h5p

1. ožujka 2019.

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Izrada interaktivnog sadržaja u alatu H5P“.

Pretplati se na h5p