MoodleMoot 2014 - program

14. lipnja 2014., Srce, Zagreb

MoodleMoot Hrvatska - program
9:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:35 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
  Pozdravna riječ dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra SRCE
  Pozdravna riječ prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
  Pozdravna riječ dr. Srđan Verbić, ministar prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije
10:35-11:00

10 years of Moodle at Glasgow, via webinar

Craig Brown, The University of Glasgow

snimke.jpg

 

Tema: Moodle +

Moderator: Tona Radobolja

 
11:00-11:20

Moodle 2.7 – ispod sjajne haube

Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu / Moodle Mreža Srbije

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:20-11:40

Čisto, esencijalno, elegantno i više od toga

Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

11:40-12:00

Povezivanje sustava Merlin sa sustavom ISVU

Zvonko Martinović,  Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:00-12:20 Pauza za kavu
  Dvorana A  Dvorana E 
  Tema: Moodle + Tema: Poučavanje uz Moodle
  Moderator: Vedran Mušica Moderator: Miloš Bajčetić
12:20-12:40

3 u 1 ActivePresenter

Nada Stojičević, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Pančevo

 


 

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Moodle u nastavi nemačkog u Makedoniji,via webinar

Nikolche Shulevski, Srednja ekonomska škola Jane Sandanski, Bitola

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

12:40-13:00

Integriranje sustava Moodle i Infoeduk@

Antun Matija Filipović i Davorin Kacian, Visoka škola za sigurnost u Zagrebu

 

 

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Biologija – „sent from my mobile“

Ana Katušić-Bojanac i Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:00-13:20

Integracija LMS Moodle i virtuelnog sveta Second Life

Katarina Veljković, Politehnička škola Kragujevac i Jugoslava Lulić, Tehnička škola „9. maj“, Bačka Palanka

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Moodle u nastavi biologije

Mila Bulić, OŠ Pujanki, Split i Daniela Novoselić, Alfa d.d., Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:20-13:40

Povezivanje videokonferencijskog sustava BigBlueButton

Ivica Matotek, CARNet i Tomislav Negulić, CARNet

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Matematičarenje u Moodleu

Slavica Gomilanović, OŠ „Đura Jakšić“, Oreškovica

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

13:40-14:25 Pauza za ručak
  Dvorana A Dvorana E
  Tema: Poučavanje uz Moodle Tema: Poučavanje uz Moodle
  Moderator: Zvonko Martinović Moderator: Živana Komlenov
14:25-14:45

Primjena Moodle LMS za studije na daljinu

Salim Šabić, Sveučilište VITEZ, Travnik

 

 

 

zivotopis.png   sazetak.png      

Dozvolite da MOODLE ocenjuje za Vas! – Sistem agregacije ocena na MOODLE platformi

Jelena Stojanović, Politehnika – škola za nove tehnologije, Beograd

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

14:45-15:05

Tematska video predavanja – ključ za uspješnu primjenu e-učenja

Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Studenti oblikuju, a učenici primjenjuju oblikovane nastavne sadržaje na Moodleu

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet u Splitu, odsjek Učiteljski studij

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:05-15:25

Kurs za kreatore i predavače na sistemu za elektronsko učenje Moodle

Snežana Vla, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Marijana Milanović, Centar za osnovnu policijsku obuku MUP-a Republike Srbije

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Upotreba Moodle-a pri učenju fizike na Medicinskom fakultetu


Marko Škrabić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:25-15:45

Iskustva prvog CARNetovog Moodle MOOC tečaja

Mirela Carev, CARNet

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

istoricari.com

Vera Isailović, OŠ „Stevan Čolović“, Arilje

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

15:45-16:05

Povećanje pristupačnosti sustava za e-učenje korisnicima

Vedran Mušica, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

Mudluju li gimnazijalci?


Snežana Marković, Šesta beogradska gimnazija, Beograd

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   

16:05- Diskusija Diskusija