Suradnja Srca i CARNeta

Zgrada u kojoj su smješteni Srce i CARNet.

Suradnja Srca s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet započela je još 1991. godine samim pokretanjem projekta CARNet, koji je u potpunosti operacionaliziran kroz Srce, kao operativni centar izgradnje i održavanja CARNet mreže. Tada su izgradnja i održavanje CARNet mreže, u razdoblju kada CARNet nije postojao kao ustanova, postali djelatnost, koju i danas Statut Srca propisuje kao jednu od djelatnosti Srca.

U studenom 1992. godine uspostavljena je prva međunarodna internetska veza između čvora u Srcu i Sveučilišta u Beču (Austrija). U razdoblju od 1992. do 1994. izvršeno je povezivanje svih sveučilišnih centara i ustanova na jedinstvenu nacionalnu mrežu utemeljenu na IP protokolu. Za potrebe te mreže dobiven je od kolega iz USA osnovni internetski set: IP klasa (161.53.0.0/16) i AS broj (AS2108), a nakon uspostave RIPE (Europski Regionalni Internet Registry) zatraženo je i dobiveno IP adresno proširenje dodatnim setom IP klasa (raspon od 193.198.0.0 do 193.198.255.255) koji i danas određuju CARNet mrežni oblak u internetskom svijetu.
 
Za potrebe Hrvatske Srce je početkom 1993. godine obavilo registraciju vršne internetske .hr domene.
 
Sve do 1995. godine, kada je osnovana ustanova CARNet, Srce je obavljalo sve operativne, ali i organizacijske poslove vezane uz funkcioniranje akademske računalno-komunikacijske mreže u Hrvatskoj. I nakon što Vlada RH 1995. godine donosi odluku o osnivanju ustanove CARNet, nastavlja se intenzivna i proširena suradnja između CARNeta, kao agencije Ministarstva i Srca, kao nositelja operativnih poslova nacionalne akademske i istraživačke mreže. Osnovni cilj suradnje CARNeta i Srca bio je pružanje naprednih, ali i stabilnih i pouzdanih usluga u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija akademskoj zajednici.

Počevši od 2001. godine odnosi CARNeta i Srca određeni su nizom ugovora, kojima se definiraju ciljevi, rezultati, parametri kvalitete i uloge svake od ustanova u obavljanju ugovornih poslova. Osim ugovorima odnosi su dodatno obilježeni suradnjom stručnih timova na razvojnim projektima od početaka CARNeta sve do 2005. godine, kao i zajedničkim nastupanjem u međunarodnim tijelima i udrugama. Srce i CARNet zajedničkom investicijom tijekom 2001.-2004. godine obnovili su zgradu Srca i sada djeluju u istoj zgradi.

Srce je aktivno sudjelovalo u svim dosadašnjim tehnološkim iskoracima CARNetove mreže, počevši od samog osmišljavanja i stvaranja prve CARNetove mreže, prvih koraka koji su ostvareni na prijenosnim kapacitetima tadašnjeg HPT-a, pa preko projektiranja i izgradnje okosnice mreže utemeljene na ATM tehnologijama (1995.), sve do zadnjeg iskoraka kada je izgrađena gigabitna okosnica današnje CARNetove mreže (2003.-2005.).
 
Ipak, počevši od 2005. godine, CARNet odlukom svoje nove uprave započinje smanjivati opseg suradnje sa Srcem, tako da je u razdoblju od 2005. do 2008. godine od strane CARNeta prekinuta suradnja sa Srcem na slijedećim zajedničkim poslovima:

  • CARNetova abuse služba (prekid suradnje 31.12.2004. godine)
  • izgradnja i održavanje središnjih infrastrukturnih informacijskih servisa (prekid suradnje 12.4.2005);
  • održavanje news servisa (prekid suradnje s 31.3.2006.);
  • pripremanje i distribuiranje sklopovlja i programske potpore za CARNetove mrežne poslužitelje (prekid suradnje s 30.6.2006.);
  • udomljavanje mrežnih poslužitelja (prekid suradnje s 30.6.2006.);
  • upravljanje sigurnošću mreže CARNet (prekid suradnje s 30.6.2006.);
  • služba pomoći CARNetovim sistem-inženjerima (prekid suradnje s 30.6.2006.);
  • public host usluga - pristup internetu za ustanove i pojedince iz akademske zajednice i za nekomercijalne potrebe (prekid suradnje s 30.6.2007.);
  • CARNetov helpdesk za krajnje korisnike (prekid suradnje s 30.6.2007.);
  • izgradnja i održavanje sustava CARNetovih modemskih ulaza (prekid suradnje s 31.3.2008.)

 U travnju 2009. godine, nakon ukupno 18 godina, Srce odlukom uprave CARNeta prestaje obavljati i središnji posao za koji je bila vezana suradnja Srca i CARNeta - posao mrežnog operativnog centra (NOC) CARNetove mreže, koji je bio odgovoran za izgradnju, održavanje i pouzdano funkcioniranje okosnice nacionalne akademske i istraživačke mreže, za međunarodnu povezanost i povezanost ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja na okosnicu mreže.

HR-DNS služba u sklopu Srca službeno je prestala s radom 31. prosinca 2011. godine te tako nakon gotovo 19 godina Srce je prestalo brinuti o sustavu .hr domena.

Zajednički razvojni projekti Srca i CARNeta

Srce i CARNet su u razdoblju 1995. - 2005. intenzivno surađivali na više razvojnih projekata, a i aktualna okosnica CARNetove mreže rezultat je zajedničkog projekta GigaCARNet (2003.-2005.).
 
Trenutno Srce i CARNet surađuju na razvojnom infrastrukturnom projektu GÉANT4 koji se odvija pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) koje pokriva razdoblje od 7 godina, a financira se u sklopu programa Obzor 2020 (engl. Horizon2020), Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party) odnosno kao višegodišnji partner CARNeta na projektima GÉANT.