Predstavljeni softveri za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja

Na inicijativu Srca, koje je preuzelo distribuciju i koordinaciju korištenja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti.

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak i dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca na konferenciji za novinare

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak, dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca i Anja Đurđević, članica tima za softvere za provjeru
autentičnosti Srca na konferenciji za novinare

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilišni računski centar (Srce) održali su u srijedu, 29. siječnja 2020. konferenciju za novinare na kojoj su predstavili softvere za provjeru autentičnosti radova. Na konferenciji za novinare sudjelovale su ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima.

Na inicijativu Srca, koje je preuzelo zadaću distribucije i koordinacije korištenja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti. Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske. Nabavu je provelo Srce, a nabavi su prethodile detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupnih na tržištu. Odlučeno je da će se nabaviti licencije za korištenje njemačkog softvera PlagScan, koji je prema analizama Srca dobio najviše ocjene i već su ga neka visoka učilišta u Hrvatskoj počela koristiti te licencija renomiranog američkog softvera Turnitin koji se u većoj mjeri već koristi duže vrijeme na visokim učilištima u Hrvatskoj.

Cijene licencija za korištenje oba softvera formirane su prema broju studenata, a s obzirom na to da su nabavljene na nacionalnoj razini, osjetno su niže nego što bi bile kad bi ih svaka ustanova nabavljala za svoje potrebe. Ukupni iznos za oba softvera za prvu godinu korištenja iznosi 1. 875.000 kn. Okvirni sporazum sklopljen je na četiri godine, a potpisan je ugovor za prvu godinu korištenja.

Uvažavajući odluke visokih učilišta o odabiru softvera kojeg žele koristiti i podatke iz sustava ISSP, u prvoj godini softver Turnitin koristit će se na 39 visokih učilišta za ukupno 90.349 studenata, a softver PlagScan na 33 visoka učilišta za ukupno 57.282 studenta.

Pristup softverima za provjeru autentičnosti za nastavnike i studente obavlja se korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, te studenti sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Softveri za provjeru autentičnosti uspoređuju rad koji se provjerava s dostupnim vanjskim izvorima te na temelju pronađenih podudaranja generiraju izvještaj u kojem je podudaranja moguće pregledati i dodatno analizirati. Uz mogućnost dodatne prilagodbe definiranjem postavki softvera, ovakva analiza uvelike olakšava prosudbu o izvornosti rada koji se provjerava.

Izvori na koje se oslanjaju softveri Turnitin i PlagScan su:

  • Internet
  • baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera
  • dokumenti ustanove (ovisno o odabranim postavkama vezanim uz arhiviranje)
  • znanstveni časopisi/članci (ažurne informacije dostupne na stranicama proizvođača)

Mogu se pretražiti i otvoreno dostupni radovi iz portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak) i repozitorija uspostavljenih u Dabru. Ako radovi iz Hrčka ili pojedinog repozitorija u Dabru nisu uključeni u indeks softvera, moguće je zatražiti uključivanje u indeks tog, ali i bilo kojeg drugog izvora dostupnog na webu.

Softveri za provjeru autentičnosti su ponajprije alati koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu. Bitno je stoga još jednom naglasiti da konačnu odluku o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik softvera, nakon provedene analize izvještaja (rezultata) koji je softver generirao.

 „Na web stranicama Srca (https://www.srce.unizg.hr/spa) dostupne su informacije o mogućnostima i načinu pristupa pojedinom softveru, te popisi ustanova koje su odabrale pojedini softver. Uz to dostupne su i upute za rad sa softverom kao i snimka predavanja o softveru Plagscan za institucijske administratore. Srce ima u planu održavanje takvog predavanja i za institucijske administratore ustanova koje koriste softver Turnitin. te daljnju diseminaciju informacija o dostupnim softverima i primjerima dobre prakse uporabe softvera za provjeru autentičnosti. Nabavom ovih softvera za potrebe javnih visokih učilišta u Hrvatskoj omogućena je uporaba kvalitetnih alata za provjeru autentičnosti radova, a time je nedvojbeno otvoren prostor za iskorake u području unapređenja kvalitete visokog obrazovanja i unapređenja kulture i prakse etičnosti u visokom obrazovanju,“ istaknula je na kraju konferencije za novinare pomoćnica ravnatelja Srca dr. sc. Sandra Kučina Softić. (Zagreb, 29. siječnja 2020.)

 

Nataša Dobrenić

Ured za odnose s javnošću

Izdvojene najnovije vijesti

Istraživački podaci slika
24. rujna 2020.

Zašto i kako kvalitetno upravljati istraživačkim podacima tijekom cijelog životnog ciklusa podataka otkriva novi priručnik u nakladi Srca koji je objavljen u elektroničkom izdanju 17. rujna 2020.

23. rujna 2020.

U utorak, 22. rujna 2020. održao se virtualni okrugli stol uoči početka primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora za sve mrežne stranice tijela javnog sektora na kojem je... Više

Tjedan Cjeloživotnog Učenja 2020
21. rujna 2020.

I ove će se godine, od 21. rujna do 5. listopada, cijela Hrvatska udružiti u obilježavanju nacionalne kampanje pod nazivom Tjedan cjeloživotnog učenja. Riječ je o obrazovnoj kampanji kojom se građanima prenosi poruka o važnosti obrazovanja i... Više

Izdvojena događanja