dr. sc. Zoran Bekić

Ravnatelj Srca

Radno iskustvo:

 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, ravnatelj, od 2001. do danas
 • CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža, zamjenik ravnatelja, 1998. - 2001.
 • CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža, pomoćnik ravnatelja za informacijske servise, 1995. - 1998.
 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnik ravnatelja za informacijske i korisničke servise, 1994. - 1998.
 • Srce- Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, informatičar, sistem inženjer, predavač, član projektnih timova, 1982. - 1994.
 • Institut "Ruđer Bošković", sistem inženjer, 1982.
Obrazovanje:
 • doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2006. - 2010. Doktorski rad: Strategije uvođenja i modeli potpore e-učenju u visokom obrazovanju (2010.)
 • magisterij znanosti iz područja primijenjene matematike i računarstva, Moskovsko državno sveučilište "Lomonosov", Moskva, Rusija; 1981.-1984. Magistarski rad: Izrada simulacijskog modela multiprocesorskog sustava s lokalnom cache memorijom i analiza osnovnih rezultata modeliranja (1984.) Nostrifikacija: Sveučilište u Zagrebu, Matematički odjel Prirodoslovno matematičkog fakulteta, kao diploma magistra prirodnih znanosti iz područja matematike (1987.)
 • diplomski studij iz područja primijenjene matematike i računarstva, Moskovsko državno sveučilište "Lomonosov", Moskva, Rusija; 1976. - 1981. Nostrifikacija: Sveučilište u Zagrebu, Matematički odjel Prirodoslovno matematičkog fakulteta, kao diploma diplomiranog inženjera matematike (1981.)
Usavršavanje:
 • Program for Senior Managers in Government, J.F.Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, USA (2000.)
 • General Management Program, William Davidson Institute, University of Michigan, USA (1999.)
 • Project Management, Management Center Europe, Belgija (1999.)
 • znanstveno usavršavanje u trajanju od 10 mjeseci na Fakultetu primijenjene matematike i kibernetike Moskovskog državnog sveučilišta "Lomonosov", Rusija na temu: paralelna računala i aktivne baze podataka (1989.)
Važniji projekti
2014. - 2015. Uspostava sustava Dabar - sustava digitalnih akademskih arhiva i repozitorija - član tima
2011. - 2016. priprema projekta "HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak" za Europski fond za regionalni razvoj 2014 - 2020 - član tima
2011. - 2012.

Uporaba sustava e-portfolia u sveučilišnoj nastavi, razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu - član tima

2011. Uspostava cloud usluga virtualnih poslužitelja za sustav znanosti i visokog obrazovanja RH - član tima
2010. - 2011.

Uspostava podatkovnih usluga Srca, uključujući uslugu Javne kolekcije podataka - član tima

2005. - 2009. EQIBELT - Education Quality Improvement by E-Learning Technology (EU Tempus Joint European project) - koordinator
2007. Uspostava Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI - član tima
2004. - 2006. Uspostava Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr) - član tima
2003. - 2006. CRO-GRID - projekt izgradnje prve nacionalne grid infrastrukture - član tima
1997. - 1999. Idejni projekt Nacionalnog informacijskog sustava knjižnica Hrvatske (NISKA) - član tima
1994. - 1998. Uspostava i razvoj informacijskih i korisničkih sustava CARNet mreže - član tima
1992. - 1994. IBM akademska inicijativa na Sveučilištu u Zagrebu - član tima
1986. - 1987. Informacijski sustav "Univerzijada 1987.", Zagreb, 1987. - član tima
1986. Informacijski sustav "Igre dobre volje", Moskva, 1986. - član tima
1983. - 1986. Osmojezični enciklopedijski rječnik Leksikografskog zavoda (OER LZ) - apsolutni abecedni indeks - član tima
1983. - 1991. Sustav znanstvenih informacija Hrvatske (SIZIF), podsustavi Evidencija znanstvenih radnika (EZRA) i Evidencija znanstvenoistraživačkih projekata (PROJ) - član tima
Znanstveni rad:
2006. - 2014. Znanstveni projekt (067-0362980-2484): Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem
1996. - 2002. Znanstveni projekt (067003): Modeliranje i simulacija u poslovnoj ekonomiji
1991. - 1995. Znanstveni projekt (2-06-236): Modeliranje i simulacija pomoću računala
1991. - 1995. Znanstveni projekt (5-11-158): Formalizacija metoda razvoja informacijskih sustava
1989. Znanstveno usavršavanje u trajanju od 10 mjeseci na Fakultetu primijenjene matematike i kibernetike Moskovskog državnog sveučilišta "Lomonosov", Rusija na temu: aktivne baze podataka
1988. Izbor u zvanje znanstveni asistent (područje informacijske znanosti) na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu
1987. Izbor u zvanje znanstveni asistent (područje matematika) na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1986. - 1991. Znanstveni projekt (1-11-01.): Istraživanja u računarskoj znanosti s naglaskom na umjetnu inteligenciju i tehničku kibernetiku
1981. - 1985. Znanstveni projekt (71): Istraživanja na području informatike, računarskih znanosti, te informacijskih znanosti i sustava
Stručne aktivnosti:
2016. - danas član Upravnog odbora Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ)
2015. - 2016. član Povjerenstva za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu
2015. - 2016. član Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
2012. - 2015.

član Povjerenstva MZOS za koordinaciju informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja

2013. - danas član Nadzornog odbora Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet (HrOpen)
2012. član Radne grupe MZOS za izradu javne politike otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i otvorenih  obrazovnih sadržaja
2012. - 2014.

član Savjeta Informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU

2011. - danas

član Znanstvenog vijeća HAZU za istraživačku infrastrukturu Hrvatske

2011. - 2013. predsjednik Radne skupine za izradu strategije Informatizacije Sveučilišta u Zagrebu
2008. - 2016. član Savjeta Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (AAI@EduHr)
2007. - 2010. član Odbora HAZU za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske
2007. - 2016. član Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI
2007. - 2014. član Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu
2007. - 2008. gost-predavač na preddiplomskom studiju Knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru (kolegij Organizacija informacijskih ustanova)
2003. - 2011. član Povjerenstva za informatizaciju Sveučilišta u Zagrebu
2003. - danas arbitar za rješavanje sporova vezanih uz .hr domenu
2003. - 2006. član Upravljačke skupine projekta CRO-GRID
2003. - 2006. gost-predavač na poslijediplomskom studiju Informatički management Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegij Internetska tehnologija)
2002. - 2007. član Vijeća projekta "Informacijski sustav visokih učilišta RH"
2002. - 2013. predsjednik Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije "Information Technology Interfaces" - ITI
2002. - 2010. član Programskog odbora konferencije "Business Process Conference" - BPC
2002. član Vijeća za informatizaciju školstva Ministarstva prosvjete RH
2001. - 2003. predsjednik Povjerenstva za .hr domenu
2000. - 2010. član Povjerenstva za projekte primjene informacijske tehnologije MZT/MZOŠ
1999., 2000. član Programskog odbora seminara Arhivi, knjižnice, muzeji
1999. član Programskog odbora prve CARNetove korisničke konferencije CUC'99
1997. - 1999. član projektne skupine za izradu Idejnog projekta Nacionalnog informacijskog sustava knjižnica Hrvatske (NISKA)
1994. - 1998. član Upravnog vijeća, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
Važniji znanstveni i stručni radovi:
Osobni podaci:
Rođen u Zagrebu, 9. siječnja 1959. godine
Kontakt:
telefon: +385 1 616 5501