Testiranje mogućnosti sustava za webinare

Testiranje mogućnosti sustava za webinare moguće je u sobi za testiranje, a mogu se koristiti sljedeće uloge:

Domaćin - korisničko ime: host, lozinka: demo
Predavač - korisničko ime: presenter, lozinka: demo
Polaznik - korisničko ime: participant, lozinka: demo

Za prijavu je potrebno odabrati prijavu s lokalnim korisničkim računom.

Virtualna soba za testiranje isključivo se koristi za testiranje mogućnosti sustava i nije primjer kako bi webinar trebao izgledati.


Svakih dva sata, na parni sat, brišu se sve napravljene promjene te se vraćaju zadane postavke virtualne sobe.
Prilikom korištenja virtualne sobe povremeno se mogu uočiti neočekivane promjene jer više korisnika može koristiti istu ulogu.