Upravljanje istraživačkim podacima

Oblik održavanja: nementorirani online tečaj
Opis tečaja: Polaznici se kroz teoriju i praktične primjere upoznaju s pravilnim načinima upravljanja istraživačkim podacima tijekom životnog ciklusa istraživačkih podataka. Polaznici će nakon tečaja moći samostalno organizirati i urediti svoje podatke tako da budu dostupni i razumljivi, izraditi metapodatkovni opis, savladati verzioniranje podataka, uskladiti podatke s FAIR načelima, naučiti kako citirati skup podataka te pravilno koristiti kvalitativne i kvantitativne istraživačke podatke. Polaznici će također moći uspješno upravljati s osobnim i osjetljivim podacima tijekom istraživanja.
Sadržaj: Uvod u upravljanje istraživačkim podacima, FAIR načela i podaci, imenovanje, organizacija, verzioniranje datoteka i formati istraživačkih podataka, dokumentacija i pouzdano čuvanje istraživačkih podataka, upravljanje osobnim i osjetljivim istraživačkim podacima, objava i ponovno korištenje istraživačkih podataka.
Potrebno predznanje: Snalaženje u operacijskom sustavu Windows (E230 ili E208).
Cijena: besplatno
Prijava na tečaj: Sustav za online tečajeve Srca
Napomena: Nakon završetka tečaja u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom online tečaju.