HR-ZOO

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

 


Stari logotip

logo projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

 

 

 

 

Naziv projekta: Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Nositelj projekta: Srce
Oznaka: KK.01.1.1.08.0001
Vrijednost projekta: 196.802.438,11 HRK
EU sufinanciranje: 167.282.072,40 HRK
Razdoblje provedbe: 1.7.2017.-1.9.2021.

Projekt HR-ZOO ima za cilj izgradnju računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture s namjerom da se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultat provedbe aktivnosti projekta je pet uređenih sjedišta HR-ZOO e-infrastrukture u kojima je implementirana IKT oprema te su uspostavljeni specijalizirani timovi i portfelj usluga za korisnike.
Cilj je da nakon provedbe projekta minimalno 80 znanstvenih organizacija i 500 istraživača u RH koriste HR-ZOO e-infrastrukturu.

Web projekta: www.srce.unizg.hr/hr-zoo
Kontakt za više informacija: hr-zoo@srce.hr

Partneri:

1) Sveučilišni računski centar Srce
2) Sveučilište u Rijeci
3) Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
4) Sveučilište u Splitu
5) Sveučilište u Zagrebu
6) Institut Ruđer Bošković
7) Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET
 

Logo Sveučilišnog računskog centra Srca   Logo Sveučilišta u Rijeci   Logo Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku   Logo Sveučilišta u Splitu   Logo Sveučilišta u Zagrebu   Logo Instituta Ruđer Bošković   Logo Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET