Održana radionica o podršci nastavnicima u visokom obrazovanju

U Srcu je održana međunarodna radionica o podršci nastavnicima u primjeni otvorenog, inovativnog i digitalnog obrazovanja

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja na otvaranju radionice

 

Međunarodna radionica naziva  Supporting educators for innovative, open and digital education održana je 7. i 8. prosinca 2017. u Sveučilišnom računskom centru, a u okviru koordinacije obrazovne politike država članica Europske unije (strateškog okvira EU Obrazovanje i osposobljavanje 2020.). Zaključci će se koristiti za pripremu smjernica o kojima će se raspravljati tijekom bugarskoga predsjedanja Vijećem EU-a u prvoj polovici 2018. godine.

Na početku radionice sudionike je pozdravila ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, a uvodno su se sudionicima obratili i ravnatelj Srca, dr. sc. Zoran Bekić te zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj gospođa Mirella Rašić.

Na radionici je sudjelovalo 40 stručnjaka i predstavnika ministarstava obrazovanja iz 18 država članica Europske unije. Raspravljalo se kako pružiti kvalitetnu i sustavnu podršku nastavnicima u visokom obrazovanju kako bi bili digitalno kompetentni i imali samopouzdanja za poučavanje na otvoren i inovativan način. Domaćini radionice su bili Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Tijekom dvodnevne radionice raspravljalo se o sljedećim temama:

  1. Koje digitalne vještine i kompetencije su potrebne nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja kako bi mogli napredovati u digitalnom društvu i ekonomiji koja se ubrzano razvija
  2. Koliko državna tijela i ustanove u sustavu visokog obrazovanja kroz politike, strategije i konkretne mjere pružaju podršku u kontinuiranom usavršavanju nastavnika u sustavu visokog obrazovanja?
  3. Kako osigurati najbolju podršku nastavnicima u primjeni otvorenih obrazovnih sadržaja u visokom obrazovanju.

Na radionici je Europska je komisija po prvi puta javno predstavila nedavno objavljen „Europski okvir za digitalne kompetencije učitelja i nastavnika“ (European Framework for the Digital Competence of Educators). Uz već postojeće okvire za digitalne kompetencije građana, obrazovnih organizacija i potrošača, ovo je još jedan dokument koji ima za cilj pomoći zemljama članicama Europske unije u njihovim naporima da promoviraju digitalne kompetencije svojih građana i potaknu inovativnost u obrazovanju. Okvir za digitalne kompetencije edukatora daje pregled digitalnih kompetencija koje su specifične za edukatore kako bi mogli identificirati koje vještine posjeduju te koje su im još potrebne da budu inovativni i digitalno kompetentni.

Peer Learning Activity radionice periodički se organiziraju u okviru radnih skupina, a domaćini su pojedine zemlje članice EU. Radionice imaju za cilj razmjenu znanja i informacija te primjera dobre prakse. Pridonose donošenju smjernica i preporuka pojedinih radnih skupina u vezi s prioritetnim područjima koje se onda prosljeđuju Europskoj komisiji i potpora su dokumentima i akcijskim planovima koji se donose. Ova radionica bila je prva takva za visoko obrazovanje koja se održala u Hrvatskoj.

Kontinuirano usavršavanje nastavnika u sustavu visokog obrazovanja je među prioritetima Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju ET2020. Iako se primjena novih tehnologija u visokom obrazovanju smatra sastavnim dijelom obrazovanja, količina i raznovrsnost dostupnih tehnologija i razina vještina koja je potrebna nastavnicima za njihovo korištenje svakim je danom sve veća.

Pred nastavnike se postavlja velik izazov da znaju koje tehnologije i na koji način implementirati u nastavu u cilju unaprjeđenja kvalitete ishoda obrazovanja te poticanja studenata da budu motivirani, aktivni sudionici u obrazovnom procesu. Dokumenti koje je donijela Europska komisija, uključujući i Obnovljenu agendu za visoko obrazovanje (Renewed Agenda for Higher Education, 2017) posebice ističu izazov digitalizacije, ključnu ulogu edukatora i potrebu za kvalitetnim i dobro osmišljenim visokoškolskim programima i kurikulumovima.

 

Nataša Dobrenić

Ured za odnose s javnošću Srca

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja