Projekti razvoja e-kolegija

projekti_razvoja_ekolegijaUvođenjem usluge "Projekti razvoja e-kolegija" Sveučilišni računski centar želi dodatno unaprijediti podršku koju pruža nastavnicima u primjeni tehnologija e-učenja u nastavi i razvoju e-kolegija. Ova je usluga uspostavljena u okviru Centra za e-učenja Srca.

 

Usluga „Projekti razvoja e-kolegija“ obuhvaća osmišljavanje i provođenje projekata primjene alata i metoda e-učenja prvenstveno u sveučilišnim kolegijima u suradnji s nastavnicima.

Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici koji su navedeni kao nositelji kolegija u Redu predavanja Sveučilišta u Zagrebu.

E-kolegijem smatra se sveučilišni kolegij (predmet) ili njegov značajan dio koji se izvodi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) te interneta i koji prema Odluci Senata o oblicima sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja pripada razini 1, 2, ili 3.

Ova je usluga namijenjena onima kojima je potrebna dodatna pomoć u odnosu na standardnu korisničku podršku koju pruža Centar za e-učenje.

Primjeri podrške u okviru Projekata razvoja e-kolegija:

  • podrška u izradi/izvođenju e-kolegija
  • obuka u radu s tehnologijama
  • primjena instrukcijskog dizajna
  • izrada određenih modula u kolegiju
  • izrada tehnički zahtjevnijih e-materijala
  • izrada animacija, simulacija, filmova i sl.

Zajedno s nastavnicima - predlagateljima projekata razradit će se prijedlozi projekata i pripremiti konačan projekt koji sadrži: cilj projekta, poslove koji se trebaju obaviti u okviru projekta, resurse koje će osigurati Srce i nastavnik, rokove te međusobne obaveze suradnika na projektu. Za sadržaj i nastavni materijal u kolegiju odgovoran je nastavnik.

Pretpostavka za pokretanje svakog od projekata je aktivan angažman nastavnika: od pripreme specifikacije zahtjeva do održavanja kolegija i prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o provedenom e-kolegiju.

 Odabir projekata razvoja e-kolegija

 Arhiva odabranih projekata