Osnove projektiranja baza podataka

Šifra: D310
Trajanje: 20 školskih sati (u učionici ili uživo online, putem sustava za webinare)
Način održavanja: pet dana po četiri školska sata (5 x 4)
Opis tečaja: Tečaj upoznaje polaznike s postupkom projektiranja baza podataka. Tijekom tečaja prate se sve tri faze projektiranja na jednom odabranom studijskom primjeru. Također, svaki polaznik ima priliku projektirati svoju vlastitu bazu iz područja koje sam odabere. Za dokumentaciju i realizaciju baze koriste se standardni uredski paketi, alati za crtanje dijagrama i sustav za upravljanje bazom podataka – interpreter SQL-a.
Sadržaj: Uvod u baze podataka, projektiranje baza podataka na konceptualnoj razin i izrada sheme entiteta, atributa i veza za zamišljenu bazu podataka, projektiranje na logičkoj razini i relacijska shema baze, normalizacijoa relacijske sheme, te projektiranje na fizičkoj razini i izrada koda u SQL-u kojim se realizira fizička građa baze.
Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o bazama podataka (E504 ili E508) i osnovama SQL jezika (D301).
Cijena: Cjenik
Termini održavanja: Raspored
Prijava na tečaj: Sustav za prijavu na tečajeve
Materijali za tečaj:   Priručnik za polaznike PDF (1,28 MB), DOCX (1,97 MB), popratne datoteke ZIP (10 KB)
Napomena: Kako bi se sačuvala preciznost i konzistentnost u izlaganju, ponegdje je bilo nužno koristiti i formalno matematičko izražavanje, no ne postavljaju se nikakvi posebni zahtjevi na polaznikovo predznanje ili iskustvo s ovakvim konceptima. Svaka formalna definicija popraćena je i neformalnim objašnjenjem kao i primjerima koje će polaznici zajedno s predavačem prolaziti, učvrščujući tako i proširujući korak po korak svoje znanje i vještinu. Nakon pohađanja tečaja u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o odslušanom tečaju.