Osnove programiranja u R-u (S760)

Šifra tečaja:

S760

Termini održavanja:

Raspored tečajeva

O tečaju:

U tečaju Osnove programiranja u R-u (S760) obrađuje se jezik R s programerskog stajališta. Polazniku se pruža uvid u osnovne elemente jezika R uz obrazloženje njihovih specifičnosti u odnosu na druge programske jezike. Posebna pažnja posvećena je principima vektorizacije i recikliranja, te različitim načinima korištenja indeksnih vektora za učinkovito upravljanje skupovima podataka. Također se polaznike upoznaje s funkcionalnom orijentiranošću jezika R i njezinim učinkovitim korištenjem u pisanju vlastitoga programskog kôda. Obrađuju se različiti tipovi funkcija, načini stvaranja vlastitih funkcija te daju savjeti o tome kako izbjeći klasične zamke kod pisanja programskoga kôda u R-u. Konačno, polazniku se daje kratki osvrt na neke od popularnijih dodatnih paketa jezika R koji omogućuju pisanje čistoga, jednostavnog i preglednog programskog kôda.

Sadržaj:

1.    Uvod
1.1.    Osnovne informacije    
1.2.    Osnovno o jeziku R    
1.2.1.    R – programsko okruženje za statističke metode, vizualizaciju, eksploratornu i dubinsku analizu podataka    
1.2.2.    Načini učenja R-a    
1.2.3.    Pregled sadržaja tečaja    

2.    Osnovni tipovi podataka i podatkovne strukture    
2.1.    Osnovni tipovi podataka    
2.1.1.    Pregled osnovnih tipova    
2.1.2.    Pojam varijable    
2.1.3.    Provjera tipa podatka    
2.2.    Složene podatkovne strukture
2.2.1.    Vektor    
2.2.2.    Operator [    
2.2.3.    Matrice i polja    
2.2.4.    Liste    
2.2.5.    Podatkovni okviri (Data frames)    

3.    Vektorizacija i indeksni vektori    
3.1.    Principi vektorizacije i recikliranja    
3.1.1.    “Sve je vektor”    
3.1.2.    Matrica kao vektor    
3.1.3.    Lista kao vektor    
3.1.4.    Podatkovni okvir kao vektor    
3.1.5.    Vektorizirane operacije i princip recikliranja    
3.2.    Indeksni vektori    
3.2.1.    Definicija indeksnoga vektora    
3.2.2.    Lokacijsko indeksiranje    
3.2.3.    Uvjetno indeksiranje    
3.2.4.    Imensko indeksiranje    
3.2.5.    Indeksni vektori i matrice
3.2.6.    Indeksni vektori i podatkovni okviri

4.    R i programske paradigme    
4.1.    Što su programske paradigme?    
4.1.1.    Općenito o programskim paradigmama    
4.1.2.    Imperativna programska paradigma    
4.1.3.    Objektna programska paradigma    
4.1.4.    Funkcijska programska paradigma    
4.2.    Programski jezici i programske paradigme    
4.2.1.    Odabir jezika = odabir paradigme?    
4.2.2.    R i programske paradigme    

5.    Upravljanje programskim tokom    
5.1.    Uvjetno izvođenje naredbi    
5.1.1.    Naredba if - else    
5.1.2.    Naredba ifelse    
5.2.    Programske petlje    
5.2.1.    R i programske petlje    
5.2.2.    Petlja repeat    
5.2.3.    Petlja while    
5.2.4.    Petlja for    
5.2.5.    Korištenje programskih petlji u jeziku R    

6.    Funkcijski i objektni elementi jezika R    
6.1.    Ugrađene funkcije    
6.1.1.    Paketi i staza pretrage    
6.1.2.    Dohvat pomoći    
6.1.3.    Klasične, primitivne i interne funkcije    
6.2.    Modeliranje objekata u jeziku R    
6.2.1.    Objektni modeli u jeziku R    
6.2.2.    Pregled objektnoga modela S3    
6.2.3.    Generičke funkcije    
6.3.    Korisnički definirane funkcije    
6.4.    Pisanje vlastitih funkcija    
6.4.1.    Sintaksa pisanja funkcije    
6.4.2.    Princip kopiranja-kod-izmjene (engl. copy-on-change)    
6.4.3.    Anonimne funkcije    
6.5.    Stvaranje konstruktorskih i generičkih funkcija    
6.5.1.    Konstruktorske funkcije
6.5.2.    Vlastite generičke funkcije    

7.    Deklarativne programske petlje    
7.1.    Porodica funkcija apply    
7.1.1.    Općenito o porodici funkcija apply    
7.1.2.    Funkcija apply    
7.1.3.    Funkcija lapply    
7.1.4.    Funkcija sapply    
7.1.5.    Ostale funkcije iz porodice apply    
7.2.    Alternativa funkcijama iz porodice apply    
7.2.1.    Paket purrr    
7.2.2.    Paket plyr    

8.    Učinkovito programiranje i upravljanje podatkovnim skupovima    
8.1.    Operator cjevovoda
8.1.1.    Korištenje operatora cjevovoda    
8.1.2.    Operator cjevovoda i drugi operatori    
8.2.    Učinkovito upravljanje podatkovnim skupovima    
8.2.1.    Paket dplyr    
8.2.2.    Odabir redaka    
8.2.3.    Odabir stupaca    
8.2.4.    Agregacija i grupiranje   

Trajanje tečaja:

12 školskih sati (3 dana po 4 školska sata)

Cijena pohađanja tečaja:

Cjenik

Koje je predznanje potrebno?

Materijali za tečaj:

Priručnik za polaznike PDF (1,44 MB)

Priručnik za polaznike DOCX (342 KB)

Popratne datoteke ZIP (298 KB)
 

Prijavite se!

 

Pitanja?

e-mail: edu@srce.hr, telefon: +385 1 616 5165