Obrada teksta - napredna razina

(Word 2016)
Šifra: E340
Trajanje: 16 školskih sati (u učionici ili uživo online, putem sustava za webinare)
Način održavanja: četiri uzastopna radna dana po četiri školska sata (4 x 4) ili subota i nedjelja po osam školskih sati (2 x 8)
Opis tečaja: Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati s naprednim mogućnostima programa za obradu teksta (Word 2016).
Sadržaj: Napredno uređivanje dokumenata, oblikovanje teksta, odlomaka, stupaca i tablica, izrada knjižnih oznaka, fusnota i krajnjih bilješki, izrada tablice sadržaja, poboljšanje produktivnosti korištenjem polja, obrazaca i predložaka, primjena naprednih tehnika za skupna pisma, suradnički rad na izradi i pregledavanju dokumenata, rad s glavnim dokumentom i poddokumentom, priprema rezultata, te primjena značajke sigurnosti dokumenta, rad s vodenim žigovima, sekcijama, zaglavljima i podnožjima u dokumentu.
Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o obradi teksta (E330 ili E308).
Cijena: Cjenik
Termini održavanja: Raspored
Prijava na tečaj: Sustav za prijavu na tečajeve
Napomena: Nakon pohađanja tečaja u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o odslušanom tečaju.