Popis ustanova koje su odabrale softver PlagScan

PlagScan: pristupne poveznice i podatci za kontakt administratora ustanove

USTANOVA PRISTUPNI URL ADMINISTRATORI USTANOVE
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti https://www.plagscan.com/adu_hr Ivana Marinković Zenić
Goran Pavlić
Agronomski fakultet https://www.plagscan.com/agr_hr Zvonimir Prpić
Arhitektonski fakultet https://www.plagscan.com/arhitekt_hr Davor Andrić
Fakultet elektrotehnike i računarstva https://www.plagscan.com/fer_hr Josip Herceg
Svebor Prstačić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije https://www.plagscan.com/fkit_hr Goran Galinec
Fakultet organizacije i informatike https://www.plagscan.com/foi_hr Darko Grabar
Sandra Lovrenčić
Fakultet političkih znanosti https://www.plagscan.com/fpzg_hr Ivana Kontošić Soče
Fakultet strojarstva i brodogradnje https://www.plagscan.com/fsb_hr Tamara Krajna
Jelena Bolkovac
Farmaceutsko-biokemijski fakultet https://www.plagscan.com/pharma_hr Petra Gašparac
Maja Fehir
Filozofski fakultet https://www.plagscan.com/ffzg_hr Ivana Hebrang Grgić
Željka Salopek
Geotehnički fakultet https://www.plagscan.com/gfv_hr Sanja Kovač
Mario Zidar
Grafički fakultet https://www.plagscan.com/grf_hr Tvrtko Grabarić
Mirsad Todorovac
Katolički bogoslovni fakultet https://www.plagscan.com/kbf_hr Taras Barščevski
Vlatka Božičević
Kineziološki fakultet https://www.plagscan.com/kif_hr Iva Barković
Stipe Gorenjak
Medicinski fakultet https://www.plagscan.com/mef_hr Davor Rački
Lea Škorić
Metalurški fakultet https://www.plagscan.com/simet_hr Goran Šljivić
Lana Vanić
Muzička akademija https://www.plagscan.com/muza_hr Sanja Kiš Žuvela
Petra Mitrović
Pravni fakultet https://www.plagscan.com/pravo_hr Marija Tomečak
Damir Kuzmić
Rudarsko-geološko-naftni fakultet https://www.plagscan.com/rgn_hr Marijan Galjar
Tekstilno-tehnološki fakultet https://www.plagscan.com/ttf_hr Davor Jokić
Učiteljski fakultet https://www.plagscan.com/ufzg_hr  Luka Brajković
Tomislav Stanković
Sveučilišni studiji https://www.plagscan.com/unizg_hr Marin Rak
Maks Vinšćak
Sveučilište Juraja Dobrile u Puli
  https://www.plagscan.com/unipula_hr Branko Velimirović
Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet u Splitu https://www.plagscan.com/ffst_hr Slaven Kušljić
Snježana Dimzov
Kineziološki fakultet u Splitu https://www.plagscan.com/kifst_hr Jasna Afrić
Pravni fakultet u Splitu https://www.plagscan.com/pravst_hr Juraj Saratlija
Alen Šušnjar
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu https://www.plagscan.com/unist_hr

Mario Marendić
Ana Ćurković

Sveučilište Sjever
  https://www.plagscan.com/unin_hr Krunoslav Hajdek
Antonija Mandić
Veleučilišta
Međimursko veleučilište u Čakovcu https://www.plagscan.com/mev_hr Sandra Cvetko
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu https://www.plagscan.com/veleknin_hr Marko Meštrović
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću https://www.plagscan.com/velegs_hr Mile Vičić
Ksenija Žubrinić
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu https://www.plagscan.com/zvu_hr Ozren Digula
Ivica Kostrec

Upute za korištenje softvera PlagScan

radnim danom od 8 do 16 sati