Popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin

Pristup softveru Turnitin

 

Turnitin: podatci za kontakt administratora ustanove

Ustanova Administratori ustanove
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Matija Panić
Ekonomski fakultet Davorka Jukica
Maja Tokić
Fakultet filozofije i religijski znanosti Mikolaj Martinjak
Stjepan Mišić
Fakultet prometnih znanosti Darko Kužić
Pero Škorput
Geodetski fakultet Almin Đapo
Mateo Gašparović
Građevinski fakultet Dolores Validžić
Filip Haltrich
Hrvatski studiji Josip Papak
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jelena Viličić
Prirodoslovno-matematički fakultet Gordana Stubičan Ladešić
Tomica Hrenar
Stomatološki fakultet Ivan Salarić
Šumarski fakultet Vladimir Koštal
Mihael Šutalo
Učiteljski fakultet Luka Brajković
Tomislav Stanković
Veterinarski fakultet Andrea Gudan Kurilj
Dean Konjević
Sveučilište u Zadru
  Vedran Vuković
Gorica Lovrić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Davor Šego
Albert Oswald
Sveučilište u Rijeci
  Marin Vlah
Danka Jurjević
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet u Splitu Ante Denić
Slobodan Cvijetić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Lada Sartori
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu Neno Torić
Nikolina Škorić
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu Josip Dukić
Ante Akrap
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Verica Vučičić
Eni Generalić
Medicinski fakultet u Splitu Ana Utrobičić
Ružica Tokalić
Pomorski fakultet u Splitu Romaldo Singolo
Anri Parčina-Rešić
Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
Sveučilište u Splitu - odjeli Mario Podrug
Leida Rizvan-Sikimić
Sveučilište u Dubrovniku
  Davorka Turčinović
Stjepo Hladilo
Veleučilišta
Tehničko veleučilište u Zagrebu Kristina Perec
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
Tatjana Ivić Lovrinović
Veleučilište u Karlovcu Anamarija Kirin
Martina Melinščak
Veleučilište u Požegi Berislav Andrlić
Antonija Marinclin
Veleučilište u Rijeci Sanja Grakalić Plenković
Ivan Tadić
Veleučilište u Slavonskom Brodu Petar Nakić
Mirko Cobović
Veleučilište u Šibeniku Želimir Mikulić
Dragan Zlatović
Visoka policijska škola u Zagrebu Simona Strmečki
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
Ivan Heđi
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Krunoslav Škrlec

Upute za korištenje softvera Turnitin