, a o njima u pravilu brinu knjižnice tih ustanova.

Digitalni tematski repozitorij je repozitorij koji obuhvaća digitalne objekte vezane uz neku temu, polje ili granu, te predstavlja središnje mjesto za prikupljanje i diseminaciju digitalnih objekata grupe ustanova, virtualnih organizacija ili istraživačkih skupina.

„Znanje, informacije i podaci su temeljna vrijednost, ali i temeljni rezultat rada i djelovanja institucija, grupa i pojedinaca u sustavu znanosti i obrazovanja, stoga je sustavna briga za prikupljanje, trajnu pohranu i osiguravanje jednostavnog, održivog i pouzdanog pristupa podacima i informacijama jedna od prioritetnih zadaća svih dionika toga sustava“, naglasio je u svojoj uvodnoj prezentaciji ravnatelj Srca dr. sc. Zoran Bekić i dodao da: „danas praktično svi podaci i informacije nastaju i postoje u digitalnom obliku, te se potrebno za njih dugoročno i kvalitetno brinuti, a Dabar kao otvorena nacionalna infrastruktura upravo to omogućava i olakšava. Pri tome je svakako jedan od izazova i to da se osiguraju potrebni ljudski i financijski resursi da ovakve dugoročno važne nacionalne infrastrukture funkcioniraju kvalitetno, pouzdano i u skladu s međunarodnim standardima.“

Potpisnici sporazuma su između ostaloga naglasiti svoju namjeru da se Dabar kao nacionalna infrastruktura za pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup u potpunosti uskladi i poveže sa sličnim europskim i globalnim infrastrukturama i projektima, te da se time osigura vidljivost i prepoznatljivost hrvatskih institucija i pojedinaca u europskom i globalnom istraživačkom i obrazovnom prostoru.

Na kraju valja naglasiti da institucije - potpisnice sporazuma podržavaju i polaze od načela Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu, prepoznajući da je slobodan i neometan pristup znanstvenim i obrazovnim informacijama temeljni preduvjet za napredak znanosti i obrazovanja, ali i za napredak i razvoj društva u cjelini. U tom kontekstu sporazumne strane će poticati sve institucije i pojedince koji će koristiti sustav Dabar da svoje podatke i informacije objavljuju u otvorenom pristupu, te da ih slobodno koriste u svrhu razvoja i napretka.

Više detalja o sustavu Dabar možete naći na web-stranicama www.srce.hr/dabar.

 

Ured za odnose s javnošću Srca

Nataša Dobrenić

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja