Najčešće postavljena pitanja

1. Na koji način mogu pristupiti sustavu e-portfolio? [odgovor]
2. Kako se prijaviti na sustav e-portfolio? [odgovor]
3. Koliko prostora imam za izradu svojeg e-portfolija? [odgovor]
4. Gdje mogu provjeriti koliko prostora sam iskoristio? [odgovor]
5. Kako izraditi životopis na sustavu e-portfolio? [odgovor]
6. Kako izraditi stranicu na sustavu e-portfolio? [odgovor]
7. Kako urediti izgled izrađene stranice na sustavu e-portfolio? [odgovor]
8. Na koji način mogu postaviti video zapis s YouTube-a na stranicu svojeg e-portfolija? [odgovor]
9. Kako mogu podijeliti svoje stranice na e-portfoliju s pojedinim korisnicima ili grupama? [odgovor]
10. Gdje mogu vidjeti popis stranica kojima imam pravo pristupa? [odgovor]
11. Kako omogućiti kopiranje stranice na sustavu e-portfolio? [odgovor]
12. Kako izraditi kolekciju stranica na sustavu e-portfolio? [odgovor]
13. Kako izraditi grupu na sustavu e-portfolio? [odgovor]
14. Gdje mogu vidjeti popis grupa u koje sam upisan? [odgovor]
15. Izvoz podataka iz e-portfolija. [odgovor]
16. Na koji način je sustav Merlin povezan sa sustavom e-portfolio? [odgovor]
17. Kako izvesti podatke sa sustava Merlin u sustav e-portfolio? [odgovor]1. Na koji način mogu pristupiti sustavu e-portfolio?

Sustavu za e-portfolio može se pristupiti izravno na adresi https://merlin.srce.hr/eportfolio ili preko sustava za e-učenje Merlin na adresi https://merlin.srce.hr, gdje je potrebno iz navigacijske trake Rad na sustavu odabrati poveznicu E-portfolio sustav.

Na vrh

2. Kako se prijaviti na sustav e-portfolio?

Za prijavu na sustav e-portfolio potreban je elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr.
Na sustav e-portfolio prijavljuje se odabirom poveznice ovdje ili logotipa AAI@EduHr nakon čega se otvara prozor za upis korisničkog imena i lozinke.

Napomena: Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr otvara kontakt osoba (administrator) za otvaranje elektroničkih identiteta na ustanovi korisnika. Administratoru na ustanovi potrebno se obratiti i za probleme s lozinkom ili u slučaju promjene neispravnih korisničkih podataka.

Popis administratora po ustanovama dostupan je na adresi https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/maticne-ustanove/popis.

Na vrh

3. Koliko prostora imam za izradu svojeg e-portfolija?

Svaki korisnik ima 200 MB prostora za izradu svojeg e-portfolija.

Na vrh

4. Gdje mogu provjeriti koliko prostora sam iskoristio?

Memorijsko zauzeće korisnik može vidjeti u bloku Kvota, koji je vidljiv s desne strane sučelja kada se otvore stranice Profilne slike i Datoteke.

Na vrh

5. Kako izraditi životopis na sustavu e-portfolio?

Životopis se izrađuje unutar stranice Životopis kojoj se pristupa preko glavnog izbornika (Glavni izbornik → Izradi → Životopis). 
Unutar ove stranice  korisnik upisuje svoje osobne podatke, zatim podatke o obrazovanju, zaposlenju te postignućima, ciljevima, vještinama i interesima.

Nakon unosa podataka u pojedinu karticu potrebno je odabrati dugme Spremi kako bi svi unijeti podaci ostali sačuvani.
Pojedine podatke sa stranice Životopis moguće je učiniti vidljivim drugim korisnicima tako da se prilikom izrade e-portfolio stranice koriste blokovi iz skupine Osobne informacije.

Na vrh

6. Kako izraditi stranicu na sustavu e-portfolio?

Na stranici Stranice i kolekcije (Glavni izbornik → Izradi → Stranice i kolekcije) odabirom dugmeta Dodaj moguće je izraditi vlastitu stranicu ili objediniti stranice u kolekciju. Prvi korak u izradi stranice je unos naslova i opis stranice, zatim slijedi uređivanje izgleda i sadržaja stranice.
Sadržaj na stranicu postavljamo povlačenjem blokova na željeno mjesto na sučelju.
U zadnjem koraku izrade stranice potrebno je urediti prava pristupa stranici kako bi stranica postala vidljiva drugim korisnicima.
Nakon unosa podataka o stranici te odabira željenog izgleda e-portfolio stranice potrebno je odabrati dugme Spremi kako bi podaci ostali sačuvani.

Na vrh

7. Kako urediti izgled izrađene stranice na sustavu e-portfolio?

Najjednostavniji način uređivanja izgleda stranice je iz njezinog pregleda. Prvo se otvori željena stranica (Glavni izbornik → Izradi → Stranice i kolekcije) potom, u gornjem desnom kutu se odabire dugme Uredi, a nakon toga dugme Postavke. Pored osnovnih postavki (naslov, opis i oznake) moguće je urediti izgled stranice u sekciji Izgled stranice te je podijeliti u više stupaca i redaka (od jedan do pet) unutar kojih će se organizirati sadržaj stranice.

