Upute za pristup mreži

Za pristup mreži studentskog doma (žicom ili bežično) potrebno je podesiti uređaj prema uputama koje možete pronaći na stranici http://installer.eduroam.hr/.