Suradnja Srca i Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) osigurava u državnom proračunu, a u skladu s Planom rada Srca financiranje Srca kao središnje infrastrukturne ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Od financiranja MZO-a u značajnoj mjeri ovisi ostvarivanje svih proizvoda i usluga Srca, s obzirom da se sredstva koja osigurava MZO namjenski troše za plaće svih zaposlenika Srca, za troškove dijela njihovog kontinuiranog usavršavanja, za materijalne troškove poslovanja ustanove i troškove tekućeg održavanja zgrade Srca.

Posebno je potrebno naglasiti da se kroz financiranje redovne djelatnosti Srca od strane MZOS-a u potpunosti ili u značajnoj mjeri financira većina najznačajnijih proizvoda i usluga Srca, kao što su:

 • Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI), strateški i dugoročno važan računalno-informacijski resurs znanstvene i akademske zajednice u Republici Hrvatskoj,
 • Centar za grid i napredno računarstvo, posebno računalni klaster Isabella - zajednički računalni resurs svih znanstvenika u Hrvatskoj,
 • cloud-usluge Srca – Virtual private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VSL),
 • AAI@EduHr - autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH,
 • eduroam - roaming pristup mreži u Hrvatskoj po europskom, ali i globalnom akademskom roaming standardu,
 • StuDOM - sustav podrške uporabi lokalnih računalnih mreža u studentskim domovima u RH,
 • SIP@EduHr - SIP infrastruktura i usluge,
 • Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), uključujući rad Centra potpore (CP),
 • Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP), uključujući rad Centra za autorizaciju prava (CAP),
 • sustav HRČAK - portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima,
 • Podatkovne usluge, uključujući Javne kolekcije podataka,
 • Referalni centar za Microsoftove proizvode,
 • Referalni centar za analizu podataka i statistiku za potrebe akademske i istraživačke zajednice,
 • Centar potpore za antivirusnu zaštitu,
 • Tečajevi Srca, posebno tečajevi koje članovi akademske i znanstvene zajednice pohađaju bez naknade, a putem kojih se osigurava kontinuiran pristup članova zajednice potrebnim znanjima u području primjene ICT,
 • računalna hala Srca, koja je osposobljena i kapacitirana za prihvat svih računalnih i njima sličnih resursa potrebnih za pouzdano funkcioniranje e-infrastrukture akademske i znanstvene zajednice, a u kombinaciji sa stručnim kadrovima predstavlja unikatni resurs u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
 • sustav učionica Srca,
 • helpdesk za korisnike proizvoda i usluga Srca