Sigurnost IT-sustava

Sveučilišni računski centar već se više od 10 godina bavi IT sigurnošću.

Djelatnost Srca u okvirima tog područja obuhvaća:

 • sustave za provjeru ranjivosti
 • sustave za detekciju i prevenciju upada
  • sustav za otkrivanje upada na mrežnoj razini
  • sustav za otkrivanje upada na razini poslužitelja
 • operativno otklanjanje posljedica incidenata
  • vještačenje kompromitiranih poslužitelja
  • sigurnosne preporuke
 • savjetodavne usluge u području sigurnosti
  • savjetodavne usluge u području definiranja sigurnosne politike
   akademskih ustanova
  • ustroj mehanizama za koordinaciju aktivnosti u slučaju sigurnosnih
   incidenata
 • edukativno djelovanje putem serija članaka i seminara za sistemske
  inženjere.