HR-ZOO

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

 


Stari logotip

logo projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

 

 

 

 

Naziv projekta: Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), KK.01.1.1.08.0001

Korisnik i nositelj projekta: Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Partneri:

1) Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
2) Sveučilište u Rijeci
3) Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
4) Sveučilište u Splitu
5) Sveučilište u Zagrebu
6) Institut Ruđer Bošković
7) Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Kratki opis projekta

Svrha i glavni cilj projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture. Projekt predviđa uspostavu mreže od pet sjedišta u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Predstavljat će distribuiranu nacionalnu e-infrastrukturu računalnih, spremišnih i mrežnih resursa različitih namjena, kojoj je svrha jačanje kapaciteta akademske i istraživačke zajednice Republike Hrvatske (RH) za istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultat provedbe aktivnosti projekta je pet uređenih sjedišta HR-ZOO e-infrastrukture u kojima je implementirana IKT oprema te su uspostavljeni specijalizirani timovi i portfelj usluga za korisnike.
Cilj je da nakon provedbe projekta minimalno 80 znanstvenih organizacija i 500 istraživača u RH koriste HR-ZOO e-infrastrukturu.

Ukupna vrijednost projekta: 196.802.438,11 HRK (167.282.072,40 HRK sredstva EU)

Razdoblje provedbe projekta: od 1. srpnja 2017. do 1. rujna 2021.

Kontakt za više informacija: hr-zoo@srce.hr