Srce za brucoše

28. listopada 2019.

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.

11. listopada 2018.

Predavanjem na Akademiji dramske umjetnosti završila je 11. po redu akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.

7. rujna 2018.

Predavanjem na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu započinje ovogodišnja akcija „Srce za brucoše“. Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.

17. listopada 2017.

Predavanjem na Likovnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu završena je ovogodišnja, 10. akcija "Srce za brucoše".

13. rujna 2017.

Predavanjem na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu započinje jubilarna 10. akcija „Srce za brucoše“. Sveučilišni računski centar od svojeg osnivanja vodi iznimnu brigu o svojim korisnicima, a među njima su najbrojniji studenti.

30. listopada 2015.

U sklopu predstavljanja Srca brucošima Sveučilišta u Zagrebu ove smo godine obišli 30 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i podijelili više od 12.000 bookmarka za studente.

29. rujna 2015.

Do sad smo održali predavanja na gotovo polovici fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na kojima smo brucošima predstavili usluge Srca.

17. rujna 2015.

14. rujna predavanjem na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu počeli smo tradicionalnu akciju Srce za brucoše. Sljedeće predavanje držimo na Medicinskom fakultetu 21. rujna...

3. listopada 2014.

Na početku akademske godine provodimo već tradicionalnu akciju „Srce za brucoše“ kako bismo studentima, posebice brucošima, predstavili za njih najznačajnije usluge Srca i olakšali pristup tim uslugama.

Pretplati se na Srce za brucoše