milestone

6. ožujka 2018.

Početkom ožujka 2018. u Dabru (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) objavljeno je više od 60.000 digitalnih objekata. Novost su prve radio drame, objekti iz multimedijske cjeline pohranjenih radova.

11. listopada 2017.

Na samom početku ak. godine 2017./2018. na sustavu Merlin otvoreno je već više od 8.000 e-kolegija, a brojka raste i dalje. Do sada je upisano više od 4.000 nastavnika i preko 30.000 studenata.

23. veljače 2017.

Broj digitalnih objekata pohranjenih u Dabru dosegao je 30 000! Ova brojka uključuje pohranjene ocjenske radove (završne, diplomske i specijalističke radove te doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove), njihove priloge te nove digitalne objekte - radove objavljene u časopisu.

17. lipnja 2016.

U lipnju 2016. godine uspostavljen je i 100. repozitorij u sustavu Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji, a ukupna količina digitalnih objekata pohranjenih u repozitorijima prerasla je broj od 10.000!

23. svibnja 2016.

Od početka ove kalendarske godine sustav eduroam zabilježio je više od jedne milijarde uspješnih autentikacija, odnosno korisničkih pristupa mreži.

2. studenog 2015.

Podatak da smo već u listopadu dosegli brojku od 4.000 e-kolegija govori o sveprisutnoj potrebi nastavnika i ustanova u sustavu visokog obrazovanja za primjenom novih tehnologija...

20. listopada 2015.

Od puštanja u produkciju u kolovozu 2015. godine u Dabru (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) koji je razvilo Srce u suradnji s akademskom i istraživačkom zajednicom uneseno već je više od 1.000 završnih radova...

29. rujna 2015.

Uspostavom repozitorija završnih radova u visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u sklopu sustava Dabar koji održava Srce započela je pohrana i javna objava digitalnih inačica završnih i diplomskih radova.

27. srpnja 2015.

ISAKISVU je implementiran na 110. visokom učilištu! 110. visoko učilište koja koristi ISVU je Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

23. veljače 2015.

Na sustavu za e-učenje Merlin otvoren je 4000. e-kolegij. Na sustavu je već preko 56400 korisnika, a na tjednoj bazi na sustavu radi preko 10000 jedinstvenih korisnika (nastavnika i studenata).

16. siječnja 2015.

U petak, 16. siječnja 2015. godine, ISVU Centar potpore održao je 100. edukaciju korisnika Informacijskog sustava visokih učilišta ISVU.

13. listopada 2014.

Na sustavu za e-učenje Merlin na početku zimskog semestra akademske godine 2014./2015. otvoren je 3000. e-kolegij. Na sustavu je već preko 48.000 korisnika...

29. rujna 2014.

U listopad 2014., odnosno novu ak. godinu, ulazimo s 2000+ e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin.

24. srpnja 2014.

Ako se spremate na putovanje po Europi, dobra je vijest da bežičnoj mreži eduroam možete pristupiti na više od 10.000 lokacija.

24. lipnja 2014.

Ove akademske godine prvi put je u sustav ISVU upisano više od 150.000 upisnih listova studenata na 105 visokih učilišta koja koriste sustav.

11. ožujka 2014.

Srce je u travnju 2012. godine uspostavilo uslugu po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing): Virtualni privatni poslužitelji (Virtual Private Server - VPS). Ovih dana otvoren je stoti poslužitelj.

23. prosinca 2013.

19. prosinca 2013. u Hrčku, portalu otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima, objavljen je 100.000-ti rad s cjelovitim tekstom.

30. rujna 2013.

U Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva prošli tjedan uključen je 7. repozitorij - Institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a ukupni broj zapisa prešao je broj 100.000.

6. srpnja 2010.

Hrčak - portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ubilježio je 50000-iti rad objavljen u punom tekstu.

Pretplati se na milestone