Promjene u visokom obrazovanju koje donosi e-učenje

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja održali su zajednički konferenciju za novinare pod nazivom Promjene u visokom obrazovanju i mogućnosti koje donosi e-učenje - stanje i planovi u Hrvatskoj. Na konferenciji za novinare sudjelovali su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

 

(Zagreb, 29. rujna 2017.) Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja održali su zajednički konferenciju za novinare pod nazivom Promjene u visokom obrazovanju i mogućnosti koje donosi e-učenje - stanje i planovi u Hrvatskoj. Na konferenciji za novinare sudjelovali su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

U procesu modernizacije visokog obrazovanja jedna od neizostavnih komponenti, ali i važan katalizator promjena su informacijske i komunikacijske tehnologije i tehnologije e-učenja. Dinamičan razvoj i adekvatna, potrebama obrazovnog procesa primjerena primjena novih tehnologija omogućavaju i potiču suštinske metodološke promjene u poučavanju i učenju. Uspostavom primjerene razine i kvalitete e-učenja unaprijedit će se kvaliteta nastave i postizanje ishoda učenja, te omogućiti pozicioniranje studenta u središte obrazovnog procesa. Ne manje važno, primjenom tehnologija e-učenja u sustavu visokog obrazovanja studenti se osposobljavaju za sve ono što očekuju od njih tržište rada, poslodavci, odnosno njihova buduća radna mjesta tijekom cijele njihove karijere.

„Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije donosi konkretne mjere vezano uz implementaciju tehnologija u visoko obrazovanje kao što su sustav poticanja inovativnih pristupa u izvođenju studijskih programa uključujući i uporabu informacijsko – komunikacijskih tehnologija i zadovoljavajuće prostorne i informacijsko – komunikacijske resurse visokih učilišta. U planiranju i provođenju promjena i unapređenja u visokom obrazovanju važno je osigurati sustavnu, dostupnu i kvalitetnu potporu i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u korištenju i primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu. Srce na nacionalnoj razini već niz godina u suradnji s drugim institucijama iz akademske zajednice osigurava sustave i tehnologije, podršku te edukaciju korisnicima u sustavu visokog obrazovanja. Zahvaljujući Srcu danas veliki broj ustanova u sustavu visokog obrazovanja već napredno koristi ili je započeo koristiti mogućnosti e-učenja u obrazovnom procesu“, naglasila je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

„Srce, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu je ustanova koja djeluje na razini cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske i već 46 godina osigurava prisutnost i učinkovitu uporabu moderne informacijske i komunikacijske infrastrukture. Srce, također, pruža sveobuhvatnu, savjetodavnu i obrazovnu podršku institucijama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanjima, te je partner Ministarstva na mnogim aktivnostima. Tako i Centar za e-učenje Srca koji je fokusiran upravo na zadaće vezane uz potporu primjene tehnologija e-učenja u visokom obrazovanju krajem ove godine obilježava desetu godišnjicu uspješnog rada“, rekao je ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić.

Jedna od zajedničkih aktivnosti ministarstva i Srca je izgradnja Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (http://katalog-e-kolegija.srce.hr). Katalog je središnje mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U Katalog je do sada upisano više od 23.000 e-kolegija s tim da se za akademsku godinu 2017. / 2018. e-kolegiji još otvaraju. Osim što Katalog omogućava na jednom mjestu pregled podataka o e-kolegijima koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja, povećava i dostupnost i "vidljivost" podataka o e-kolegijima i samih e-kolegija. Utoliko je to prvi, ali važan korak prema otvorenosti sadržaja nastalih u visokom obrazovanju. I ministarstvo i Srce daju punu podršku ideji i načelima otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja, prepoznajući u njima ne samo mogućnosti za unapređenje dostupnosti obrazovanja, nego i poticaj za unapređenje kvalitete svega onoga dobrog što i danas postoji u sustavu visokog obrazovanju u Hrvatskoj.

Putem Kataloga jednostavnije je i praćenje tijeka implementacije e-učenja na visokim učilištima, planiranje daljnjih akcija vezano uz sustavnu implementaciju e-učenja na nivou visokog obrazovanja i pojedinih sastavnica, kao i na nacionalnoj razini te osiguranje veće dostupnosti postojećih podataka o broju e-kolegija.

