Suradnja Srca i akademske zajednice

Srce je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pa obavljajući poslove od interesa za cjelokupnu akademsku i istraživačku zajednicu u Hrvatskoj, Srce, kao računski centar Sveučilišta u Zagrebu, značajan dio svojih resursa usmjerava na zadovoljavanje potreba fakulteta i akademija, studenata, profesora i nastavnika Sveučilišta. Ipak većina usluga Srca otvorena je i dostupna za sve ustanove i pojedince iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Iako je sveukupno djelovanje Srca usmjereno na suradnju i zadovoljavanje potreba akademske i istraživačke zajednice, posebno ističemo aktivnosti na kojima je suradnja s ustanovama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice doprinijela rezultatima Srca:

 • suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem J.J. Strossmayer u Osijek, Sveučilištem u Rijeci, CARNet-om i Institutom Ruđer Bošković na projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) čiji je glavni cilj izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka kao temeljne sastavnice nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture;
   
 • suradnja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom na projektu uspostave i razvoja sustava za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija - DAMP, te u realizaciji programa Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU);
   
 • suradnja s Ministarstvom uprave kao korodinatorom projekta i projektnim partnerima Financijskom agencijom (FINA), Ministarstvom financija – Poreznom upravom, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, CARNet-om i Hrvatskom turističkom zajednicom na projektu "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane";
   
 • suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita, Elektrotehničkim fakultetom iz Osijeka i Građevinskim i Tehničkim fakultetom na uspostavi, izgradnji i uporabi Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI);
   
 • suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na stvaranju preduvjeta za održavanje tečajeva Srca;
   
 • suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva na projektu Razvojni poslovi za potrebe Informacijskog sustava visokih učilišta;
   
 • suradnja s Arhitektonskim, Edukacijsko-rehabilitacijskim, Geodetskim, Grafičkim, Medicinskim, Pravnim, Tekstilno-tehnološkim fakultetima i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, te Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu na projektima rekonstrukcije njihovih lokalnih mreža i izgradnji bežičnih mreža;
   
 • suradnja sa Studenskim centrom Sveučilišta u Zagrebu na izradi pojedinih modula poslovnog informacijskog sustava SC Zagreb (smještaj, studentski servis);
   
 • suradnja sa Sveučilištem u Zadru na projektiranju i izgradnji bežične mreže Sveučilišta u Zadru (UNIZD-WLAN);
   
 • suradnja sa sveučilišnim knjižnicama hrvatskih sveučilišta i drugim javnim knjižnicama iz udruge CROLIST, a vezano uz privremeno udomljavanje sustava CROLIST u Srcu;
   
 • suradnja sa Sveučilištem u Dubrovniku i Sveučilištem u Rijeci vezano uz završetak Tempus projekta EQIBELT i uvoñenje metoda i tehnologija e-učenja na hrvatska sveučilišta.

Na mnogim proizvodima Srca, kao i u mnogim timovima surađuju pojedinci iz akademske i istraživačke zajednice, a angažman studenata na poslovima Srca jedna je od tradicija Srca.