50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Promjene u visokom obrazovanju koje donosi e-učenje

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja održali su zajednički konferenciju za novinare pod nazivom Promjene u visokom obrazovanju i mogućnosti koje donosi e-učenje - stanje i planovi u Hrvatskoj. Na konferenciji za novinare sudjelovali su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

Fotografija prikazuje sudionike konferencije za novinare

 

(Zagreb, 29. rujna 2017.) Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja održali su zajednički konferenciju za novinare pod nazivom Promjene u visokom obrazovanju i mogućnosti koje donosi e-učenje - stanje i planovi u Hrvatskoj. Na konferenciji za novinare sudjelovali su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

U procesu modernizacije visokog obrazovanja jedna od neizostavnih komponenti, ali i važan katalizator promjena su informacijske i komunikacijske tehnologije i tehnologije e-učenja. Dinamičan razvoj i adekvatna, potrebama obrazovnog procesa primjerena primjena novih tehnologija omogućavaju i potiču suštinske metodološke promjene u poučavanju i učenju. Uspostavom primjerene razine i kvalitete e-učenja unaprijedit će se kvaliteta nastave i postizanje ishoda učenja, te omogućiti pozicioniranje studenta u središte obrazovnog procesa. Ne manje važno, primjenom tehnologija e-učenja u sustavu visokog obrazovanja studenti se osposobljavaju za sve ono što očekuju od njih tržište rada, poslodavci, odnosno njihova buduća radna mjesta tijekom cijele njihove karijere.

„Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije donosi konkretne mjere vezano uz implementaciju tehnologija u visoko obrazovanje kao što su sustav poticanja inovativnih pristupa u izvođenju studijskih programa uključujući i uporabu informacijsko – komunikacijskih tehnologija i zadovoljavajuće prostorne i informacijsko – komunikacijske resurse visokih učilišta. U planiranju i provođenju promjena i unapređenja u visokom obrazovanju važno je osigurati sustavnu, dostupnu i kvalitetnu potporu i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u korištenju i primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu. Srce na nacionalnoj razini već niz godina u suradnji s drugim institucijama iz akademske zajednice osigurava sustave i tehnologije, podršku te edukaciju korisnicima u sustavu visokog obrazovanja. Zahvaljujući Srcu danas veliki broj ustanova u sustavu visokog obrazovanja već napredno koristi ili je započeo koristiti mogućnosti e-učenja u obrazovnom procesu“, naglasila je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

„Srce, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu je ustanova koja djeluje na razini cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske i već 46 godina osigurava prisutnost i učinkovitu uporabu moderne informacijske i komunikacijske infrastrukture. Srce, također, pruža sveobuhvatnu, savjetodavnu i obrazovnu podršku institucijama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanjima, te je partner Ministarstva na mnogim aktivnostima. Tako i Centar za e-učenje Srca koji je fokusiran upravo na zadaće vezane uz potporu primjene tehnologija e-učenja u visokom obrazovanju krajem ove godine obilježava desetu godišnjicu uspješnog rada“, rekao je ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić.

Jedna od zajedničkih aktivnosti ministarstva i Srca je izgradnja Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Katalog je središnje mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U Katalog je do sada upisano više od 23.000 e-kolegija s tim da se za akademsku godinu 2017. / 2018. e-kolegiji još otvaraju. Osim što Katalog omogućava na jednom mjestu pregled podataka o e-kolegijima koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja, povećava i dostupnost i "vidljivost" podataka o e-kolegijima i samih e-kolegija. Utoliko je to prvi, ali važan korak prema otvorenosti sadržaja nastalih u visokom obrazovanju. I ministarstvo i Srce daju punu podršku ideji i načelima otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja, prepoznajući u njima ne samo mogućnosti za unapređenje dostupnosti obrazovanja, nego i poticaj za unapređenje kvalitete svega onoga dobrog što i danas postoji u sustavu visokog obrazovanju u Hrvatskoj.

Putem Kataloga jednostavnije je i praćenje tijeka implementacije e-učenja na visokim učilištima, planiranje daljnjih akcija vezano uz sustavnu implementaciju e-učenja na nivou visokog obrazovanja i pojedinih sastavnica, kao i na nacionalnoj razini te osiguranje veće dostupnosti postojećih podataka o broju e-kolegija.

Ne manje važan sustav, koji već deset godina ustanovama u sustavu visokog obrazovanja omogućava održavanje dijela nastave u virtualnom okruženju, je sustav za učenje na daljinu Merlin, koji je uspostavilo i održava Srce, a na kojem se danas nalazi najveći broj e-kolegija u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Na sustavu se, u ak. godini 2016. / 2017. održavala nastava za 6.862 e-kolegija sa Sveučilišta u Dubrovniku, Zadru, Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te veleučilišta i visokih škola. Za akademsku godinu 2017./2018. otvoreno je već sada više od 6.700 e-kolegija.

