Srce u 2019. godini

Srce u 2019. godini – u prvom planu: akademski oblak, istraživački podaci i informacije, provjera autentičnosti

Foto: (s lijeva na desno) Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca i dr. sc. Zoran Bekić tijekom konferencije za novinare

(Zagreb, 14. veljače 2019.) Ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (Srca) dr. sc. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili poslovne planove Sveučilišnog računskog centra za 2019. godinu.

U djelovanju i radu Srca, 2019. godina zasigurno će biti obilježena intenzivnim aktivnostima u vezi s uspostavom i izgradnjom Hrvatskoga znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)" u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.", 18. srpnja 2018. godine i formalno smo započeli s provedbom projekta. Prvi korak podrazumijeva uspostavu projektne i organizacijske strukture. Projekt se sastoji od šest projektnih aktivnosti podijeljenih u 26 zadataka. Ukupno 36 zaposlenika Srca te sedam zaposlenika CARNET-a, uključeno je u provedbu projektnih aktivnosti u ovoj fazi. Veći broj zaposlenika Srca i partnerskih ustanova bit će dodatno uključivan u projekt tijekom njegove provedbe.

''Nakon višegodišnjih priprema i potpisivanja ugovora o dodjeli više od 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, tijekom 2019. godine Srce, u suradnji s projektnim partnerima, planira ključne vidljive iskorake povezane s uređenjem podatkovnih centara u Osijeku, Rijeci i Splitu, te posebno na izgradnji modernog podatkovnog centra Srca unutar kampusa Borongaj u Zagrebu, a koji će među ostalim udomiti i novi, kapacitetom najveći, superračunalni resurs sustava znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, istaknuo je zamjenik ravnatelja Ivan Marić.

I ovogodišnja stručna konferencija Srce DEI 2019 (1. i 2. travnja 2019.) odvija se u sklopu projekta HR-ZOO. Tijekom dvodnevne konferencije održat će se niz događanja u svrhu promocije i predstavljanja doprinosa projekta kako akademskoj i znanstvenoj zajednici tako i cijelom društvu kroz promicanje digitalnoga društva, modernog obrazovanja i popularizacije znanosti.

DEI 2019, kao uvodna konferencija projekta HR-ZOO, će pored predstavljanja ciljeva i rezultata projekta HR-ZOO te plana aktivnosti u provedbi projekta, uključivati prezentacije istaknutih hrvatskih znanstvenika, u kojima će iz svog područja znanstvenoga rada, predstaviti znanstvene i društvene izazove kao i nužnu transformaciju koju je područje znanosti doživjelo u modernom, digitalnom vremenu. Predstavnik Europske komisije Jean-Claude Burgelman predstavit će stanje i perspektive europske digitalne infrastrukture za otvorenu znanost.

Drugi veliki projekt Srca i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji uzima zamah tijekom 2019. godine vezan je uz uspostavu Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i koji se također financira sredstvima iz strukturnih fondova EU. Srce u suradnji s ministarstvom radi na izgradnji cjelovitog sustava koji će povezivanjem postojećih informacijskih sustava i izgradnjom nedostajućih komponenti osigurati potpune i relevantne informacije o stanju, rezultatima ali i potencijalima hrvatskog istraživačkog prostora.

Uz podsjećanje na više od 50 različitih digitalnih usluga koje Srce pruža svojim korisnicima i koje je potrebno kontinuirano održavati i unapređivati (među njima su sustavi AAI@EduHr, ISVU, ISRHKO, ISSP, Dabar, Hrčak, Merlin, edu4IT, klaster Isabella, CRO NGI – spomenimo samo one najveće), izdvojeni su još neki iskoraci i novosti koje donosi 2019. godina.

Kao rezultat niza aktivnosti Srca i konzultacija sa zajednicom počevši od akademske godine 2019./2020. (jesen 2019.) planira se nabava licenci za najmanje dva softvera za provjeru autentičnosti tekstova, prije svega radova studenata na hrvatskim visokim učilištima. Takav softver kvalitetna je pomoć i osigurava donošenje kvalificiranih odluka visokim učilištima, mentorima i povjerenstvima o autentičnosti predanih radova, tj. odluka o tome radi li se o eventualnom pokušaju plagiranja.

Sredstva za nabavu softvera osigurat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plan je nabaviti licence koje će omogućiti neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, te će provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) moći napraviti i studenti i nastavnici, odnosno nenastavno osoblje, a sve sukladno procedurama i potrebama kako ih za sebe definira svako visoko učilište. Srce će osigurati i podršku uporabi nabavljenih softvera.

Gradeći otvorene obrazovne i istraživačke infrastrukture, povezujući ih s europskim i svjetskim infrastrukturama, promovirajući i zalažući se za otvoreni pristup istraživačkim podacima i obrazovnim sadržajima, Srce će nastaviti okupljati zajednicu i surađivati sa svim dionicima u akademskoj i istraživačkoj zajednici, prepoznajući u toj suradnji važan zalog svojeg uspješnog djelovanja.“, naglasio je ravnatelj dr. sc. Zoran Bekić.

U sustavu digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar krajem 2018. godine tehnički je omogućena pohrana nove vrste digitalnih objekata: skupa podataka (engl. dataset), pa tijekom 2019. godine predstoji promocija i podrška uporabi ove nove mogućnosti koja je prvenstveno namijenjena za pohranu, dugotrajno čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka, tj. podataka koji su kreirani ili prikupljeni tijekom istraživanja i temelj su za objavljene znanstvene rezultate.

Implementirana podrška za skupove podataka u Dabru omogućava pohranu sukladno FAIR data načelima (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) u upravljanju podacima. Čuvanje i objava istraživačkih podataka u otvorenom pristupu ne samo da sve češće postaje zahtjev financijera pojedinih istraživanja (npr. u istraživačkim projektima koje financira EU) nego kao jedno od načela otvorene znanosti doprinosi i kvaliteti istraživanja i, što je najvažnije, bržoj primjeni i boljoj iskorištenosti rezultata istraživačkoga rada.

Plan rada Srca za 2019. godinu prihvaćen je na sjednici Upravnog vijeća Srca krajem prosinca 2018. godine, a javno je dostupan, kao i planovi i izvještaji za protekle godine na web stranici Srca Službeni dokumenti.

 

Ured za odnose s javnošću

Nataša Dobrenić

 

Izdvojene najnovije vijesti

7. kolovoza 2020.

Podsjećamo studente da e-potvrdu o statusu studenta mogu dobiti i bez odlaska u referadu, putem sustava e-Građani. To se odnosi i na one koji su već upisani u iduću (2020./2021.) akademsku godinu.

6. kolovoza 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

30. srpnja 2020.

Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Upisano je više od 21.100 studenata.

Izdvojena događanja