StuDOM

StuDOM logotip

Dana 31. 12. 2020. Srce je prestalo pružati uslugu Centar potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova - StuDOM. Time je projekt StuDOM došao do kraja svog životnog vijeka.

Ideja o ustroju lokalnih računalnih mreža studentskih domova nastala je 2003. godine u Sveučilišnom računskom centru (Srce) koji je ideju predstavio Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa (prije Ministarstvo znanosti i tehnologije) pod imenom Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM. Nakon prezentiranja idejnog rješenja MZOŠ je odlučio financirati projekt te je zadužilo Srce za koordinaciju poslova projektiranja i izgradnje lokalnih mreža studentskih domova.

Cilj projekta bio je povezivanje studentskih soba i zajedničkih studentskih prostora u krugu svih studentskih domova u Hrvatskoj putem stalnih veza na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNet. Dovođenje Interneta u sobe studentskih domova omogućilo bi studentima da pristupaju informativnim i obrazovnim sadržajima koji postoje ili će nastajati na njihovim fakultetima i sveučilištima, te da putem mreže obavljaju administrativne poslove vezane uz proces studiranja. Prema projektu pristup mreži, servisima i sadržajima imali bi samo studenti kojima je pristup odobrio matični fakultet, uvrštavajući ih u odgovarajuće mrežne imenike, koji su već tada postojali kao prethodnica autorizacijske i autentikacijske infrastrukture (AAI) akademske zajednice.

Projekt StuDOM odvijao se kroz četiri faze:

FAZA A, trajanje kolovoz 2003. - prosinac 2003.

FAZA B, trajanje ožujak 2004. - siječanj 2005.

FAZA C, trajanje ožujak 2005. - ožujak 2006.

FAZA D, trajanje ožujak 2006. - ožujak 2007.

Završetkom sve četiri faze projekt, studentskoj populaciji od 10000 studenata omogućen je pristup Internetu iz njihovih studentskih soba u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

2007 godine  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) i Srce potpisali su ugovor o uslugama održavanja i unapređenja postojećeg središnjeg informacijsko-komunikacijskog sustava studentskih domova RH, Centar potpore StuDOM.

Potpisivanjem navedenog ugovora stvoreni su preduvjeti za uspostavu Centra potpore StuDOM koji je omogućio održavanje i nadgradnju infrastrukture uspostavljene u četiri faze projekta StuDOM, pružanje stručne podrške pojedincima i službama zaduženim za održavanje StuDOM infrastrukture, nastavak daljnje izobrazbe djelatnika Studentskih centara, te obavljanje raznih operativnih poslova.

Kroz Centar potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova - StuDOM od 2007 do gašenja usluge 2020. godine uspostavljena je i proširena pokrivenost svih studentskih soba bežičnom mrežom te je uspostavljen središnji sustav nadzora i upravljanja bežičnim mrežama koji upravlja s gotovo 600 bežičnih pristupnih točaka . Isto tako proširen je i broj umreženih smještajnih kapaciteta na nove studentske domove u Đakovu, Kninu, Varaždinu, Splitu te Osijeku.

Mrežna infrastruktura studentskih domova sa svojih 11.000 priključaka propusnosti do 1Gbit/s predstavlja najveću žičanu LAN infrastrukturu u Hrvatskoj pristup kojoj je usklađen sa standardom eduroam(R) te je kao takva među najvećim žičanim eduroam instalacijama na svijetu. Infrastruktura StuDOM obuhvaća 11 studentskih domova u 7 hrvatskih gradova.

Kroz 13 radionica održanih u tom periodu kontinuirano se radilo na edukaciji djelatnika studentskih centara zaduženih za održavanje računalno komunikacijske infrastrukture u studentskim domovima kako bi mogli samostalno preuzeti brigu o održavanje uspostavljene infrastrukture čime su stvoreni preduvjeti za prestanak Centra potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova – StuDOM.

Tijekom cijelog vremena provedbe Projekta StuDOm kao i kroz Centar potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova - StuDOM Srce je postavljalo visoke standarde koje infrastruktura mora zadovoljiti kako bi bila kompatibilna sa StuDOM standardima. Zadnje preporuke kao i detaljan opis infrastrukture prije prestanaka rada Centra potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova – StuDOm možete pogledati ovdje.