Održana tribina Srca o neformalnom obrazovanju odraslih

Neformalno obrazovanje odvija se izvan institucijskog konteksta, ali je strukturirano i planirano te pokazuje određene rezultate.
Međutim programi neformalnog obrazovanja u Hrvatskoj nisu formalno priznati i njihovo priznavanje je tek u začetku.

 

U Kući Europe Srce je u suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj organiziralo tribinu naziva „Priznavanje neformalnog obrazovanja kao katalizator cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih“. Tribina je organizirana u okviru Erasmus+ projekta ReOPEN (Recognition of Valid And Open Learning).

Neformalno obrazovanje odvija se izvan institucijskog konteksta, ali je strukturirano i planirano te pokazuje određene rezultate. To je oblik učenja koji se ostvaruje pohađanjem različitih obrazovnih programa, modula i tečajeva, seminara, radionica, studijskih posjeta i sl. Ovakvim se programima danas sve više okrećemo, jer su jeftiniji ili besplatni, usmjereniji na pojedinca i njegove stvarne potrebe, te omogućavaju stjecanje nekih konkretnih i specifičnih vještina. Međutim programi neformalnog obrazovanja u Hrvatskoj nisu formalno priznati i njihovo priznavanje je tek u začetku.

O izazovima povezanim s priznavanjem neformalnog učenja raspravljali su:

  • prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
  • Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • mr. sc. Željko Antolić, vodeći stručnjak ljudskih potencijala za Hrvatsku, Ericsson Nikola Tesla
  • Nataša Novaković, direktorica za radne odnose i ljudske potencijale, Hrvatska udruga poslodavaca.

Moderatorica panel diskusije bila je Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima.

Hrvatski kvalifikacijski okvir kao reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj zamišljen je i kao okvir za priznavanje neformalnog i informalnog učenja te se u narednom razdoblju očekuje pokretanje aktivnosti razvoja odgovarajućeg sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja, na početku je rasprave istaknula prof. dr.sc. Ružica Beljo-Lučić. Građani će uspostavom ovog sustava biti u mogućnosti stjecati kvalifikacije, djelomične ili cjelokupne, upravo na temelju prethodno stečenih znanja. Međutim, da bi takav sustav profunkcionirao treba postojati snažan standard upravljanja kvalitetom te centralizirani pristup.

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Mile Živčić, osvrnuo se na dokument Pregled obrazovanja i osposobljavanja za Hrvatsku u 2017., koji je izdala Europska komisija. Prema istraživanju stopa sudjelovanja hrvatskog stanovništva u obrazovanju odraslih među najnižima je u Europi. Prosječno mjesečno sudjelovanje odraslih u obrazovanju u 2016. godini bilo je svega 3 %. Agencija za strukovno obrazovanja i obrazovanje odraslih paralelno je provela istraživanje o obrazovanju odraslih čije rezultate je objavila krajem 2017 godine, a koji su provedeni u okviru projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“. Rezultati su slični i ukazuju da mali broj odraslih pohađa obrazovne programe. S pravom se može postaviti pitanje koji su razlozi ovako slabe zastupljenosti, ali jednoznačan odgovor je teško identificirati. Poteškoće u različitoj interpretaciji pitanja koja se postavljaju ispitanicima, neupoznatost javnosti sa značenjem pojma neformalno učenje ili nepristupačne cijene obrazovnih programa mogu biti neki od razloga. Posebno je naglašena i činjenica da u Republici Hrvatskoj postoji dobra infrastruktura u obliku ustanova, pučkih učilišta koja se bave obrazovanjem odraslih te dobre prakse povezane s priznavanjem prethodno stečenih znanja.

Nataša Novaković, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca istaknula je aktivnosti udruge vezano uz promicanje važnosti ulaganja u ljude kao najznačajnije resurse tvrtki. Velike tvrtke pitanje upravljanja ljudskim potencijalima u većini slučajeva rješavaju puno sustavnije nego male i srednje tvrtke koje najčešće nemaju na raspolaganju podršku potrebnu za usmjereniji pristup. Poslodavcima su konkretna znanja i vještine koje zaposlenik posjeduje sve više važniji od formalnih kvalifikacija. Tržište zahtjeva stalne promjene i prilagodbe te upravo neformalno i informalno učenje može potaknuti značajnije promjene smjera karijere pojedinca.

Izrazito uspješan primjer upravljanja ljudskim resursima u globalnoj kompaniji Ericsson Nikola Tesla predstavio je mr. sc. Željko Antolić. Ericsson je razradio sustav integriranog upravljanja talentima pri čemu se polazi od pretpostavke da je svaki zaposlenik talent te mu se pristupa na individualnoj razini. Mehanizmi koji se koriste su  kombinacija više programa: mentorstvo, kontinuirano stručno usavršavanje te poticanje redovitog dijeljenja znanja među zaposlenicima. O rezultatima ovakvog sustavnog pristupa govori i podatak da je u protekloj godini svaki zaposlenik bio na barem jednom tečaju u cilju usavršavanja. Ulaganje u zaposlenike neophodno je za rast tvrtke, naročito u kompaniji kao što je Ericsson Nikola Tesla koja djeluje na globalnom tržištu.

Kroz raspravu s publikom, istaknuta je važnost suradnje dionika na svim razinama te, što je možda još i potrebnije, uspostava povjerenja. Ova je diskusija pokazala isto tako da postoji niz izazova koje je potrebno sustavno rješavati kako bi pojedinci, obrazovni sustav i poslodavci imali koristi od  sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog znanja. 

Srce dugi niz godina izrađuje i izvodi neformalne obrazovne programe u području komunikacijskih i informacijskih tehnologija želeći prvenstveno članovima akademske zajednice, ali i građana omogućiti stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za rad u modrenom društvu. Nedavno je Srce omogućilo i da su online tečajevi dostupni i kroz sustav e-građani kako bi bili što vidljiviji i dostupniji svim građanima. Uz to Srce je partner na Erasmus+ projektu Recognitoin of Open and Valid Education koji ima za cilj razvoj metoda verifikacije neformalnog obrazovanja i transparentno priznavanje vještina  kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca. Kroz projekt realizira se niz aktivnosti vezano uz pripremu i izradu neformalnih obrazovnih sadržaja koje će biti moguće verificirati (obrazovni sadržaji, radionice i tečajevi), a koje su dostupne svima. Više na http://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/reopen.

Nataša Dobrenić

Ured za odnose s javnošću Srca

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja