Planovi Srca u 2017. godini - konferencija za novinare

 Ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (Srca) dr. sc. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili osnovne elemente iz Plana rada Srca za 2017. godinu.

(Zagreb, 25. siječnja 2017.) Ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (Srca) dr. sc. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili osnovne elemente iz Plana rada Srca za 2017. godinu.

„Srce će i dalje ostvarivati svoju dvojaku misiju. S jedne strane, to znači osigurati akademskoj zajednici, kao najavangardnijem dijelu društva, pristup najnovijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Ali istovremeno treba osigurati da mnogobrojne postojeće usluge i sustavi nastave pouzdano funkcionirati i razvijati se u skladu s potrebama korisnika“, naglasio je ravnatelj dr. sc. Zoran Bekić i nastavio: „Napredna e-infrastruktura danas je temelj modernog obrazovnog procesa i modernog obrazovanja, a bez nje su danas nezamisliva i međunarodno relevantna i učinkovita istraživanja i znanost. Pri tome jedno od važnih načela koje Srce promovira i potiče gradeći modernu e-infrastrukturu i omogućavajući njezinu primjenu je načelo otvorenosti, koje rezultira ne samo izgradnjom otvorenih infrastruktura koje trebaju biti dostupne svim dionicima u akademskoj i istraživačkoj zajednici, nego i rezultati nastali u sustavu znanosti i obrazovanja trebaju što šire, jednostavnije i brže biti dostupni svima i doprinositi razvoju i napretku cijelog društva“.

Ove godine aktivnosti Srca bit će vidljive kroz ukupno 56 različitih usluga iz portfelja Srca, a Plan rada predviđa i veći broj razvojnih iskoraka.

Briga za podatke i nastavak uređivanja i razvoja informacijskog prostora u sustavu znanosti visokog obrazovanja baš kao i u Europi, jedan je od prioriteta i u Hrvatskoj. Tijekom 2017. godine Srce će nastaviti intenzivan razvoj sustava Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji), kao nacionalne podatkovne infrastrukture za prikupljanje i diseminaciju digitalnih sadržaja, odnosno općenito za upravljanje digitalnom imovinom ustanova i grupa iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena implementaciji podrške za nove vrste objekata u Dabru te povezivanju Dabra s ostalim informacijskim sustavima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Srce će i dalje nastaviti suradnju s ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja na definiranju i razvoju novih funkcionalnosti Dabra. Isto vrijedi i za portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Srce će i dalje posebne napore ulagati u promociju i primjenu načela i dobre prakse otvorenog pristupa i otvorenog obrazovanja, kao i u interoperabilnost i povezanost svih komponenti hrvatske e-infrastrukture s europskom.

Nastavit će se razvoj postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju kao što su ISVU - informacijski sustav visokih učilišta, ISSP - - Informacijski sustav studentskih prava, MOZVAG - Informacijski sustav za vrednovanje visokih učilišta i studijskih programa ili ISRHKO - Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Posebno važnim smatramo početak rada na projektu izgradnje Informacijskog sustava znanosti (radnog naziva CroRIS), koji treba omogućiti sustavno prikupljanje i cjelovit uvid u istraživačke kapacitete i rezultate istraživanja u Hrvatskoj. Projekt se pokreće u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a očekuje se da će također biti financiran sredstvima iz europskih fondova.

Jedan od najvažnijih poslova i iskoraka Srca u 2017. svakako je nastavak rada na pripremi projekta izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO), a očekujemo da će do kraja 2017. godine i započeti realizacija toga strateškog projekta čije financiranje je predviđeno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kroz projekt se trebaju obnoviti, odnosno u potpunosti rekonstruirati temeljni slojevi e-infrastrukture (računalni i spremišni resursi, mrežna povezanost) sustava znanosti i obrazovanja.

Projekt HR-ZOO poboljšat će infrastrukturu i ojačati kapacitete Republike Hrvatske za istraživanje, razvoj i inovacije tako što će osigurati dovoljne i pouzdane računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost, nužne za modernu znanost i obrazovni sustav Republike Hrvatske.“ istaknuo je zamjenik ravnatelja Ivan Marić. Izgrađeni računalni i podatkovni oblak predstavljat će temeljnu sastavnicu nacionalne e-infrastrukture. „Projektom će biti izgrađena i mreža sjedišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu čime će se postaviti temelji za integracije sveučilišnih e-infrastruktura. Srce će posebnu pažnju u 2017. godini pridati i provedbi programske uključenosti e-infrastruktura u temeljne postavke razvoja svih istraživačkih i obrazovnih infrastruktura u RH“, zaključio je zamjenik Marić.

Tijekom 2017. godine planiraju se novi iskoraci povezani s tehnološkim unapređenjem autentikacijske i autorizacijske infrastrukture AAI@EduHr koju koristi više od 875.000 studenata, učenika, nastavnika, profesora i znanstvenika. Između ostalog, Srce će kroz sudjelovanje u međunarodnom projektu CEF eID povezati sustav AAI@EduHr s nacionalnim čvorom eIDAS koji gradi Ministarstvo uprave.

Od svog osnutka Srce je važan čimbenik u širenju znanja o mogućnostima i inovativnim primjenama moderne tehnologije, a u 2017. nastavit će raditi na razvoju novog Obrazovnog programa za IT specijaliste (edu4IT), na projektima razvoja e-kolegija, kao i na novim obrazovnim programima za sveučilišne nastavnike.

Ove godine Srce će organizirati svoju novu stručnu konferenciju Srce – DEI 2017 (Dani e-infrastrukture 2017), na kojoj će se okupiti IT stručnjaci i napredni korisnici informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Time Srca nastavlja dugogodišnju tradiciju organiziranja stručnih skupova, koja je započela još 1974. godine organizacijom skupa "Kompjuter na sveučilištu" posvećenog početku rada Srca na današnjoj lokaciji.

Na kraju treba spomenuti da je 2017. godina i godina niza važnih obljetnica. Već je prošlo 15 godina od kada je u Srcu započeo s radom računalni klaster Isabella, koji je i danas opstao kao značajan zajednički resurs svih hrvatskih znanstvenika koji se u svojim istraživanjima oslanjaju na napredno računanje. U studenom ćemo obilježiti 25 godina Interneta u Hrvatskoj, odnosno 25 godina od dana kada je u Srcu ostvarena internetska veza između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču čime je hrvatska akademska i istraživačka mreža postala dijelom globalnog Interneta.

Plan rada Srca za 2017. godinu prihvaćen je na sjednici Upravnog vijeća Srca krajem prosinca 2016. godine, a javno je dostupan, kao i planovi i izvještaji za protekle godine na web stranicama Srca na adresi http://www.srce.unizg.hr/dokumenti/sluzbeni-dokumenti/

Ured za odnose s javnošću

Nataša Dobrenić

Konferencija za novinare: Planovi Srca za 2017. godinu - Napredna i otvorena e-infrastruktura za moderno obrazovanje i izvrsnu znanost

(s lijeva na desno) dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca i Ivan Marić, zamjenik ravnatelja

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja