CEU

3. siječnja 2014.

Od 16. do 22. siječnja 2014. Centar za e-učenje Srca organizira još jedan ciklus radionica na temu e-učenja.

23. prosinca 2013.

U novu godinu ulazimo s više od 1400 e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin koje smo otvorili u akademskoj godini 2013./2014.

12. prosinca 2013.

Peti sveučilišni Dan e-učenja u organizaciji Centra za e-učenje Srca održao se 12. prosinca 2013. u Auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

2. prosinca 2013.

Peti Dan e-učenja u organizaciji Centra za e-učenje Srca održat će se u četvrtak, 12. prosinca 2013. u Auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

6. studenog 2013.

Centar za e-učenje uspostavio je sustav Moodle2Demo te time proširio podršku koju pruža na sve korisnike sustava Moodle, kao i one zainteresirane za upoznavanje ovog sustava...

4. studenog 2013.

Od 13. do 15. studenog Centar za e-učenje u Srcu održava niz radionica na temu e-učenja. Radionice su organizirane u okviru Tjedna Sveučilišta i Smotre Sveučilišta.

7. listopada 2013.

U novoj akademskoj godini 2013./2014. na sustavu za e-učenje Merlin otvorili smo već 1000. e-kolegij.

1. listopada 2013.

Objavljen je novi poziv za suradnju i dostavljanje prijedloga za Projekte razvoja e-kolegija. Poziv je otvoren do 14. listopada 2013.

23. rujna 2013.

23. rujna počeo je Tjedan Centra za e-učenje Srca koji se održava do 1. listopada 2013. u Srcu, a u okviru kojega će se održati niz aktivnosti na temu e-učenja...

12. rujna 2013.

U razdoblju od 23. 9. do 1. 10. 2013. Centar za e-učenje Srca organizira Tjedan Centra za e-učenje u okviru kojega će se održati radionice, tečajevi i predavanja na temu e-učenja.

19. srpnja 2013.

Centar za e-učenje Srca pripremio je priručnik za nastavnike za inačicu sustava Moodle 2.4. Ovaj priručnik prati novu inačicu sustava za e-učenje Merlin za akademsku godinu 2013./2014.

11. srpnja 2013.

Korisnicima sustava Merlin dostupna je nova inačica koja se temelji na sustavu Moodle 2.4.

18. lipnja 2013.

Voditeljica Centra za e-učenje Srca i Ureda za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu izabrana je za člana izvršnog odbora međunarodne organizacije EDEN (European Distance and E-learning Network)...

7. lipnja 2013.

Moodlemoot Hrvatska 2013 održava se u prostorijama Srca, a namijenjen je svima koji se bave sustavom Moodle ili su samo zainteresirani za sustav Moodle, bilo s administrativne, razvojne ili korisničke strane.

24. svibnja 2013.

Studijski posjet „Supporting Teachers with Technology Improved Learning“ u organizaciji Centra za e-učenje Srca trajao je od 20. do 24. svibnja, a u njemu je sudjelovalo 14 sudionika iz 12 europskih zemalja.

24. svibnja 2013.

Treći MoodleMoot Hrvatska 2013 održat će se 7. lipnja 2013. godine. u organizaciji Srca, a s ciljem razmjene iskustava u korištenju sustava Moodle te druženja i povezivanja korisnika u interaktivnu suradničku mrežu.

22. svibnja 2013.

Tijekom drugog dana studijskog posjeta sudionici su posjetili Rektorat Sveučilišta u Zagrebu i V. gimnaziju.

20. svibnja 2013.

Danas je započeo studijski posjet „Supporting Teachers with technology Improved Learning“ koji organizira Centar za e-učenje Srca u okviru programa za cjeloživotno učenje Europske unije.

17. svibnja 2013.

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra od 20. do 24. svibnja 2013. organizira studijski posjet naziva „Supporting Teachers with Technology Improved Learning”.

16. svibnja 2013.

Treći svjetski virtualni kongres studenata dentalne medicine održan je od 13. do 15. svibnja 2013. putem Interneta uz pomoć sustav za webinare Srca.

Stranice

Pretplati se na CEU