Obrasci

Zbrini zahtjev i upisnica za otvaranje kolegija i pristup nastavnika i studenata u sustav za e-učenje Merlin  (sastoji se od 3 lista) Obrazac M-KA

Zahtjev za otkazivanje usluge uporabe sustava za e-učenje Merlin Obrazac M-X

Opširnije o postupku stjecanja statusa korisnika i otvaranju kolegija pročitajte u Pravilniku.

Institucijski korisnici

Zahtjev za uporabu sustava za e-učenje Merlin (Ustanova - Institucijski korisnik)

Imenovanje administratora ustanove na sustavu za e-učenje Merlin Obrazac M-A

Dopuštenje za pristup e-kolegijima ustanove na sustavu za e-učenje Merlin Obrazac M-P

Obrazac za mjesečni izvještaj o otvorenim kolegijima Obrazac M-K-IA

Pojedinci (nastavnici)

Obrazac za otvaranje kolegija u sustavu za e-učenje Merlin (pojedinci) Obrazac M-KO