MoodleMoot 2013 - program

7. lipnja 2013., Srce, Zagreb

08:45-09:15 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
09:15-09:20 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
  Moderator: Sandra Kučina Softić
09:20-10:05

The Moodle Course Creator Certificate (MCCC) - The official Certification for Teachers using Moodlevia webinar

Stuart Mealor, Human Resource Development International, Novi Zeland     

snimke.jpg

10:05-10:45

Po Moodle-u se poznaju junaci

Kemal Kačapor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

prezentacija.png

10:45-11:05

Dobra praksa u izradi mješovitog izbornog predmeta

Prof.dr.sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:05-11:25

Moodle u nastavi kolegija „Poslovno odlučivanje“ na Fakultetu organizacije i informatike

Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep i Nikola Kadoić, mag. inf, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:25-11:45 Pauza za kavu
  Dvorana E1 Dvorana E2
  Tema 1: Poučavanje i učenje uz Moodle Tema 3: Dobra praksa u administraciji sustava Moodle
  Moderator: Mirjana Horvacki Moderator: Jasmin Klindžić
11:45-12:05

Moodle za nastavnike

Sanja Kišiček, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Moodle 2 repozitoriji – GSS Srce

Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:05-12:25

Elektronski nastavni materijali za decu sa smetnjama u razvoju

Mirjana Lazor, Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović", Novi Sad

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

            

GeoGebra i Moodle – odlična kombinacija u osnovnoj školi

Damir Belavić, OŠ Ludina
 

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

            
12:25-12:45

Komparacija primjene Moodla u likovnoj umjetnosti i design technology

Kristina Rismondo, XV. gimnazija, Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

MEFSync - automatizacija procesa upisivanja studenata i nastavnika u Moodle kolegije

Andrej Vitez, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:45-13:05

Primjena aktivnosti u Moodle-u 2.x u različitim nastavnim strategijama

Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png          

Moodle 2 upisne metode profesor i asistent

Vedran Mušica, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:05-13:50 Pauza za ručak
  Dvorana E
14:00-14:45

Ten Years of Moodle Innovationvia webinar

Meredith Henson, Catalyst IT Europe Ltd, Velika Britanija

snimke.jpg   prezentacija.png

  Dvorana E1 Dvorana E2
  Tema 1: Poučavanje i učenje uz Moodle Tema 4: Migracija na Moodle 2x
  Moderator: Tona Perišić Moderator: Vedran Mušica
14:50-15:10

Formati, teme i dileme

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

 

Prelazak na Moodle 2.x u CARNetu

Jasna Jović, CARNet

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:10-15:30

Dokumentiranje znanja i vještina korištenjem Mozilla Open Badges Infrastrukture

Darko Grabar, Igor Balaban, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Moodle 2.4 i 2.5: od ikone do značke u bolju budućnost?

Jasmin Klindžić i Maja Perković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

  Tema 2: Vrednovanje polaznika kroz sustav Moodle

Moodle Mobile – prvih 5 minuta (i sljedećih 7 mjeseci)

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:30-15:50

Vrednovanje znanja kroz sustav Moodle – iskustva nastavnika sa Sveučilišta u Zadru

Mate Kosor, Franjo Pehar, Sveučilište u Zadru

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:50- Diskusija Diskusija