cloud

EGI
20. travnja 2020.

EGI organizira seriju webinara koji će korisnike uvesti u infrastrukturu EGI, fokusirati se na određene tehnologije te demonstrirati primjere zajednica koje od njih već imaju koristi. Webinari će u ova izazovna vremena omogućiti virtualno dijeljenje znanja, novosti i ideja.

13. ožujka 2020.

Europski oblak otvorene znanosti EOSC je virtualno okruženje koje istraživačima pruža otvoreni pristup podacima te uslugama za upravljanje, obradu i korištenje istraživačkih podataka. Portal za EOSC je pristupna točka putem koje istraživači pristupaju servisima EOSC-a.

16. prosinca 2019.

Srce je u području naprednog računanja pokrenulo novu uslugu - HTC Cloud, zasnovanu na računarstvu u oblaku (engl. cloud computing).

23. studenog 2018.

U petak, 23. 11. 2018. u Beču je službeno pokrenut Europski oblak otvorene znanosti (EOSC). Događanje je održano u sklopu austrijskog predsjedanja Europskom unijom, a posebno je naglašena važnost EOSC-a za unapređenje znanstvenog istraživanja u Europi te je predstavljen novi Portal za EOSC.

EGI
14. studenog 2017.

Organizacija EGI izdala je publikaciju „Podrška EGI-ja istraživačkim infrastrukturama“ s pregledom najzanimljivijih kolaboracija kroz koje je EGI podržao razvoj i rad europskih istraživačkih infrastruktura.

20. veljače 2017.

U svrhu unaprjeđenja redundancije infrastrukture cloud usluge VPS započeli smo proces razdvajanja infrastrukture na dvije fizičke lokacije. Planirano je da proces razdvajanja završi do 20. ožujka.

10. studenog 2015.

Uslugu Srca VPS unaprijedili smo dodavanjem četiri nova poslužitelja za virtualizaciju čime smo povećali kapacitet usluge. Nadogradili smo i programsku podršku i primijenili novo sučelje te dodali podršku za nove OS-ove.

15. svibnja 2015.

Sukladno ranijim najavama, GSS prestaje s radom 15. svibnja 2015. GSS je zamijenjen novim, boljim sustavom koji smo nazvali MojOblak.

3. ožujka 2015.

Sustav uz pohranjivanje omogućuje i razmjenu podataka među korisnicima, javni pristup dijeljenim podacima te nekoliko korisnih aplikacija.

9. srpnja 2014.

Srce je pokrenulo novu uslugu za udaljeno pohranjivanje podataka - Moj oblak koja se trenutno nalazi u pilot-fazi. Usluga se temelji na softveru ownCloud i zamijenit će postojeću uslugu GSS.

EGI
28. svibnja 2014.

Tijekom održavanja godišnje konferencije EGI Community Forum 2014 Europska grid infrastruktura (EGI) pustila je u rad novi federalni servis računarstva u oblaku EGI Federated Cloud prilagođen potrebama europskih znanstvenika.

11. ožujka 2014.

Srce je u travnju 2012. godine uspostavilo uslugu po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing): Virtualni privatni poslužitelji (Virtual Private Server - VPS). Ovih dana otvoren je stoti poslužitelj.

Pretplati se na cloud