Program

UNIZG_logo

5. DAN E-UČENJA @ CEU


Četvrtak, 12. prosinca 2013.
Rektorat Sveučilišta, Trg maršala Tita 14

 

Program
9:00- Registracija, ispred dvorane Aule
Aula Rektorata
09:30-09:40 Otvaranje

Pozdravna riječ, prof.dr.sc. A. Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu
Kratki osvrt na e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu u protekloj godini, prof.dr.sc. B. Divjak, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Zagrebu

09:40-10:00

Najava EDEN konferencije 2014. u Zagrebu
prof.dr.sc. António Moreira Teixeira, predsjednik EDEN organizacije, ravnatelj IBSTPI odbora (The International Board of Standards for Training, Performance and Instruction), profesor na Sveučilištu u Aberti - via webinar

10:00-10:10

Dodjela nagrada za najbolji e-kolegij za ak. godinu 2012./2013. na Sveučilištu u Zagrebu
- dodjela 2. nagrade za najbolji e-kolegij Teorija konstruiranja, prof.dr.sc. M. Štorga i S. Škec, mag.ing.stroj. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  

Tematska cjelina: Otvoreno o e-učenju – panel diskusija
10:10-11:20

Tema panela: Rasprava o prijedlogu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu – važnost e-učenja

prezentacija.png

Panelisti:

 • prof.dr.sc. B. Zelić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • prof.dr.sc. M. Hruškar, dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
 • doc.dr.sc. L. Bach-Rojecky, članica radne skupine za izradu strategije studija i studiranja, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • izv.prof. A. Battista Ilić, član radne skupine za izradu strategije studija i studiranja, Akademija likovnih umjetnosti
 • red.prof. M. Novak, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, Muzička akademija
Moderator: prof.dr.sc. B. Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu
11:20-11:40 Pauza za kavu
11:40-12:00

Predstavljanje kolegija Teorija konstruiranja, prof.dr.sc. M. Štorga i S. Škec, mag.ing.stroj., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 zivotopis.png   prezentacija.png

- 2. nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2012./2013.

Tematska cjelina: Okrugli stol

12:30-13:30

Osvrt na nagrađene e-kolegije na Sveučilištu u Zagrebu – kako izgledaju danas

 • prof.dr.sc. S. Kukolja Taradi, Medicinski fakultet, Jesmo li kiseli?, 1. nagrada ak. god. 2008./2009.
 • prof.dr.sc. B. Divjak, Fakultet organizacije i informatike, Matematika 2, 1. nagrada ak. god. 2008./2009.
 • prof.dr.sc. M. Žagar, dr.sc. I. Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Odabrana poglavlja iz programskoga inženjerstva, 2. nagrada ak. god. 2008./2009. i Otvoreno računarstvo, 1. nagrada ak. god. 2009./2010.
 • doc. M. Huzjak, Učiteljski fakultet, Metodika likovne kulture 1,2 i 3, 2. nagrada ak. god. 2009./2010.
 • prof.dr.sc. M. Žižak, Medicinski fakultet, Potencijali membrane, 1. nagrada ak. god. 2011./2012.
 • prof.dr.sc. T. Hunjak, N. Kadoić, mag.inf., Fakultet organizacije i informatike, Poslovno odlučivanje, 2. nagrada ak. god. 2011./2012.
13:30-14:15

Pauza za ručak

Tematska cjelina: Radionica

*Za radionicu je obavezna prijava.

14:15-16:45

Ishodi učenja: kako aktivno planirati i unaprijediti stvarne kompetencije studenata, izv.prof. A. Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

16:45-17:00 Završetak - neformalno uz kavu