Savjetodavne usluge

u području primjene najnovijih računalno-komunikacijskih tehnologija, te računalne i mrežne sigurnosti

Pored uloge Srca da svojom djelatnošću osigura stabilnu, pouzdanu, kvalitetnu i naprednu e-infrastrukturu, povezanu s europskom, za potrebe svekolike akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj, jedna od važnijih zadaća je i savjetodavna i ekspertna pomoć i podrška u primjeni informacijske, komunikacijske i računalne tehnologije.

Srce, prikupljanjem i prenošenjem stručnog znanja, podupire predvodničku ulogu akademske i istraživačke zajednice u izgradnji informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Kroz "Savjetodavne usluge u području primjene najnovijih računalno-komunikacijskih tehnologija, te računalne i mrežne sigurnosti" stavljamo na raspolaganje zajednici ekspertna i stručna znanja, akumulirana u Srcu.

Ciljevi Srca su da kroz savjetodavne usluge omogući:

 • pružanje savjetodavnih i projektantskih usluga u području računalno-komunikacijskih mreža, računalnih sustava i računalne i mrežne sigurnosti;

te profilacija Srca kao

 • referalnog centra za područje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u izgradnji napredne informacijske infrastrukture.

Korisnici savjetodavnih usluga Srca ustanove su akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva te ostale institucije i ustanove u RH.

Usluge savjetovanja Srce nudi  kroz tri vrste aktivnosti:

 • konzultacije / konzultativni sastanci s predstavnicima institucije, konkretno 2 do 3 dvosatna razgovora / sastanka godišnje na inicijativu ustanove ili inicijativu Srca, a s ciljem da se utvrdi postojanje potrebe i pravci moguće suradnje na unaprjeđenju e-infrastrukture ustanove.
 • ciklusi savjetovanja, uz angažman do 20 sati tijekom perioda do 2 mjeseca, a s ciljem da se definira potreba i razrade okviri za projekte unaprjeđenja  e-infrastrukture institucije – ova usluga je besplatna.
 • projekti - projektiranje, nadzor izvođenja, izvođenje ili djelomično izvođenje, ovisno o sadržaju i potrebi – ova usluga nije besplatna.

 

Osnovne aktivnosti u sklopu savjetodavnih usluga su:

 • izrada i pružanje stručnih mišljenja i savjeta;
 • projektiranje i stručni nadzor izgradnje ICT sustava;
 • provjera korisnikovih sustava i davanje stručnih mišljenja i savjeta u području mrežne i računalne sigurnosti;
 • provjera funkcionalnosti i sigurnosti informacijskih sustava;
 • priprema dokumentacije za natječaje, evaluacija ponuda i pomoć pri odabiru dobavljača;
 • sudjelovanje u projektima u području primjene računalno-komunikacijskih tehnologija;
 • aktivno praćenje novih tehnologija i trendova, te eksperimentalne implementacije.