Ne manje važan sustav, koji već deset godina ustanovama u sustavu visokog obrazovanja omogućava održavanje dijela nastave u virtualnom okruženju, je sustav za učenje na daljinu Merlin, koji je uspostavilo i održava Srce, a na kojem se danas nalazi najveći broj e-kolegija u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Na sustavu se, u ak. godini 2016. / 2017. održavala nastava za 6.862 e-kolegija sa Sveučilišta u Dubrovniku, Zadru, Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te veleučilišta i visokih škola. Za akademsku godinu 2017./2018. otvoreno je već sada više od 6.700 e-kolegija.

Sustav za e-učenje Merlin omogućava veću interakciju između nastavnika i studenata, kao i među samim studentima. Osigurava online dostupnost svih podataka i obavijesti vezano uz kolegij na jednom mjestu, bolju organizaciju i prezentaciju nastavnog sadržaja, mogućnost predaje seminarskih zadataka i drugih radova. Omogućava online testove za samovrednovanje, bolju administraciju studenata (posebno kada se radi o velikim skupinama), razne alate za provjeru znanja i ocjenjivanje. Važno je napomenuti da je sustav Merlin povezan sa sustavom ISVU te se iz sustava ISVU povlače podaci o kolegijima, nastavnicima i studentima u sustav Merlin, a iz sustava Merlin u sustav ISVU povlače se ocjene na pojedinom kolegiju. Uz sustav za e-učenje, nastavnici mogu koristiti i e-portfolio sustav te sustav za webinare kako bi mogli što bolje pripremiti nastavu često nevezani za prostor i vrijeme.

Srce od svog osnutka sustavno radi i na edukaciji i usavršavanju nastavnika i studenata za primjenu novih tehnologija. Cijeli niz obrazovnih programa i tečajeva, njih više od 70 omogućava polaznicima stjecanje novih znanja vezano uz osnove uporabe računala i Interneta, web-tehnologije, izradu web-stranica i web-sjedišta, informatičku sigurnost pa do rada sa sustavom Merlin, sustavom za webinare ili e-portfeljem. Tečajevi Srca održavaju se 45 godina, a polaznici ih mogu pohađati u moderno opremljenim i uređenim učionicama Srca ili online. Godišnje se održi preko 1600 sati nastave za preko 3000 polaznika. Posebno valja istaknuti jednodnevne radionice za studente koje često pohađaju i nastavnici na kojima se mogu steći praktična znanja kao što je kako izraditi seminarski ili završni rad u Wordu, pripremiti dobru prezentaciju, obraditi slike ili snimiti zvuk i obraditi zvuk u vlastitoj produkciji.

Svi obrazovni materijali koje izrađuje Srce dostupni su zainteresiranim korisnicima u otvorenom pristupu pod uvjetima Creative Commons licence, bilo za samostalno učenje ili za provođenje skupnih obrazovnih aktivnosti. Uz edukaciju, nastavnici imaju i sustavnu podršku te vrlo često koriste mogućnost konzultacija vezano uz tehnologije e-učenja i kako učionički kolegij reorganizirati i unaprijediti za rad u virtualnom okruženju. Helpdesk Centra za e-učenje Srca prima desetke pitanja dnevno, a nastavnicima i studentima dostupni su i priručnici te animacije za rad s tehnologijama koje održava Srce. Centar za e-učenje Srca ove godine u prosincu slavi 10 godina djelovanja.

„Postojanje ovakvog središnjeg mjesta za potporu ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu je ključno za postizanje zadanih promjena i aktivnosti definiranih Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije te nužno za današnje društvo“ naglasila je ministrica. Osiguravajući odgovarajuću infrastrukturu, sustavnu i kvalitetnu podršku u području e-učenja u suradnji s akademskom zajednicom i za potrebe akademske zajednice omogućava nam daljnji razvoj i unaprjeđenje obrazovanja i društva a time i konkurentnost među zemalja Europske unije.

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja