50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji

Usluga Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja preko institucijskih i specijaliziranih digitalnih repozitorija i arhiva, podupirući pri tome načela otvorene znanosti. U sklopu usluge kontinuirano se radi na promociji i pružanju podrške za dijeljenje i upravljanje istraživačkim podacima u obliku webinara, radionica, konzultacija te izrade edukativnih materijala poput priručnika i tečajeva o upravljanju istraživačkim podacima i otvorenoj znanosti.

Dostupne usluge:

 • Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - Dabar
  • sustav digitalnih repozitorija za ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja
 • Hrčak
  • portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima
 • Puh
  • sustav kojim Srce korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu
 • Nacionalni RDA čvor 
  • u okviru projekta RDA Europe 4.0, Srce je u rujnu 2019. postalo hrvatski nacionalni RDA čvor
 • Ara
  • centralni katalog i tražilica hrvatskih repozitorija i arhiva.