Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji

Usluga Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja preko institucijskih i specijaliziranih digitalnih repozitorija i arhiva, podupirući pri tome načela otvorene znanosti. U sklopu usluge kontinuirano se radi na promociji i pružanju podrške za dijeljenje i upravljanje istraživačkim podacima u obliku webinara, radionica, konzultacija te izrade edukativnih materijala poput priručnika i tečajeva o upravljanju istraživačkim podacima i otvorenoj znanosti.

Dostupne usluge: