upravljanje Srcem

krug
26. studenog 2018.

U Srcu je 23. studenog 2018. održana prva konstituirajuća sjednica novog Upravnog vijeća Srca. Sjednicu je sazvao i njome predsjedao rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

krug
3. travnja 2017.

Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra (Srca), imenovalo je dr. sc. Zorana Bekića ravnateljem Srca na rok od četiri godine za novo mandatno razdoblje koje počinje 1. travnja 2017. godine te je objavljen program rada Srca za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

krug
7. prosinca 2016.

Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu temeljem odredaba članaka 33. do 36. Statuta Srca raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja.

30. studenog 2016.

U srijedu, 30. studenoga 2016. godine u Srcu je održana prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Srca. Sjednicu je, sukladno Statutu Srca sazvao i vodio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

11. studenog 2014.

U srijedu, 5. studenog 2014. godine u Srcu je održana prva sjednica Upravnog vijeća Srca. Sjednicu je sazvao i vodio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Pretplati se na upravljanje Srcem