mr. sc. Miroslav Milinović

Pomoćnik ravnatelja za informacijsku i posredničku infrastrukturu

Radno iskustvo:
  • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnik ravnatelja – predstojnik sektora, od 1998. do danas.
  • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, voditelj odjela, od 1994. do 1998.
  • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu , informatičar u Sektoru za istraživanje i razvoj od 1987. do 1994.
Obrazovanje:
  • Magisterij znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana primjenjeno računarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Magistarski rad: Analiza uporabe metapodataka u omeđenom informacijskom prostoru, 28.11.2003., Voditelj: prof. dr. sc. Ignac Lovrek.
  • Diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, usmjerenje matematička informatika i statistika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, 12.05.1987. godine; stekao zvanje diplomirani inženjer matematike
Stručni i znanstveni rad:
  • Autor je više znanstvenih i stručnih radova te publikacija i tečajeva iz područja internetskih usluga i primjene informacijskih tehnologija.
Važniji projekti:
2006. – danas Razvoj i održavanje AAI@EduHr - voditelj AAI@EduHr
2009. – danas GEANT3 - Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network (EU FP7 projekt), član tima - voditelj servisnog zadatka
2004. – 2009. GEANT2 - Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network (EU FP6 projekt) - član tima, voditelj servisne aktivnost
2004. - 2006. Uspostava Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr) - voditelj projekta
2004. – 2006. Projekt izgradnje Portala otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima – HRČAK - voditelj projekta
2003. – 2004. Projekt uspostave sustava za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija (DAMP/HAW) za potrebe NSK – voditelj tima Srca
2002. – 2008. Mjerenje web-prostora (MWP) – voditelj projekta
1999. – 2005. CARNet Users Conference (CUC) - voditelj projekta
1998. – 1999. Projekt školovanja predavača Internet tečajeva za krajnje korisnike "Training the Trainers" (TtT) – voditelj projekta
1994. – 2001. Uspostava i razvoj informacijskih i korisničkih sustava CARNet mreže - član tima, voditelj projekta, obavljao poslove voditelja odjela i pomoćnika ravnatelja
1992. - 1994. IBM akademska inicijativa na Sveučilištu u Zagrebu - član tima
1987. - 1992. Sustav znanstvenih informacija Hrvatske (SIZIF) - član tima
Stručne aktivnosti:
2006. – danas Član izvršnog odbora (TEC) i potpredsjednik za konferencije TERENA-e (Trans-European Research and Education Networking Association)
2006. – danas Član Vijeća za europski akademski middleware (European Committee for Academic Middleware- ECAM) koje djeluje pod okriljem TERENA-e
2010. – danas Predsjednik Vijeća za globalnu uslugu eduroam™ (Global eduroam Governance Committee - GeGC) koje djeluje pod okriljem TERENA-e
2011. – danas Gost-predavač na Višoj školi za primjenjeno računarstvo u Zagrebu (kolegij LDAP sustavi)
2005. – 2010. Član programskog odbora međunarodne radionice o middleware tehnologijama - EuroCAMP
2002. – 2004. Urednik četvrtog izdanja knjige The Guide to Networking Resource Tools (GNRT) u izdanju TERENA-e
2001. – 2003. Član programskog odbora TERENA Networking Conference (TNC)
1999. – 2000. Član upravnog vijeća CARNeta
1999. – 2005. Predsjednik programskog odbora, CARNet Users Conference (CUC)
1997. - 2004. Predavač i voditelj programa u okviru međunarodne radionice o mrežnim tehnologijama u organizaciji udruge akademskih i istraživačkih mreža srednje i istočne Europe- CEENET
Osobni podaci:

Rođen u Zagrebu 1. listopada 1962. godine.
Oženjen, otac dvoje djece.
Međunarodni odbojkaški sudac.

Kontakt:
telefon: +385 1 616 5555