Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka (S721)

Šifra tečaja:

S721

O tečaju:

Nakon pohađanja tečaja polaznik će moći:

 • snalaziti se u radnom okruženju programa RStudio
 • instalirati radne pakete i učitavati podatke iz različitih izvora
 • prepoznati osnovne tipove podataka i osnovne strukture podataka u jeziku R
 • koristiti funkcije sustava R
 • grafički prikazati podatke pomoću osnovnih paketa i paketa lattice
 • manipulirati tekstom i koristiti regularne izraze
 • raditi s datumima
 • primijeniti osnove statistike uz pomoć jezika R.
Trajanje tečaja:

20 školskih sati (5 dana (pon-pet) po 4 školska sata)

Cijena pohađanja tečaja:

Cjenik

Sadržaj tečaja:

1.    RADNO OKRUŽENJE    
1.1.    Što je R?    
1.2.    Upoznavanje s programom RStudio    
1.3.    Vrste datoteka u programu RStudio 
1.4.    Projekti  
1.5.    Paketi 

2.    OSNOVNI TIPOVI PODATAKA    
2.1.    Izrada varijabli    
2.2.    Funkcije “is.” i “as.”    
2.3.    Specijalne vrijednosti    

3.    OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA    
3.1.    Vektori    
3.2.    Matrice i polja    
3.3.    Liste    
3.4.    Podatkovni okviri    

4.    FUNKCIJE SUSTAVA R
4.1.    Dokumentacija funkcija    
4.2.    Funkcije iz grupe apply    
4.3.    Popis operatora u sustavu R    
4.4.    Ostale korisne funkcije 
   
5.    VIZUALIZACIJA PODATAKA    
5.1.    Grafički sustav osnovnih paketa    
5.2.    Paket lattice    
5.3.    Boje u sustavu R
5.4.    Pohranjivanje grafikona  
 
6.    MANIPULACIJA TEKSTOM U R-u
6.1.    Regularni izrazi    
6.2.    Osnovne funkcije za rad sa znakovima    
6.3.    Učitatvanje sadržaja s weba   
6.4.    Primjer analize naziva časopisa  
 
7.    RAD S DATUMIMA    
7.1.    klasa Date    
7.2.    klase POSIXlt i POSIXct    
7.3.    strptime() i strftime()    
7.4.    Vremenske zone
    
8.    UVOD U STATISTIKU UZ SUSTAV R    

8.1.    Osnovni pojmovi u statistici    
8.2.    Deskriptivna statistika    
8.3.    Inferencijalna statistika    
8.4.    Normalna ili Gaussova razdioba ~N(µ, σ^2)    
8.5.    Vjerojatnosne razdiobe u sustavu R    
8.6.    Testiranje hipoteza 
   
9.    DODATAK    
9.1.    Komunikacijske liste u sustavu R    
9.2.    Rješavanje problema uz pomoć zajednice    
9.3.    Specijalizirane konferencije    
9.4.    Literatura o sustavu R    

Koje je predznanje potrebno?

 • poznavanje osnova rada s računalom i operacijskim sustavom Windows
 • (opcionalno) odslušan online tečaj Zašto učiti R? (Tečaj je besplatan.)
 • pasivno služenje engleskim jezikom (razumijevanje jednostavnih tehničkih članaka i uputa)
Materijali za tečaj:

Priručnik za polaznike PDF (3,35 MB)

Priručnik za polaznike DOCX (2,31 MB) 

Popratne datoteke ZIP (3,19 MB)

Prijavite se!
Pitanja?

e-mail: edu@srce.hr, telefon: +385 1 616 5165

 

Prethodna inačica tečaja:

Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka (S720)