MoodleMoot 2011 - program

13. lipnja 2011., Srce, Zagreb

9:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:15 Otvorenje i dobrodošlica sudionicima

Reflections on the MoodleMoot Austria 2011
Andreas Hruska, eDaktik e.U., Austria, via webinar

Tema 1: Moodle 2.0
Moderator: Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10:15-10:35

Planiranje prelaska s Moodle inačice 1.9.x na Moodle 2.x na velikom produkcijskom poslužitelju ili vrag se skriva u detaljima
Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

10:35-10:55

Podrška za repozitorije nastavnih materijala u sustavu Moodle 2.0
Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

10:55-11:15

Moodle 2.0. - Web servisi
Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:15-11:30 Pauza za kavu
11:30-11:50

Postavljanje testova u Moodle-u 2.0
Ivica Matotek, CARNet

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:50-12:10

Proces prevođenja, lokalizacije i provjere kvalitete hrvatskog jezičnog paketa za Moodle inačice 2x
Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:10-12:30

Metodologija prijevodnoga i nazivoslovnoga rada na hrvatskome sučelju softvera Moodle 2.0
Tomislav Stojanov, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Tehničko veleučilište u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png  prezentacija.png   

12:30-12:40 Diskusija vezana uz temu 1
Tema 3: Prelazak u novu akademsku godinu
Moderator: Vedran Mušica, Centar za e-učenje Sveučilišni računski centar Srce

12:40-13:00

Skaliranje moodle servisa na Linux platformi
Jakov Šošić, Sveučilišni računski centar Srce

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:00-13:45 Pauza za ručak

13:45-14:05

Arhiviranje kolegija u sustavu za e-učenje Merlin
Vedran Mušica, Centar za e-učenje Sveučilišni računski centar Srce

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:05-14:15 Diskusija vezana uz temu 3
Tema 2: Bugovi, moduli i plug-inovi
Moderator: Tona Perišić Pintek, Centar za e-učenje Sveučilišni računski centar Srce

14:15-14:25

Ocjenjivanje na Sveučilištu u Rijeci
Damir Nemčanin, IT Akademija Sveučilište u Rijeci

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:25-14:45

Integracija programa Moodle i online alata za izradu nastavih materijala Xerte
prof.dr.sc. Milan Taradi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:45-15:05

Microsoft Office dodatak za Moodle (OAM)
Ivica Buzov, Upravna i birotehnička škola

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:05-15:20 Pauza za kavu
15:20-15:40

Korištenje AAI@EduHr za pristup sustavu Moodle
Mijo Đerek, Sveučilišni računski centar Srce

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:40-16:00

Online seminar za administratore Moodla
Radovan Krajnc, Srednja ekonomska škola Maribor, Slovenija

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

16:00-16:10 Diskusija vezana uz temu 2
16:10-17:00 Završna diskusija i smjernice za daljnju suradnju