MoodleMoot 2015 - program

16. lipnja 2015., Srce, Zagreb

MoodleMoot Hrvatska - program
9:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:15 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
Pozvana predavanja
Moderator: Sandra Kučina Softić
10:15-10:45

The Moodle quiz at the Open University: How we use it and how that helps students, via webinar

Tim Hunt, Senior Developer - Study & Content Information Technology, Open University, Velika Britanija

snimke.jpg

10:50-11:20

Getting staff engaged in Moodle - experience from the DCU, via webinar

Dr. Mark Glynn, Head of the Teaching Enhancement Unit, Dublin City University, Irska

snimke.jpg

11:20-11:40

Priče iz davnina: digitalni urođenici i masovna edukacija

Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

11:40-12:00

Katalog e-kolegija u sustavu visokog obrazovanja

Zvonko Martinović i Vedran Mušica, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

12:00-12:20 Pauza za kavu
Dvorana E (Moderator: Tona Radobolja),
Dvorana A (Moderator: Vedran Mušica)
12:20-12:40

Dvorana E Moodle 2.8 i 2.9 - što je novo?

Tamara Birkić i Kristina Golem, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

Dvorana A Scientix Moodle

Nada Stojičević, Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Pančevo, Srbija i Bosiljko Đerek, Osnovna škola "Zapruđe" Zagreb

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

12:40-13:00

Dvorana E Kreiranje riznice nastavnih materijala pomoću Moodle čvorišta

Ivica Matotek, CARNet

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

Dvorana A "Moodle i ja?" - moje mjesto u Moodle - zajednici

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

13:00-13:20

Dvorana E Korištenje GPS format dodatka sustavu Moodle u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Marija Blažičević i Kristian Đokić, Veleučilište u Požegi

zivotopis.png   zivotopis.png   sazetak.png  prezentacija.png   snimke.jpg

Dvorana A Iskustvo Učilišta Algebra u izradi sadržaja i edukaciji nastavnika za izradu i primjenu e-learning sadržaja

Zoran Jančić, Algebra

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

13:20-13:40

Dvorana E MojOblak na Merlinu

Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

Dvorana A Izrada nastavnih materijala korištenjem modernih alata za uređivanje i prikaz web sadržaja

Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

13:40-14:00 Diskusija
14:00-14:30 Pauza za ručak
Dvorana E (Moderator: Jasmin Klindžić)

14:30-14:50

8000 slonova u staklari - Kako smo preživeli najmasovniju onlajn obuku u Srbiji

Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

14:50-15:10

Što smo o online učenju jezika i Moodleu naučili u deset semestara Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1

Marija Bošnjak i Lidija Cvikić, Sveučilište u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

15:10-15:30

Učenici trećeg razreda osnovne škole u ulozi učitelja u sustavu Moodle

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za učiteljski studij

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

15:30-15:50

Staroegipatski jezik i e-učenje

Kristina Šekrst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

15:50-16:10

Emocija i elektronsko učenje

Mirjana Lazor, Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" Novi Sad, Srbija

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

16:10-16:30

Ishodi učenja u sustavu Moodle

Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png   snimke.jpg

16:30-17:00 Diskusija