Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka (S720)

Šifra tečaja:

S720

O tečaju:

Cilj tečaja je upoznati polaznike s načinima instalacije, traženjem pomoći te sa sintaksom jezika R. U drugome dijelu tečaja polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima u statistici, te načinom pripreme podataka za grafičku i osnovnu statističku analizu uporabom jezika R.

Tijekom tečaja polaznici će se upoznati s:

 • okruženjem programa RStudio i instalirati dodatne kontribuirane pakete
 • osnovnim strukturama podataka u R-u
 • manipulacijom različitih tipova podataka u R-u
 • najčešćim grafičkim prikazima
 • načinom korištenja sustava R u deskriptivnoj i osnovnoj inferencijalnoj analizi (intervali pouzdanosti, testiranje jednostavnih hipoteza).
Trajanje tečaja:

20 školskih sati (5 dana (pon-pet) po 4 školska sata)

Cijena pohađanja tečaja:

Cjenik

Sadržaj tečaja:

Uvod uprogramski jezik R, grafički sustavi u sustavu R, osnove o datumima u sustavu R; osnove deskriptivne i inferencijalne analize uz uporabu sustava R.

1.           Uvod u jezik R
1.1.        Što je R?
1.1.1.     Prednosti sustava R
1.1.2.     Nedostaci sustava R

1.2.        Instalacija sustava R
1.2.1.     Programski paketi koji dolaze s instalacijom sustava R
1.2.2.     Nadogradanja sustava R kontribuiranim paketima
1.2.3.     Instalacija paketa sa spremišta (engl. repository)
1.2.4.     Instalacija paketa putem lokalne datoteke
1.2.5.     Informacije o paketima i traženje pomoći
1.2.6.     Literatura o sustavu R

1.3.        Početak rada

1.4.        Osnovne vrste podataka u sustavu R
1.4.1.     Osnovne strukture podataka u sustavu R
1.4.2.     Funkcije u sustavu R

1.5.        Grafički sustavi u sustavu R
1.5.1.     Grafika osnovnog sustava
1.5.2.     Grafika na mreži
1.5.3.     Boje u sustavu R

1.6.        Manipulacija tesktom u R-u
1.6.1.     Osnovne funkcije za rad sa znakovima
1.6.2.     Regularni izrazi

1.7.        Osnove o datumima u sustavu R


2.           Uvod u statistiku uz sustav R
2.1.        Osnovni pojmovi u statistici
2.1.1.     Statistička populacija
2.1.2.     Statističko zaključivanje
2.1.3.     Uzorak
2.1.4.     Varijabla
2.1.5.     Podaci
2.1.6.     Deskriptivna vs. inferencijalna statistika
2.1.7.     Deskriptivna statistika
2.1.8.     Inferencijalna statistika
2.1.9.    Linearna veza dviju kvantitativnih varijabli.

Koje predznanje je potrebno?

Poznavanje gradiva tečajeva:

 • Osnovni koncepti informacijske tehnologije
 • Uporaba računala i rad s datotekama
 • Informacije i komunikacije
 • snalaženje u radu u okruženju MS Windows (rad s mišem, upravljanje prozorima, rad s datotekama i drugo)
 • poznavanje osnovnih pojmova iz područja IT-a (hardver, softver, operacijski sustav)
 • poželjno minimalno iskustvo u programiranju.
Materijali za tečaj:

Priručnik za polaznike (PDF)

Priručnik za polaznike (DOCX)

Popratne datoteke (ZIP)

 
Pitanja?

e-mail: edu@srce.hr, telefon: +385 1 616 5165

Napomena:

Autor tečaja i pisanih materijala: Andreja Radović.
Primjeri se izvode u verziji R-3.4.2. Koristi se i RStudio
Godina prvog održavanja: 2015.