Završila deveta akcija Srce za brucoše

Srce već kontinuirano devet godina organizira akciju „Srce za brucoše“ kojom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti Sveučilišta u Zagrebu.

fotografija brucoši

(Zagreb, 20. listopada 2016.) Srce već kontinuirano devet godina organizira akciju „Srce za brucoše“ kojom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti Sveučilišta u Zagrebu. Mnoge od usluga Srca osmišljene su upravo za studente kako bi im olakšale i unaprijedile proces studiranja, a većina tih usluga studentima je dostupna bez naknade.

Akciju „Srce za brucoše“ provodimo uz suradnju uprava fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, a ove akademske godine održali smo predstavljanje Srca na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Više od 12.000 studenata upoznali smo sa Srcem i uslugama Srca, te održali ukupno 48 predavanja.

Svjesni smo da se u gomili obavijesti, poruka i informacija, važne stvari lako zaborave pa smo stoga za sve studente napravili označivač stranica (bookmark) koji smo podijelili na predavanjima, a veseo je i zabavan podsjetnik na kojemu studenti mogu pronaći više informacija o Srcu. Na web-stranici Srca (www.srce.unizg.hr/studenti/), namijenjenoj prvenstveno studentima, nalaze se sve informacije o akciji „Srce za brucoše“ kao i dodatne informacije o uslugama za studente o kojima smo govorili na predavanju.

Studiranje je zahtjevan dio života, ali i jedan od najljepših razdoblja učenja, stoga svim studentima Sveučilišta u Zagrebu, a posebno studentima prvih godina dodiplomskih studija želimo veselo i uspješno studiranje.

Nataša Dobrenić

Ured za odnose s javnošću Srca

 

*Zahvaljujemo Medicinskom fakultetu, Fakultetu organizacije i informatike te Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na ustupljenim fotografijama.