Predložak e-kolegija za završne i diplomske radove

Slušajući i prateći potrebe nastavnika uočili smo da im nedostaje virtualni prostor za potrebe mentoriranja završnih i diplomskih radova. Stoga smo odlučili izraditi i ponuditi nastavnicima predložak e-kolegija s unaprijed definiranim aktivnostima, resursima i smjernicama koje nastavnici mogu iskoristiti za potrebe komunikacije i kolaboracije sa studentima. Korištenjem ovog predloška nastavnici imaju priliku na jednom mjestu postaviti sve informacije i upute za izradu završnih/diplomskih radova koje su na taj način dostupne studentima a i nastavnicima u svakom trenutku. Predložak prate i upute kako koristiti postojeće resurse i aktivnosti e-kolegija, a dostupne su i u samom e-kolegiju i u pdf formatu. Osim na sustavu za e-učenje Merlin, predložak se može koristiti i na drugim Moodle sustavima. Nastavnici mogu preuzeti predložak e-kolegija te implementirati izrađeni predložak u postojeći ili novi e-kolegij.

Isprobajte predložak e-kolegija Završni rad/Diplomski rad

Unutar sustava Moodle2Demo dostupan je e-kolegij Završni rad/Diplomski rad identičan izrađenom predlošku. Sustav Moodle2Demo organiziran je na način da se na svaki puni sat brišu sve promjene unutar e-kolegija i e-kolegij se vraća na početne postavke. Iz tog razloga idealan je za testiranje i isprobavanje mogućnosti predloška. Predložak e-kolegija je moguće pregledati iz perspektive nastavnika i studenta.

Napomena: Više korisnika može koristiti istu ulogu istovremeno te raditi promjene u istom predlošku.