50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin

Pristup softveru Turnitin

 

Turnitin: podatci za kontakt administratora ustanove

Ustanova Administratori ustanove
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti Goran Hoić
Mirsad Todorovac
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Matija Panić
Ekonomski fakultet Davorka Jukica
Maja Tokić
Fakultet filozofije i religijski znanosti Mikolaj Martinjak
Stjepan Mišić
Fakultet prometnih znanosti Darko Kužić
Pero Škorput
Geodetski fakultet Almin Đapo
Mateo Gašparović
Građevinski fakultet Dolores Validžić
Filip Haltrich
Fakultet hrvatskih studija Josip Papak
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jelena Viličić
Prirodoslovno-matematički fakultet Gordana Stubičan Ladešić
Martina Jakovčić
Stomatološki fakultet Ivan Salarić
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Vladimir Koštal
Mihael Šutalo
Veterinarski fakultet Andrea Gudan Kurilj
Dean Konjević
Sveučilište u Zadru
  Vedran Vuković
Gorica Lovrić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Davor Šego
Albert Oswald
Sveučilište u Rijeci
  Marin Vlah
Danka Jurjević
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet u Splitu Ante Denić
Slobodan Cvijetić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Lada Sartori
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu Neno Torić
Nikolina Škorić
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu Josip Dukić
Ante Akrap
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Verica Vučičić
Eni Generalić
Medicinski fakultet u Splitu Danira Matijaca
Ružica Tokalić
Pomorski fakultet u Splitu Romaldo Singolo
Anri Parčina-Rešić
Sveučilište u Splitu - odjeli Mario Podrug
Leida Rizvan
Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
Sveučilište u Dubrovniku
  Davorka Turčinović
Stjepo Hladilo
Sveučilište u Slavonskom Brodu
  Mirko Cobović
Miroslav Mazurek
Veleučilišta
Tehničko veleučilište u Zagrebu Kristina Perec
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
Tatjana Ivić Lovrinović
Veleučilište u Karlovcu Anamarija Kirin
Martina Melinščak
Veleučilište u Požegi Berislav Andrlić
Stjepan Zlatić
Veleučilište u Rijeci Sanja Grakalić Plenković
Ivan Tadić
Daniel Maratovic
Veleučilište u Šibeniku Želimir Mikulić
Dragan Zlatović
Visoka policijska škola u Zagrebu Simona Strmečki
Veleučilište u Virovitici Enes Ciriković
Ivan Heđi
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Krunoslav Škrlec
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Robert Spudić
Ivica Zubić

Upute za korištenje softvera Turnitin