Novi mandat Zoranu Bekiću za ravnatelja Srca

Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra (Srca),  imenovalo je dr. sc. Zorana Bekića ravnateljem Srca na rok od četiri godine za novo mandatno razdoblje koje počinje 1. travnja 2017. godine.

(Zagreb, 31. ožujka 2017.) Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra (Srca), nakon provedenog javnog natječaja i postupka propisanog Statutom Srca, imenovalo je dr. sc. Zorana Bekića ravnateljem Srca na rok od četiri godine za novo mandatno razdoblje koje počinje 1. travnja 2017. godine. Senat Sveučilišta u Zagrebu (u čijem sastavu Srce kao nacionalna institucija djeluje od svojeg osnivanja 1971. godine) na svojoj sjednici održanoj 17. siječnja 2017. godine potvrdio je imenovanje dr. sc. Zorana Bekića za ravnatelja Sveučilišnoga računskoga centra (Srca).

U programu rada Srca za razdoblje od 2017. do 2021. godine, temeljem kojeg je dr. sc. Zoran Bekić odabran između kandidata koji su se javili na natječaj, Srce se i nadalje strateški pozicionira kao nositelj važnih nacionalnih infrastruktura i razvojnih projekata, prije svega vezanih uz e-infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja i kao računski / informatički centar Sveučilišta u Zagrebu. Djelovanje Srca i dalje će prožimati sve slojeve moderne e-infrastrukture, od mrežnog, preko računalnog, spremišnog i posredničkog, do podatkovnog i završavajući slojem informacijskih sustava i usluga, čime se potvrđuje jedinstvenost Srca kao ustanove koja je u stanju cjelovito rješavati kompleksne informatičke zadaće.

Program rada predviđa niz iskoraka vezanih uz temeljne slojeve e-infrastrukture, prije svega kroz provedbu strateškog projekta u sustavu znanosti i obrazovanja - projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak. Jednako važnim prepoznaje se daljnji razvoj podatkovnog sloja e-infrastrukture, prije svega kroz unapređenje funkcionalnosti i širenje uporabe sustava Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji, kao nacionalne infrastrukture za upravljanje digitalnom imovinom. Osim povezivanja podataka postojećih informacijskih sustava kroz uspostavu javnih registara, predviđa se izgradnja Informacijskog sustava znanosti Hrvatske i jačanje podrške vezane uz analizu podataka u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Pri tome se u programu rada ističe namjera daljnje intenzivne potpore, promicanja i primjene načela otvorenog pristupa istraživačkim podacima, otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja.

Nastavit će se i aktivnosti na razvoju platformi i podršci za primjenu novih tehnologija u modernom obrazovnom procesu. Obrazovni programi Srca više će se usmjeriti prema ciljanim skupinama iz akademske zajednice kao što sveučilišni nastavnici ili IT stručnjaci koji rade u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Kao i do sada, svi obrazovni materijali koji nastaju u Srcu biti će odmah dostupni svima u otvorenom pristupu. Važan segment djelovanja Srca svakako je i potpora znanstvenicima pri uporabi naprednih računalnih i spremišnih sustava, bez kojih su danas nezamisliva međunarodno relevantna i prepoznatljiva istraživanja.

Sudjelovanje Srca u međunarodnim projektima i dalje se vidi kao važan način osiguravanja povezanosti hrvatske e-infrastrukture s europskom, a time i kao i način povezanosti hrvatskog obrazovnog i istraživačkog prostora s europskim i svjetskim.

Sukladno predloženom programu rada dr.sc. Zorana Bekića Srce će nastaviti graditi i razvijati sigurne i otvorene istraživačke i obrazovne infrastrukture kao temelj i preduvjet otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja u Hrvatskoj, pridonoseći razvoju i napretku društva u cjelini.

 

Dr. sc. Zoran Bekić diplomirao je i magistrirao na Fakultetu za primijenjenu matematiku i kibernetiku Sveučilišta "Lomonosov" u Moskvi na temama vezanim uz paralelne računale sustave. Doktorat znanosti stekao je na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu s doktorskim radom vezanim uz strategije uvođenja e-učenja u visokom obrazovanju.

Nakon kraćeg razdoblja rada na Institutu Ruđer Bošković, od 1983. godine radi u Srcu na različitim poslovima, od programera i sistemskog inženjera, do pomoćnika ravnatelja za informacijske i korisničke servise. Od 1995. bio je i pomoćnik ravnatelja, a od 1998. do 2001. godine i zamjenik ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Ravnatelj je Srca od 1. travnja 2001. godine. Vodio je ili sudjelovao u nizu značajnih projekata vezanih uz primjene najnovijih tehnologija u znanosti, istraživanjima i visokom obrazovanju, te objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova.

Životopis dr.sc. Zorana Bekića, ravnatelja Srca pogledajte na: http://www.srce.unizg.hr/upravljanje/dr-sc-zoran-bekic

Plan rada Srca za razdoblje 2017. - 2021. godine dostupan je na: www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/o-srcu/sluzbeni_dokumenti/planovi_rada/srce-2017-2021-program-zoran-bekic.pdf

Nataša Dobrenić

Ured za odnose s javnošću Srca

Izdvojene najnovije vijesti

13. srpnja 2020.

Research Data Alliance (RDA) objavio je završnu verziju RDA COVID-19 preporuka i smjernica za dijeljenje istraživačkih podataka za četiri istraživačka područja: klinička istraživanja, epidemiologiju, biologiju i društvene znanosti.

9. srpnja 2020.

U organizaciji projekta NI4OS-Europe, 8. srpnja 2020. održana je online radionica o budućim aspektima upravljanja i održivosti EOSC-a. Svoj doprinos radionici dao je Ivan Marić, zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Srca koji je ujedno i član... Više

8. srpnja 2020.

Iz sigurnosnih razloga izdavatelj certifikata povlači certifikat servisa SSO sustava AAI@EduHr. Zamjenu certifikata obavit ćemo 9. 7. 2020. u 10:00. Ustanove čiji se korisnici autenticiraju za pristup sustavu Office 365 putem AAI@EduHr trebaju... Više

Izdvojena događanja