Sustav za e-učenje Merlin omogućava veću interakciju između nastavnika i studenata, kao i među samim studentima. Osigurava online dostupnost svih podataka i obavijesti vezano uz kolegij na jednom mjestu, bolju organizaciju i prezentaciju nastavnog sadržaja, mogućnost predaje seminarskih zadataka i drugih radova. Omogućava online testove za samovrednovanje, bolju administraciju studenata (posebno kada se radi o velikim skupinama), razne alate za provjeru znanja i ocjenjivanje. Važno je napomenuti da je sustav Merlin povezan sa sustavom ISVU te se iz sustava ISVU povlače podaci o kolegijima, nastavnicima i studentima u sustav Merlin, a iz sustava Merlin u sustav ISVU povlače se ocjene na pojedinom kolegiju. Uz sustav za e-učenje, nastavnici mogu koristiti i e-portfolio sustav te sustav za webinare kako bi mogli što bolje pripremiti nastavu često nevezani za prostor i vrijeme.

Srce od svog osnutka sustavno radi i na edukaciji i usavršavanju nastavnika i studenata za primjenu novih tehnologija. Cijeli niz obrazovnih programa i tečajeva, njih više od 70 omogućava polaznicima stjecanje novih znanja vezano uz osnove uporabe računala i Interneta, web-tehnologije, izradu web-stranica i web-sjedišta, informatičku sigurnost pa do rada sa sustavom Merlin, sustavom za webinare ili e-portfeljem. Tečajevi Srca održavaju se 45 godina, a polaznici ih mogu pohađati u moderno opremljenim i uređenim učionicama Srca ili online. Godišnje se održi preko 1600 sati nastave za preko 3000 polaznika. Posebno valja istaknuti jednodnevne radionice za studente koje često pohađaju i nastavnici na kojima se mogu steći praktična znanja kao što je kako izraditi seminarski ili završni rad u Wordu, pripremiti dobru prezentaciju, obraditi slike ili snimiti zvuk i obraditi zvuk u vlastitoj produkciji.

Svi obrazovni materijali koje izrađuje Srce dostupni su zainteresiranim korisnicima u otvorenom pristupu pod uvjetima Creative Commons licence, bilo za samostalno učenje ili za provođenje skupnih obrazovnih aktivnosti. Uz edukaciju, nastavnici imaju i sustavnu podršku te vrlo često koriste mogućnost konzultacija vezano uz tehnologije e-učenja i kako učionički kolegij reorganizirati i unaprijediti za rad u virtualnom okruženju. Helpdesk Centra za e-učenje Srca prima desetke pitanja dnevno, a nastavnicima i studentima dostupni su i priručnici te animacije za rad s tehnologijama koje održava Srce. Centar za e-učenje Srca ove godine u prosincu slavi 10 godina djelovanja.

„Postojanje ovakvog središnjeg mjesta za potporu ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu je ključno za postizanje zadanih promjena i aktivnosti definiranih Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije te nužno za današnje društvo“ naglasila je ministrica. Osiguravajući odgovarajuću infrastrukturu, sustavnu i kvalitetnu podršku u području e-učenja u suradnji s akademskom zajednicom i za potrebe akademske zajednice omogućava nam daljnji razvoj i unaprjeđenje obrazovanja i društva a time i konkurentnost među zemalja Europske unije.

Izdvojene najnovije vijesti

20. travnja 2021.

Srce je od 1. 3. 21. partner na dva nova međunarodna projekta iz područja obrazovanja. Projekti su prošli na izvanred. natječaju Erasmus+ programa. Cilj im je podržati razvoj digitalnog obrazovanja i primjenu kreativnih rješenja kao odgovor na... Više

20. travnja 2021.

Pozivamo vas na online predavanje s temom „Microsoft Azure i Microsoft 365 security: Što je novo?“ koje će se održati u petak, 23. 4. 2021. u 14 sati putem sustava za webinare Srca.

19. travnja 2021.

U ponedjeljak, 12. travnja 2021. godine održana je uvodna radionica u okviru obrazovne akcije namijenjene IT stručnjacima visokoškolskih ustanova pod nazivom „Od Srca znanje na dar: edu4IT za 50 godina Srca” na kojoj je sudjelovalo 24 polaznika... Više

Izdvojena događanja

tra 28

Srce 28. i 29. travnja organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2021, ujedno i konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO, koja će se održati virtualno.

svi 03

Ako žele nadograditi i upotpuniti svoje znanje i postati izvrstan korisnik programa Excel, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u ponedjeljak, 3. svibnja 2021., u 17 sati. Prijave su u tijeku.

svi 10

Želite li naučiti služiti se programom Access i kreirati baze podataka? Prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u ponedjeljak, 10. svibnja 2021., u 9 sati. Prijave su u tijeku.