Na vrh

8. Na koji način mogu postaviti video zapis s YouTube-a na stranicu svojeg e-portfolija?

Unutar željene e-portfolio stranice potrebno je dodati blok Vanjski mediji iz skupine blokova Vanjski sadržaji, koji je dostupan kada se stranica uređuje. Ovim blokom se omogućava preuzimanje video zapisa, galerija slika, prezentacija i sl. sa sljedećih internetskih stranica: www.youtube.com, www.glogster.comwww.flickr.com, vimeo.com i dr.

Na vrh

9. Kako mogu podijeliti svoje stranice na e-portfoliju s pojedinim korisnicima ili grupama?

Odabirom poveznice Glavni izbornik → Podijeli → Dijeljeno s drugima moguće je nad stranicima ili kolekcijama dodijeliti prava pristupa pojedinim korisnicima i grupama odabirom ikone lokot (Uredi pristup) ili izraditi tajni URL odabirom ikone (Postavi pristup sa tajnom poveznicom).

Na vrh

10. Gdje mogu vidjeti popis stranica kojima imam pravo pristupa?

Unutar stranice Glavni izbornik → Podijeli → Dijeljeno sa mnom dostupan je popis stranica i kolekcija kojima korisnik ima pravo pristupa.

Na vrh

11. Kako omogućiti kopiranje stranice na sustavu e-portfolio?

Nakon odabira ikone lokot na stranici Glavni izbornik → Podijeli → Dijeljeno s drugima, potrebno je otvoriti padajući izbornik Dodatne opcije i postaviti mogućnost Dozvoli kopiranje na Da. Na taj način će svi koji imaju pravo pristupa stranici imati ujedno i mogućnost kopiranja te stranice.

Na vrh

12. Kako izraditi kolekciju stranica na sustavu e-portfolio?

Odabirom stranice Glavni izbornik → Izradi → Stranice i kolekcije i dugmeta Dodaj → Kolekcija započinje se izrada kolekcije e-portfolio stranica gdje je potrebno:

  • Unos podataka o kolekciji (upisuje se naziv i opis kolekcije)
  • Dodavanje stranica u kolekciju (korisnik s popisa stranica koje je izradio u e-portfoliju odabire stranice koje će biti dio kolekcije metodom Drag & drop ili označavanjem pojedinih stranica i odabirom dugmeta Dodaj stranice)
  • Potvrda odabira stranica u kolekciju potvrđuje se odabirom dugmeta Gotovo.
Na vrh

13. Kako izraditi grupu na sustavu e-portfolio?

Korisnik sustava e-portfolio može izraditi grupu odabirom poveznice Glavni izbornik → Sudjeluj → Grupe te potom dugmeta Izradi grupu. Prilikom izrade grupe potrebno je upisati naziv grupe te odabrati jedan od načina za pristup toj grupi (otvoreno članstvo, kontrolirano članstvo tj. potreban zahtjev za članstvom) te urediti ostale postavke grupe (vremenska ograničenja, primanje obavijesti, prava uređivanja u grupi itd.).

Na vrh

14. Gdje mogu vidjeti popis grupa u koje sam upisan?

Popis grupa u koje je korisnik upisan te za koje je zatražio članstvo vidljiv je na desnoj strani sučelja u gornjem korisničkom bloku ili unutar stranice Glavni izbornik → Sudjeluj → Grupe.

Na vrh

15. Izvoz podataka iz e-portfolija.

Podaci se izvoze u HTML ili LEAP2A formatu. Sadržaj e-portfolija se izvozi unutar stranice Glavni izbornik → Upravljaj → Izvoz podataka.

Na vrh

16. Na koji način je sustav Merlin povezan sa sustavom e-portfolio?

  • Korisnicima je kroz sustav Merlin omogućena prijava u sustav e-portfolio
  • Korisnicima sustava Merlin omogućen je izvoz podataka (npr. poruka u forumu, pojmova iz rječnika te predanih zadaća) u sustav e-portfolio.
  • Korisnici sustava e-portfolio mogu predati e-portfolio stranice i kolekcije kao zadaću unutar sustava Merlin, uz preduvjet da je tu mogućnost unutar sustava Merlin uključio nastavnik u postavkama aktivnosti Zadaća.

Na vrh

17. Kako izvesti podatke sa sustava Merlin u sustav e-portfolio?

Za izvoz podataka iz sustava Merlin u e-portfolio sustav potrebno je odabrati ikonu  koja se nalazi se pored pojma unutar rječnika koje je korisnik izradio ili odabirom poveznice Izvezi u e-portfolio kod pojedinih aktivnosti. Iz padajućeg izbornika potrebno je odabrati oblik za izvoz podataka HTML (kod pojedinih aktivnosti PDF ili CSV) ili LEAP2A. Podaci koji se izvoze u LEAP2A formatu postaju blog unutar stranice Blogovi. Podaci izvezeni u drugim formatima zapisa se uvoze kao datoteke u sustavu e-portfolio te su vidljivi unutar stranice Datoteke.

Na vrh