MoodleMoot 2012 - program

13. lipnja 2012., Srce, Zagreb

09:00-09:30 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
09:30-09:45 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
  Moderator: Sandra Kučina Softić
09:45-10:30

When educators become curators, via webinar

Joyce Seitzinger, Sveučilište Deakin, Melbourne, Australija

snimke.jpg   prezentacija.png

Content Curation Masters – Robin Good and Howard Rhinegold Video

10:35-11:05

Moodle and SIGARRA IS - an integrated environmentvia webinar

Susana Leitao, Centar za nove tehnologije u obrazovanju Sveučilišta u Portu, Portugal

snimke.jpg   prezentacija.png

11:05-11:20 Pauza za kavu
Dvorana E1 (Moderator: Dario Dumančić)
Dvorana E2 (Moderator: Darko Grabar)
Tema 1: Poučavanje i učenje uz Moodle
11:20-11:40

Dvorana E1 Moodle u nastavi likovne umjetnosti u XV. gimnaziji

Marijan Rajić, XV. gimnazija, Zagreb i Kristina Rismondo, XV. gimnazija, Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E2 Poučavanje jezika putem Moodla

Marija Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu, Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zrinka Kolaković, Sveučilište u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:40-12:00

Dvorana E1 Neformalno obrazovanje učitelja na Moodleu

Dubravka Petković, Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave "Zvono" i Sandra Vuk, Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave "Zvono"

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E2 Moodle u susretu retorike i sporta

Diana Tomić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:00-12:20

Dvorana E1 Školski portal "Milanče" u funkciji unapređenja nastave

Mirjana Lazor, Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović", Novi Sad i Nevena Ivković, Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović", Novi Sad

zivotopis.png   sazetak.png  prezentacija.png   

Dvorana E2 Hrvatski jezik online

Katarina Aladrović Slovaček, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ivica Buzov, Upravna i birotehnička škola, Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E1 (Moderator: Jasmin Klindžić)
Dvorana E2 (Moderator: Tona Perišić Pintek)
12:20-12:40

Dvorana E1 Jedan pogled na Moodle - od 2006. do danas

Željka Tutek, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E2 Unaprjeđenje kolegija pomoću praćenja dovršenosti i uvjetovane dostupnosti (course completion and conditional activities)

Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:40-13:00

Dvorana E1 Omnia mea mecum porto ili P(ortable M)oodle

Ivica Buzov, Upravna i birotehnička škola, Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E2 Simbiozom LMS-a i Web2.0 alata prema fokusiranom studiranju “naglavačke”

Sunčana Kukolja Taradi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png 

13:00-13:20

Dvorana E1 Potencijali integracije Mahare i Moodle sustava

Igor Balaban, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E2 Moodle horor - Šta biva kad sjajan alat dospe u krive ruke?

Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:20-14:00 Pauza za ručak
Dvorana E (Moderator: Zvonko Martinović)

14:00-14:20

Nadogradnja sustava: problemi prilagođenog sustava

Damir Nemčanin, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:20-14:40

GISMO i MOCLog; dva pozadinska analitičara za LMS Moodle

Milan Taradi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:40-15:00

Povezivanje sustava Merlin sa sustavom ISVU

Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu - Srce

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Dvorana E (Moderator: Vedran Mušica)
Tema 3: Tehnička strana sustava Moodle

15:00-15:20

Skaliranje moodle servisa na Linux platformi

Jakov Šošić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu - Srce

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Tema 4: Moodle 2.x
15:20-15:40

Moodle 2.3: Kamo idu zadaće?

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:40-16:00

Alfa i Omega: postupak prelaska na Moodle 2.x – predavačka perspektiva

Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

16:00- Diskusija