ISSP

4. studenog 2016.

Uvidom u svoje podatke, koji osigurava usluga ISSP, studenti mogu provjeriti svoja prava na subvencioniranu prehranu koja se izračunavaju početkom svake akademske godine.

1. veljače 2016.

Srce je u sklopu sustava e-Građani omogućilo novu uslugu kojom se putem interneta može generirati potvrda o studentskom statusu.

27. srpnja 2015.

ISVU je implementiran na 110. visokom učilištu! 110. visoko učilište koja koristi ISVU je Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

26. siječnja 2015.

U prosincu 2014. godine u produkciju je pušten podsustav (web-servis) za posluživanje podataka o karticama i studentima iz Informacijskog sustava akademskih kartica (ISAK) i Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP).

10. rujna 2014.

U Varaždinu je 8. rujna 2014. godine svečano otvoren studentski restoran čija je posebnost uvođenje „Brze blagajne“, aplikativnog rješenja koje je izradilo Srce.

30. siječnja 2014.

Od 1. veljače 2014. na snagu stupa "Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata".

Pretplati se na ISSP